Ajankohtaisia asioita

 ​
Haluatko pysyä kärryillä Psytyn tapahtumista ja muusta toiminnasta?
Liity sähköpostilistallemme!
 ​

• • • • •

Tallenne viime syksyn webinaaristamme Peter Gasserin kanssa on julkaistu 13.07.2022

Laillista psykedeeliavusteista terapiaa on pääsääntöisesti saatavilla tutkimusolosuhteissa. Sveitsissä sitä on kuitenkin erityisluvalla mahdollista toteuttaa myös tutkimusolosuhteiden ulkopuolella. Psykiatri ja psykoterapeutti Peter Gasserilla on terapiamuodosta pitkä kokemus, sillä hänellä oli jo 80- ja 90-lukujen taitteessa Sveitsin terveysviraston erityislupa LSD:n ja MDMA:n tutkimiseen. Vuoden 2007 jälkeen hän on toteuttanut kaksi tutkimusta LSD-avusteisesta terapiasta henkeä uhkaavista sairauksista kärsivillä potilailla. Sveitsin terveysviranomaisten tapauskohtaisesti myöntämien erityislupien mahdollistamana hän on vuodesta 2014 alkaen hoitanut potilaita psykoaktiivisia yhdisteitä hyödyntävällä terapialla. Näihin yhdisteisiin lukeutuu edellämainittujen ohella nykyään myös psilosybiini.

Gasser luennoi psykedeeliterapiaa koskevan kattavan kokemuksensa pohjalta marraskuussa 2021 järjestämässämme Zoom-webinaarissa. Omista kliinisistä kokemuksistaan, tutkimuksistaan ja kansainvälisen psykedeelitutkimusprojektien hedelmistä ammentaen Gasser kertoi terapiamuodon käytännön toteutuksesta sekä siitä, minkälaisia johtopäätöksiä psykedeeliavusteisesta terapiasta on mahdollista tehdä.

Vuonna 1960 syntynyt tri Peter Gasser on Sveitsin Solothurnissa yksitysvastaanottoa pitävä psykiatri ja psykoterapeutti, aviomies ja kolmen lapsen isä. Hänellä on koulutusta psykodynaamisiin psykoterapiamuotoihin sekä psykoaktivisia aineita hyödyntäviin psykolyyttisiin ja psykedeelisiin terapioihin. Hän on ollut vuodesta 1992 Sveitsin Medical Society for Psycholytic Therapy -seuran jäsen ja vuodesta 1996 sen johtaja.

• • • • •

Jos haluat tukea psykedeelitutkimusta edistävää ja aihepiiristä suomeksi viestivää työtä, voit liittyä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäseneksi.

Videohaastattelu: Psykedeelit psykiatrian ja psykoterapian apuvälineinä – Torsten Passie 02.07.2022

Millaisia haasteita liittyy psykedeelien lääketieteelliseen hyödyntämiseen? Miten psykolyyttinen ja psykedeelinen terapia eroavat toisistaan? Suhtaudutaanko psykedeeliterapioihin perusteettoman optimistisesti? Voiko MDMA-terapian seurauksena syntyä MDMA-riippuvuus? Millaisia vaikutuksia on MDMA:n liikakäytöllä? Onko muuntuneiden tajunnantilojen kanssa työskentelevällä terapeutilla oltava niistä omia kokemuksia? Mitä tutkimusnäyttö sanoo mikroannostelusta? Millaisen urapolun kautta voi päätyä psykedeeliterapeutiksi? Mitä ongelmia liittyy olemassaoleviin psykedeeliterapiakoulutusohjelmiin?

Psykiatrian ja psykoterapian professori Torsten Passie Hannoverin lääketieteellisestä yliopistosta on pitkän linjan psykedeelitutkija, jolla on jo 80-luvulta kokemusta psykedeelien laillisesta terapeuttisesta käytöstä Saksassa ja Sveitsissä. Alun perin oman, ärsyttäväksi kuvaamansa spontaanin mystisen kokemuksen kautta aihepiiristä kiinnostunut Passie on työssään kartoittanut niin MDMA:n historiaa kuin mikroannostelun vaikutuksia, ja hänellä on psykedeeleistä laaja, ensyklopediseksikin kutsuttu ymmärrys. Tässä syksyllä 2019 taltioidussa, vasta julkaisemassamme haastattelussa Passie käsittelee ylläolevia ja monia muita kysymyksiä. Videossa on suomenkielinen tekstitys.

• • • • •

Jos haluat tukea psykedeelitutkimusta edistävää ja aihepiiristä suomeksi viestivää työtä, voit liittyä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäseneksi.

Psytyn varsinaisjäsenwebinaari: Psykedeelitutkimus ja rahoituksen hakeminen 15.06.2022

Psytyn varsinaisjäsenille järjestetään keskiviikkona 15.6. klo 18:00 webinaari, jossa käsitellään tutkimusrahoituksen hakemista:

Tutkimusrahoitus on päätoimisen tieteenteon edellytys, mutta miten sitä saa? Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n tutkimusrahoituswebinaarissa käsitellään erilaisia tapoja rahoittaa tutkijanuraa. Keskeisiä kysymyksiä ovat, mistä rahoitusta saa, miten sitä haetaan ja miten kirjoitetaan hakemus, jolla saa rahaa.

Puhujat ovat arkeologian professori Vesa-Pekka Herva (Oulun yliopisto), psykologian professori Markus Jokela (Helsingin yliopisto) ja folkloristiikan tutkija Aila Mustamo (Turun yliopisto). Maksuton webinaari on suunnattu ennen kaikkea tutkijanuransa alussa oleville tai tutkijanuraa suunnitteleville psykedeelitutkijoille, mutta tervetulleita ovat kaikki Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n varsinaisjäsenet riippumatta siitä, onko oman tutkimuksen teko juuri nyt ajankohtaista. Tilaisuudessa on varattu aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle.

Tapahtumasta on lähetetty tiedote Psytyn varsinaisjäsenille. Lisätietoa jäseneksi liittymisestä ja jäsentyypeistä: https://psyty.fi/mukaan/jaseneksi

Webinaari 4.7.2022. Simon Ruffell – Ayahuasca: from the jungle to the lab 14.06.2022

-> Verkkokauppaan <-

Ayahuasca on psykoaktiivinen kasvikeitos, jota on perinteisesti käytetty Amazonin alueen heimojen rituaaleissa. Sen mahdollisia mielenterveydellisiä hyötyjä koskevaan tutkimukseen on viime aikoina kohdistunut kasvavaa huomiota. Keitoksen käyttöä on tutkittu sekä laboratorio-olosuhteissa että perinteisemmissä puitteissa. Psykiatri Simon Ruffell on yksi ayahuascan vaikutuksia selvittävistä tutkijoista. Mielenkiintoisten mielenterveyttä ja hyvinvointia koskevien tulosten ohella hänen ryhmänsä tutkimuksissa on ensimmäistä kertaa kartoitettu psykedeelien epigeneettisiä vaikutuksia.

Ruffell luennoi tutkimustyöstään maanantaina 4.7. klo 18:00 Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n järjestämässä webinaarissa. Hän esittelee ayahuascan seremoniallista käyttöä Amazonin alueella ja teen vaikutuksia mielenterveyteen, persoonallisuuteen, epigenetiikkaan ja psykoterapeuttisiin prosesseihin. Ruffell käsittelee myös tämänhetkistä tutkimusprojektiaan, yhteistyössä Psychae Instituten kanssa toteutettuja satunnaistettuja vertailukokeita, joissa selvitetään ayahuascan kaltaisten keitosten vaikutuksia ja tutkitaan mahdollisia hyötyjä ja haasteita, jotka liittyvät kasvilääkkeiden käyttöön kliinisessä kontekstissa.

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoa puhujasta:

Ennen erikoistumistaan psykiatriaan Simon Ruffell opiskeli lääketiedettä Sheffieldin yliopistossa. Psykiatrian koulutuksensa hän suoritti Lontoon Maudsley Hospitalissa ja työskenteli vanhempana apulaistutkijana King’s College Londonissa, jossa hän selvitti psilosybiinin tehoa hoitoresistentin masennuksen hoidossa. Hän on erittäin kiinnostunut transkulttuurisesta psykiatriasta, ja on työskennellyt monissa hyväntekeväisyysjärjestöissä. Vuodesta 2016 lähtien hän on tutkinut ayahuascan vaikutuksia mielenterveyteen Perun Amazonilla. Hän viimeistelee aihetta käsittelevää väitöskirjaansa Goldsmithsin yliopistossa Lontoossa. Vapaa-ajallaan hän työskentelee vapaaehtoisena Psycare-hyväntekeväisyysjärjestössä, joka tarjoaa musiikkitapahtumissa tukea ihmisille, jotka läpikäyvät vaikeita, päihteisiin liittyviä kokemuksia.

Tapahtuman järjestävä Psykedeelitutkimusyhdistys ry edistää psykedeeleihin liittyvää tieteellistä tutkimusta, relevanttien aihepiirien tutkijoiden ja opiskelijoiden verkostoitumista sekä tutkimukseen pohjautuvan, yleistajuisen tiedon saatavuutta.

Webinaari 13.6. Jani Kajanoja – Kärsimys, psykedeelit ja medikalisaatio 23.05.2022

-> Verkkokauppaan <-

Näyttää hyvin mahdolliselta, että psykedeeliavusteisesta terapiasta tulee tulevaisuudessa osa psykiatrian hoitovalikoimaa. Psykedeelien sovittaminen osaksi lääketiedettä nostattaa kuitenkin monenlaisia kysymyksiä, haasteita ja filosofisia pulmia. Millä tavalla psykedeelit lieventävät psyykkisiä ongelmia? Minkälainen tulkinnallinen viitekehys sopii parhaiten psykedeeliterapiaan? Onko lääketieteellinen tai psykologinen näkökulma riittävän kattava? Mitä plasebo tarkoittaa psykedeeliterapian kontekstissa? Voimmeko oppia jotain alkuperäiskansojen tavoista tulkita mielen ongelmia?

Näistä teemoista päästään kuulemaan 13.6. klo 18.00 Zoom-webinaarissa, joka sisältää luennon ja yleisökysymysosion. Luennoitsijana toimii Jani Kajanoja, joka on psykiatriaan erikoistuva lääkäri ja tutkijatohtori Turun yliopistossa. Kajanoja on tutkinut tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun ongelmien yhteyttä lapsuuden traumoihin ja mielenterveyteen sekä toiminnallisia riippuvuuksia. Lisäksi hän on kiinnostunut psykiatrian filosofiasta ja erityisesti siitä, ovatko mielenterveysongelmat vain yksilön sairauksia, vaiko myös jotain laajempaa.

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme. Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille on lähetetty maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Mikäli et ole varma jäsenmaksusi tilasta, ota rohkeasti yhteyttä.

Kuva: Turun yliopisto

Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research 2022 Haarlemissa 22.-24.9. 21.05.2022

ICPR-22

Voittoa tavoittelemattoman OPEN-säätiön Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research (ICPR) järjestetään viidettä kertaa 22.-24.9.2022 Haarlemissa, Alankomaissa.

ICPR lienee merkittävin eurooppalainen psykedeelikonferenssi ja palaa nyt vuoden 2020 etäkonferenssin jälkeen lähimuotoisena. Kymmeniä maailman johtavia eksperttejä ja psykedeelitutkijoita kuullaan monilta aloilta, ml. psykiatriasta, psykologiasta, neurotieteestä, antropologiasta, etnobotaniasta ja filosofiasta. Lisäksi ohjelmassa on paneelikeskusteluja, työpajoja, symposioita, näytöksiä ja verkostoitumismahdollisuuksia. Jo varmistettuja puhujia ovat muun muassa Paul Stamets, Katrin Preller, David Nutt, Roland Griffiths, Kim Kuypers, Rick Doblin, David Nichols, Peter Gasser, Matthias Liechti ja Bernardo Kastrup. Myös Psykedeelitutkimusyhdistyksen jäseniä on puhujien joukossa.

Katso lisätietoja ja osta liput osoitteesta https://icpr-conference.com/.

Monipäiväisen ja kattavan konferenssin liput ovat melko hintavia. Psyty on kuitenkin tapahtuman yhteistyökumppani, joten yhdistyksen jäsenet saavat 100 € alennuksen Regular- ja Professional-lipuista tapahtumaan. Alennuksen saa käyttämällä koodia, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse. Sitä voi myös kysyä osoitteesta psyty@psyty.fi. Opiskelijoille on myös halvempi lippu tarjolla. Lähde mukaan konferenssiin!

Opinnäytetyökilpailun 2020–2021 voittaja on valittu 18.03.2022

Psykedeelitutkimusyhdistyksen kilpailu parhaasta psykeedeliaiheisesta opinnäytetyöstä vuosina 2020–2021 on ratkennut. Monien korkealaatuisten töiden joukosta monitieteinen asiantuntijaraati valitsi parhaaksi opinnäytetyöksi FM Juuso Kähösen käytännöllisen filosofian pro gradu -työn “Psychedelic unselfing and moral perception – A philosophical account of the change of values induced by psychedelic experiences”. Psyty onnittelee voittajaa!

Arviointiraadin mukaan voittajatyö on hyvin ansiokas ja edukseen erottuva gradutasoinen opinnäytetyö. Työ on erinomaisesti kirjoitettu ja osoittaa laajaa asiantuntemusta ja ajattelun kypsyyttä. Aihe on laaja mutta hyvin rajattu, ja aiheeseen liittyvää argumentaatiota käsitellään kriittisestä näkökulmasta selkeästi, monipuolisesti ja vakuuttavasti. Työssä kehitetty viitekehys, pyrkimyksenään ymmärtää psykedeelien aikaansaamia arvojen muutoksia, luo myös uusia mahdollisuuksia aihepiirin jatkotarkasteluun. Psyty kiittää suuresti kaikkia osallistujia ja rohkaisee heitä jatkamaan tutkimustyön parissa!

Lisätietoa kilpailusivulla.

Videohaastattelu: Chris Timmermann – DMT neuroscience, experience and changing world views 21.02.2022

Haastattelimme neurotieteilijä Chris Timmermannia, joka tutkii DMT:tä, LSD:tä ja muita psykedeelejä Imperial College Londonilla.

Breaking Convention 2019 -konferenssissa kuvatussa, suomeksi tekstitetyssä videohaastattelussa käsitellään muun muassa psykedeelien vaikutuksia arvomaailmaan sekä ajattelun avoimuuteen ja jäykkyyteen, DMT:n katalysoimia kokemusmaailmoja, tieteen, materialismin ja idealismin suhdetta, integraation merkitystä psykedeelikokemusten käsittelyssä, psykedeelien kehollisia vaikutuksia, tiedeyhteisön suhtautumista psykedeeleihin, kysymystä tutkijoiden omien kokemusten mahdollisesti vinouttavista vaikutuksista sekä muuntuneiden tajunnantilojen laajempaa merkitystä.

• • • • •

Jos sinulla on ammatillista mielenkiintoa psykedeelejä koskevaan tutkimukseen tai psykedeelejä hyödyntäviin terapiamuotoihin, tai jos ylipäänsä haluat tukea psykedeelitutkimusta edistävää ja aihepiiristä suomeksi viestivää työtä, voit liittyä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäseneksi osoitteessa https://psyty.fi/mukaan/jaseneksi

Webinaari 10.3.2022. Ido Hartogsohn: The set and setting complex: Understanding the role of context in psychedelic research, therapy, and beyond 18.02.2022

-> Verkkokauppaan <-

Käsitteellä set and setting viitataan muun muassa ihmisen persoonallisuuteen, henkilöhistoriaan, mielentilaan sekä fyysisiin ja sosiaalisiin puitteisiin. Set and settingillä on merkittävä rooli psykotrooppisten aineiden tuottamien kokemusten muovaamisessa, niitä koskevassa tutkimuksessa ja niitä hyödyntävässä terapiassa. Sitä pidetään olennaisena elementtinä sekä psykedeelitutkimuksen tuottamien tulosten tulkinnassa että psykedeeliterapian tehokkuudessa.

Miten set and setting liittyy psykedeelien ilmiömaailmaan? Miksi ilmiö tuli ihmisten tietoisuuteen juuri psykedeelitutkimuksen kontekstissa, ja miten se liittyy muihin kuin farmakologisiin tutkimusalueisiin, esimerkiksi plasebotutkimukseen? Millaisia implikaatioita sillä on psykedeelitutkimuksen tulevaisuudelle? 

Psykedeelitutkimusyhdistys ry järjestää torstaina 10.3. klo 18:00 Zoom-webinaarin, jossa psykedeelien historiaan ja sosiologiaan erikoistunut Ido Hartogsohn luennoi set and settingin evoluutiosta, sitä koskevasta tutkimusnäytöstä ja aihepiirin implikaatioista tutkimukselle, terapialle ja psykedeelien erilaisille käyttösovelluksille. Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Ido Hartogsohn toimii apulaisprofessorina Bar Ilanin yliopiston tieteen, teknologian ja yhteiskunnan maisteriohjelmassa. Hänen työnsä kartoittaa set and settingin merkitystä psykedeelitutkimuksessa ja -kulttuurissa. MIT Press julkaisi hänen kirjansa American Trip: Set, Setting and the Psychedelic Experience in the Twentieth Century vuonna 2020.

Tapahtuman järjestävä Psykedeelitutkimusyhdistys ry edistää psykedeeleihin liittyvää tieteellistä tutkimusta, relevanttien aihepiirien tutkijoiden ja opiskelijoiden verkostoitumista sekä tutkimukseen pohjautuvan, yleistajuisen tiedon saatavuutta.

Muistutamme myös 23.2. järjestämästämme, geometristen hallusinaatioiden aivoperustaa käsittelevästä webinaarista

Nordic Psychedelic Science Conference 2022 Oslossa 19.–20.5. 14.02.2022
 

 

Psykedeeleihin liittyvä tieteellinen tutkimus on nousussa myös Pohjoismaissa. Ruotsissa PSIPET-tutkimus selvittää psilosybiinin tehoa masennuksen hoidossa. Norjassa tutkitaan MDMA-avusteisen psykoterapian käyttöä PTSD:n hoidossa osana kansainvälisiä kolmannen vaiheen tutkimuksia. Tanskassa etenkin Kööpenhaminan yliopiston neurobiologian tutkimusyksikössä psykedeelien vaikutuksia tutkitaan useista näkökulmista.

Norjalainen sisarjärjestömme Norsk Psykedelisk Vitenskap järjestää Oslossa 19.–20.5.2022 Nordic Psychedelic Science Conference 2022 -konferenssin, joka keskittyy erityisesti nouseviin pohjoismaisiin näkökulmiin. Puhujina on merkittäviä alan vaikuttajia myös Pohjoismaiden ulkopuolelta. Lisätietoa tapahtuman verkkosivulta.