Ajankohtaisia asioita

Haluatko pysyä kärryillä Psytyn tapahtumista ja muusta toiminnasta?
Liity sähköpostilistallemme!

Ketamiini ja kumppanit – muutama sana uusista ja lupaavista masennuslääkkeistä 10.02.2022

Proviisori Samuel Kohtala (FaT) kirjoittaa blogissamme anesteettien ja psykedeelien masennushoitopotentiaalista. Ketamiini on dissosiatiivinen anesteetti, joka hyväksyttiin ihmiskäyttöön yli 50 vuotta sitten. Kuitenkin vasta 2000-luvulla on saatu selvyyttä sen nopeasti masennusta lievittävistä vaikutuksista. Kohtala nostaa esiin, että vastaavia vaikutuksia saattaa olla muillakin anesteeteilla – esimerkiksi isofluraanilla, propofolilla sekä ilokaasulla. (lisää…)

Webinaari 23.2. Jukka Häkkinen: Geometristen hallusinaatioiden aivoperusta 02.02.2022

-> Verkkokauppaan <-

Ainakin populaarikulttuurissa yksi psykedeelien tunnetuimmista vaikutuksista on niiden toisinaan tuottamat geometriset hallusinaatiot, joita kuvataan usein erittäin todentuntuisiksi, jopa hyperrealistisiksi. Hallusinaatioita kuitenkin nähdään ilman psykedeelejäkin. Mitä nyky-ymmärryksen valossa tiedetään geometristen hallusinaatioiden aivoperustasta? Tätä käsitellään 23.2. klo 18:00 webinaarissamme, jossa puhuu tutkija ja tietokirjailija Jukka Häkkinen, PsT.

Geometrisella hallusinaatiolla tarkoitetaan esimerkiksi valopisteitä, sahalaitakuvioita tai Heinrich Klüverin kuvailemia verkkoja, spiraaleja ja tunneleita. Niitä voi esiintyä monissa tilanteissa, kuten migreenin tai epilepsian yhteydessä, aistieristyksessä, aivoja sähköisesti stimuloitaessa tai huumaavien aineiden käytön yhteydessä.

Neurotieteessä on kehitetty teorioita, joiden mukaan geometriset hallusinaatiot heijastelevat aivokuoren näkötiedonkäsittelyä. Hallusinaatiot siis tuovat näkyväksi näkötiedonkäsittelyn peruselementtejä ja ovat seurausta aivotoiminnan ennustavasta luonteesta. Toisin sanoen, geometriset hallusinaatiot ovat yleensä tietoisuutemme ulottumattomissa olevia ennusteita maailman rakenteesta, jotka eri syistä kohoavat visuaaliseen tietoisuuteen.

Jukka Häkkinen on tutkija ja tietokirjailija, joka työskentelee Helsingin yliopiston Psykologian laitoksella. Hän tutkii näköhavaitsemisen ilmiöitä sekä perustutkimuksen että teknologiatutkimuksen näkökulmasta. Jukka on myös dosentti Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella. Hän on julkaissut kaksi kirjaa: “Outojen kokemusten psykologia” (Docendo, 2018) ja “Mielen oudot maisemat: Hallusinaatioiden psykologia” (Docendo, 2019).

Tapahtuman järjestää Psykedeelitutkimusyhdistys ry, joka edistää psykedeeleihin liittyvää tieteellistä tutkimusta, relevanttien aihepiirien tutkijoiden ja opiskelijoiden verkostoitumista sekä tutkimukseen pohjautuvan, yleistajuisen tiedon saatavuutta.

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Tapahtuman taltiointi tulee jälkeenpäin saataville ainoastaan Psytyn varsinaisjäsenille (ei siis kannattajajäsenille).

Kalenteriin kannattaa laittaa myös maaliskuinen webinaarimme: Ido Hartogsohn – The set and setting complex: Understanding the role of context in psychedelic research, therapy, and beyond, 10.3. klo 18:00.

Tallenne webinaarista: Samuel Kohtala – Neurobiological mechanisms underlying ketamine’s antidepressant effects 01.02.2022

Neurofarmakologi Samuel Kohtala, FaT (Weill Cornell Medicine, Helsingin yliopisto) esitteli ketamiinin masennusta lievittävien vaikutusten taustalla olevia neurobiologisia mekanismeja osana yhdistyksen viime vuonna järjestämää Ketamine in Psychiatry -webinaaria. Tallenne tästä havainnollisesta, englanninkielisestä luennosta on nyt katsottavissa Youtube-kanavallamme.

• • • • •

Jos sinulla on ammatillista mielenkiintoa psykedeelejä koskevaan tutkimukseen tai psykedeelejä hyödyntäviin terapiamuotoihin, tai jos ylipäänsä haluat tukea psykedeelitutkimusta edistävää ja aihepiiristä suomeksi viestivää työtä, voit liittyä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäseneksi.

Tallenne syyskuun webinaaristamme David E. Nicholsin kanssa on julkaistu 30.12.2021

Syyskuinen luentomme psykedeelitutkimusta vuodesta 1969 tehneen lääketieteellisen kemian tohtori ja farmakologi David E. Nicholsin kanssa on nyt katsottavissa Youtube-kanavallamme!

Luennolla tarkastellaan muun muassa:

– Psykedeelien jopa tuhansien vuosien mittaista käyttöhistoriaa
– Puhujan vuonna 1993 perustaman Heffter Research Institute -tutkimusinstituutin toteuttamia tutkimuksia
– Eläinkokeita psykedeelitutkimuksessa
– Psykedeeleille keskeisten serotoniinireseptorien roolia ja toimintamekanismeja sekä LSD-analogeja koskevaa tutkimusta, joka on tuottanut tietoa esimerkiksi erilaisten konformaatioiden merkityksestä siinä, miten LSD-molekyylit sitoutuvat reseptoreihin
– Psykedeelien vaikutuksia aivodynamiikkaan ja tämän mahdollista roolia psykedeelien terapeuttisessa potentiaalissa

• • • • •

Jos sinulla on ammatillista mielenkiintoa psykedeelejä koskevaan tutkimukseen tai psykedeelejä hyödyntäviin terapiamuotoihin, tai jos ylipäänsä haluat tukea psykedeelitutkimusta edistävää ja aihepiiristä suomeksi viestivää työtä, voit liittyä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäseneksi.

Psykedeelitutkimustyöpaja la 29.1. 22.12.2021

Onko sinulla työn alla psykedeeleihin liittyvä tutkimussuunnitelma tai opinnäytetyö? Haluatko tutustua ja vaihtaa ajatuksia ja ideoita muiden psykedeelitutkimuksesta kiinnostuneiden kanssa? Kaipaatko muiden näkökulmia työsi rajaukseen tai hiomiseen?

Psykedeelitutkimusyhdistys järjestää suomalaisen psykedeelitutkimuksen vauhdittamiseksi tutkimustyöpajan. Tapahtumassa voit työstää tutkimussuunnitelmaasi muiden avustuksella ja auttaa muita työstämään omiaan. Osallistuminen ei edellytä omaa tutkimusta: arvokasta on myös avun, kritiikin ja kommenttien tarjoaminen omaa suunnitelmaansa työstäville. 

Vallitsevasta tilanteesta johtuen työpaja toteutetaan virtuaalisesti Zoom-alustalla lauantaina 29.1.2022 klo 10 alkaen. Ohjelman pituus on vähintään kolme tuntia, mutta lopullinen kesto määrittyy sen mukaan, kuinka monta työtä mukaan ilmoitetaan. Maksimipituus on kuusi tuntia (sis. lounastauon), eli viimeistään lopetellaan 16:00.

Työpaja alkaa lyhyellä alustuksella tutkimuksen teon prosessista. Tämän jälkeen kukin halukas esittelee lyhyesti muille tutkimussuunnitelmaansa, jota muut kommentoivat. Osallistuminen ei edellytä diaesitystä, 2–5 minuutin suullinen kuvaus on varsin riittävä. Järjestäjät fasilitoivat keskustelua siitä eteenpäin.

Saadaksemme hyvissä ajoin käsityksen esiteltävien suunnitelmien määrästä, pyydämme täyttämään alla olevan lomakkeen 22.1.2022 mennessä. Olemme sähköpostitse yhteydessä suunnitelman esittelijöiksi ilmoittautuneisiin. Lisäksi haluamme etukäteen tietoa muistakin työpajaan osallistuvista, joten pyydämme myös ilman omaa tutkimussuunnitelmaa osallistuvia täyttämään lomakkeen. 

Linkki lomakkeeseen: https://forms.gle/woTx8RbJQV2zuNpA8

Kaikille ilmoittautuneille lähetetään Zoom-osallistumislinkki ja kuvaukset työpajassa esiteltävistä tutkimussunnitelmista sähköpostilla viikkoa ennen tapahtumaa 22.1.2022. Suunnitelmat lähetetään etukäteen osallistujien luettavaksi, jotta niihin saadaan työpajassa mahdollisimman perehtyneitä kommentteja.

Opinnäytetyökilpailu 2020–2021 04.11.2021

Psykedeelitutkimusyhdistys järjestää jälleen kilpailun parhaasta psykedeeliteemaisesta opinnäytteestä. Kilpailuun voivat osallistua kaikki vuosien 2020–2021 aikana suomalaisissa korkeakouluissa hyväksytyt työt. Paras työ palkitaan 200 euron stipendillä.

Lue lisää ja osallistu kilpailuun!

Webinaari 11.11.2021. Peter Gasser: Lessons learned from doing therapy with LSD and MDMA 23.10.2021

Laillista psykedeeliavusteista terapiaa on pääsääntöisesti saatavilla tutkimusolosuhteissa. Sveitsissä sitä on kuitenkin erityisluvalla mahdollista toteuttaa myös tutkimusolosuhteiden ulkopuolella. Psykiatri ja psykoterapeutti Peter Gasserilla on terapiamuodosta pitkä kokemus, sillä hänellä oli jo 80- ja 90-lukujen taitteessa Sveitsin terveysviraston erityislupa LSD:n ja MDMA:n tutkimiseen. Vuoden 2007 jälkeen hän on toteuttanut kaksi tutkimusta LSD-avusteisesta terapiasta henkeä uhkaavista sairauksista kärsivillä potilailla. Sveitsin terveysviranomaisten tapauskohtaisesti myöntämien erityislupien mahdollistamana hän on vuodesta 2014 alkaen hoitanut potilaita psykoaktiivisia yhdisteitä hyödyntävällä terapialla. Näihin yhdisteisiin lukeutuu edellämainittujen ohella nykyään myös psilosybiini.

Gasser luennoi psykedeeliterapiaa koskevan kattavan kokemuksensa pohjalta torstaina 11.11. klo 19:00 järjestämässämme Zoom-webinaarissa. Omista kliinisistä kokemuksistaan, tutkimuksistaan ja kansainvälisen psykedeelitutkimusprojektien hedelmistä ammentaen Gasser kertoo esitelmässä terapiamuodon käytännön toteutuksesta sekä siitä, minkälaisia johtopäätöksiä psykedeeliavusteisesta terapiasta on mahdollista tehdä.

Vuonna 1960 syntynyt tri Peter Gasser on Sveitsin Solothurnissa yksitysvastaanottoa pitävä psykiatri ja psykoterapeutti, aviomies ja kolmen lapsen isä. Hänellä on koulutusta psykodynaamisiin psykoterapiamuotoihin sekä psykoaktivisia aineita hyödyntäviin psykolyyttisiin ja psykedeelisiin terapioihin. Hän on ollut vuodesta 1992 Sveitsin Medical Society for Psycholytic Therapy -seuran jäsen ja vuodesta 1996 sen johtaja. 

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lipun voi ostaa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton, ja yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Ilmoittautuminen Psykedeelit 2021 -konferenssiin on nyt avattu! 08.10.2021

Psykedeelitutkimusyhdistys on mukana järjestämässä ensimmäistä suomalaista psykedeeleihin liittyvää tieteellistä konferenssia. Psykedeelit 2021 -konferenssi järjestetään 18.–19.11.2021 hybridimuotoisena, Åbo Akademilla Turussa ja etänä Zoomissa. Poikkitieteellinen, pääosin suomenkielinen konferenssi on osallistujille maksuton. Katso alustava ohjelma ja ilmoittaudu: https://psyty.fi/psykedeelit2021

Tallenne elokuisesta webinaaristamme MDMA-psykoterapeutti Marcela Ot’alora G.:n kanssa julkaistu 05.10.2021


Tallenne elokuisesta webinaaristamme MDMA-psykoterapeutti Marcela Ot’alora G.:n kanssa on nyt julkaistu Youtube-kanavallamme. Sessiossa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

MDMA-avusteisesta psykoterapiasta traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) hoidossa puhutaan paljon, mutta mitä MDMA-terapiasessioissa tarkalleen tapahtuu? Millaisia ovat PTSD:n hoitoon liittyvät keskeiset haasteet, ja millaisin tavoin MDMA:sta voi olla hyötyä niiden hoidossa? Mistä MDMA-terapiassa sovellettavassa sisäisesti ohjautuvassa lähestymistavassa on kyse?

• • • • •

Tulevat tapahtumamme:

18.10. Erkki Isometsä: Onko huumeesta hoidoksi? (vain jäsenille!)
11.11. Peter Gasser: Lessons learned from doing therapy with LSD and MDMA
18.–19.11. Psykedeelit 2021 -konferenssi

Jos sinulla on ammatillista mielenkiintoa psykedeelejä koskevaan tutkimukseen tai psykedeelejä hyödyntäviin terapiamuotoihin, tai jos ylipäänsä haluat tukea psykedeelitutkimusta edistävää ja aihepiiristä suomeksi viestivää työtä, voit liittyä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäseneksi.

Zoom-webinaari 18.10.2021. Erkki Isometsä: Onko huumeesta hoidoksi? 27.09.2021

Vaikka aihepiiri on herättänyt suurta huomiota, psilosybiiniä, MDMA:ta ja muita psykedeeliterapiassa hyödynnettyjä yhdisteitä koskeva tutkimusnäyttö on vasta alustavaa. Vaikutusten voimakkuutta ja pitkäaikaisuutta voi pitää sekä lupaavana että huolestuttavana piirteenä. Sokkoutuksen puutteellisuus, pienet otoskoot ja aiheeseen keskittyneiden tutkimusryhmien vähyys antavat syytä suhtautua varauksella innostuneesti esiteltyihin tutkimustuloksiin. Monien aluksi lupaavalta vaikuttaneiden hoitomuotojen teho osoittautuu kliinisten tutkimusten edetessä toivottua heikommaksi tai jopa olemattomaksi.

Siksi onkin aika luoda kriittinen katsaus psykedeelien ja MDMA:n hoidollista käyttöä psykiatriassa koskevaan tieteelliseen kirjallisuuteen. Järjestämme maanantaina 18.10. klo 17:30 webinaarin, jossa aiheesta luennoi Helsingin yliopiston psykiatrian professori Erkki Isometsä, joka on tutkinut muun muassa mielialahäiriöitä ja itsetuhokäyttäytymistä ja toimii depression Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana. Tapahtuma sisältää luennon ja yleisökysymysosion.

Tapahtuma on vain yhdistyksen jäsenille, jotka ovat maksaneet tämän vuoden jäsenmaksunsa. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokaupassamme. Jäsenille on lähetetty maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoa luennoitsijasta:

Isometsän luennon teemaa käsittelevän, samannimisen Duodecim-lehden artikkelin voi lukea osoitteessa https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15678.pdf 

LT Erkki Isometsä on toiminut Helsingin yliopiston psykiatrian professorina vuodesta 2004. Hän aloitti tutkimusuransa 80-luvun lopussa valtakunnallisessa itsemurhien ehkäisyprojektissa. Siitä alkaen hän on työskennellyt mielialahäiriöiden ja itsetuhoisen käyttäytymisen parissa. Tällä hetkellä hän tutkii lisäksi depression ja itsetuhokäyttäytymisen lääkkeellistä ja psykoterapeuttista hoitoa sekä neurokognitiota ja emotionaalista prosessointia. Näiden ohella hän on työskennellyt muun muassa epävakaan persoonallisuushäiriön ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön parissa, ja toiminut myös Suomen psykiatriyhdistyksen puheenjohtajana. Kansainvälisiä tutkimusorganisaatioita, joissa hän on toiminut, ovat mm. International Academy of Suicide Research (IASR), International Association for Suicide Prevention (IASP), International Society for Bipolar Disorders (ISBD) ja European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). Lisäksi hän on toiminut tieteellisten julkaisujen toimitusneuvostoissa ja muissa asiantuntijarooleissa. 

Syyskuuhun 2021 mennessä hän on ollut ensimmäisenä kirjoittajana tai kanssakirjoittajana 255 tutkimusartikkelissa sekä 161 katsausartikkelissa, tietokirjan luvussa tai pääkirjoituksessa. Scopuksen mukaan hänen julkaisuihinsa on viitattu 14 015 kertaa (h-indeksi 63). Hän on ohjannut 23 väitöskirjatyötä, joista kymmenelle on myönnetty Suomen psykiatriyhdistyksen Martti Kaila -palkinto vuoden parhaasta psykiatrian alan väitöskirjasta. Vuonna 2014 hänelle myönnettiin ruotsalainen Nordic Medical Prize -palkinto.

• • • • •

Kalenteriin kannattaa lisätä myös 11. marraskuuta järjestettävä webinaarimme. Tuolloin luennoimassa on psykiatri ja psykoterapeutti Peter Gasser otsikolla “Lessons learned from doing therapy with LSD and MDMA”.