Ajankohtaisia asioita

Mikä Psykedeelitutkimusyhdistys ry?

31.01.2020
Luentotaltiointi: Marc Aixalà – Integration: What, why, what for and how?

Järjestimme viime toukokuussa Helsingin yliopistolla ilmaisen luentotapahtuman, jonka teemana oli psykedeelikokemusten integrointi. Tapahtumassa luennoivat psykologi ja psykoterapeutti Marc Aixalà Barcelonasta ja suomalainen psykologi Riikka Ajantaival. Psykedeelikokemusten integraatioon työssään erikoistuneen Aixalàn luento on nyt julkaistu Youtube-kanavallamme suomenkielisin tekstityksin varustettuna.

Mitä integraatio oikeastaan on? Tyhjentävää määritelmää sille ei Aixalàn mukaan ole. Psykedeeliterapian kontekstissa sitä voidaan kuvata esimerkiksi psykedeelisession jälkeen tapahtuvaksi kokemussisällön työstämiseksi siten, että koetusta löydetään työkaluja arkielämän hyvinvoinnin edistämiseen. Aixalà vertaa integraatiota palapeliin: ihminen voi terapiasession aikana löytää uusia näkökulmia elämäänsä – uusia palapelin paloja. Nämä palat on saatava sovitettua yhteen palapelin jo kasatun osan, eli oman maailmankuvan, kanssa. Sekä palapeliä että uutta osasta pitää hioa ja työstää, jotta ne sopivat sujuvasti yhteen.

Terapeutin rooli integraatiossa on tarjota apua ihmisen kokemiin vaikeuksiin ja oireisiin. Integraatioon haetaan apua monista syistä. Joku on esimerkiksi saattanut saada psykedeelikokemusten aikana hienoja oivalluksia, mutta huomaa aina kokemuksen jälkeen palaavansa vanhoihin kaavoihin. Silloin integraation tarkoituksena on maksimoida kokemuksen hyödyt. Toisella taas tilanne on kokemuksen jälkeen huonompi kuin ennen sitä, ja integraatiosta haetaan apua negatiivisten vaikutusten minimoimiseen. Tukea voidaan tarvita esimerkiksi yllättävän intensiivisen kokemuksen aikaansaamien vaikeiden tunteiden käsittelyssä. Joskus tällaisista sessioista seuraa ahdistusta, unettomuutta tai jopa skitsotyyppisiä oireita.

Integraatioon liittyy läheisesti myös kokemuksen saattaminen päätökseen (engl. “closure”). Tämä edellyttää kokemuksen esiinnostaman emotionaalisen materiaalin käsittelyä ja hyväksymistä. Yksi merkki onnistuneesta päätöksestä on se, että kokemuksen aikana esiinnoussut materiaali on jollain tasolla käsitelty siten, ettei pintaan nouse jatkuvasti uusia, mieltä vaivaavia ajatuksia.

Integraatioon näkee joskus viitattavan vain kognitiivisena, rationaalisena prosessina. Siihen liittyy kuitenkin olennaisena myös emotionaalinen ja kehollinen ulottuvuus. On myös tärkeää ottaa huomioon integraation sosiaalinen puoli. Ihmisillä, joilla on kokemusten jakamisen mahdollistava sosiaalinen ympäristö, on vähemmän vaikeuksia integraatiossa kuin heillä, jotka ovat enemmän eristyksissä eivätkä siksi voi puhua kokemuksesta. Psykedeeliterapiassa katsotaankin siksi hyödyksi, että potilaalle tarjotaan varsinaisen kokemuksen lisäksi erillisiä, valmistavia ja integroivia keskustelusessioita.

Tutkimusnäkökulmasta integraatio on yksi psykedeeliavusteisten terapiamuotojen heikoimmin tunnetuista osa-alueista. Sillä kuitenkin uskotaan olevan hoidon tehokkuuden kannalta suuri merkitys, ja lähitulevaisuudessa tullaankin toivottavasti näkemään tutkimuksia, joissa vertaillaan nimenomaisesti integraation eri lähestymistapojen vaikutuksia.

28.01.2020
Konferenssitiedote: Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research

Huhtikuiseen Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research -psykedeelitutkimuskonferenssiin on edelleen saatavilla Early Bird -alennuslippuja. Alankomaiden Haarlemissa 24.–25.4. järjestettävä tapahtuma esittelee aihepiirin uusimpia tutkimuslöydöksiä.

Konferenssin pyrkimyksenä on syventää tutkimusta koskevaa keskustelua. Käsittelyssä ovat kliiniset tutkimukset, mielenterveyden tulevaisuus sekä psykedeelien valtavirtaistuminen ja tämän mahdolliset vaikutukset yhteiskuntiin, kattaen niin länsimaiset hoitokeskukset kuin perinteisemmät käyttömuodot.

Konferenssia edeltävänä päivänä tarjolla on työpajoista koostuva ohjelma, jonka aiheena on psykedeelit psykiatriassa. Työpajojen yhteydessä on myös mahdollisuus päästä kuulemaan erään psilosybiinitutkimuksen koehenkilön kuvausta hoitomuodon vaikutuksista.

Alennuslippuja on saatavilla vielä tämän kuun ajan. Lisätietoa osoitteesta https://icpr2020.net/

21.01.2020
Konferenssiraportti: Breaking Convention 2019

Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n tiedottajana ja verkostoijana toimiva Henry Vistbacka kävi elokuussa Lontoossa järjestetyssä Breaking Convention -psykedeelikonferenssissa. Hänen konferenssiraporttinsa avaa Psytyn blogin, jossa julkaistaan raporttien lisäksi esimerkiksi psykedeeleihin liittyvää tutkimusta käsitteleviä artikkeleita.

Breaking Convention kokosi yhteen toista sataa puhujaa ja toista tuhatta tapahtumavierasta. Vistbackan artikkeli tarjoaa katsauksen psykedeelitutkimuksen uusimpiin löydöksiin ja psykedeelien inspiroimaa kulttuuria esittelevän konferenssin sisältöön.

Raportin käsittelemien luentojen aiheina olivat muun muassa:

  • traumaperäisen stressihäiriön MDMA-avusteisen psykoterapian tutkimusprosessin eteneminen Euroopassa
  • Palestiina–Israelin alueella ayahuascaseremonioihin osallistuneiden ihmisten haastattelututkimus
  • psykedeelien vaikutukset ennakoivan prosessoinnin kehikon näkökulmasta
  • psykedeeliseremonioiden yhteydessä tapahtuva seksuaalinen väkivalta
  • psykedeeliterapiatutkimusten koehenkilöiden rekrytointiprosessi
  • havaintotutkimus 5-MeO-DMT:n mielenterveysvaikutuksista
  • psykedeelien mikro- ja pienoisannosten vaikutukset

Kolmepäiväisen tapahtuman luentotarjotin oli siinä määrin leveä, että paljon mielenkiintoisia luentoja jäi väistämättä kuulematta. Raportti tarjoaa pienen raapaisun viikonlopun kokonaisannista.

Suosittelemme alan konferensseja kaikille psykedeeleistä tutkimuskohteena tai terapiatyökaluna kiinnostuneille. Tänä vuonna psykedeelitutkimuksen kirjoa pääsee seuraamaan ainakin huhtikuisessa ICPR-konferenssissa Alankomaissa.


07.01.2020

Lääkäri Antti Hupli ja MDMA-psykoterapiatutkimus

Lääkäriportaali haastatteli taannoin Psytyssäkin toimivaa lääkäri Antti Huplia. Hupli on mukana tutkimusryhmässä, jonka tarkoituksena on aloittaa Suomessa traumaperäisen stressihäiriön MDMA-avusteista hoitoa koskeva tutkimus. Tutkimus on osa tutkimusorganisaatio MAPSin laajempaa, monikansallista tutkimusprojektia.

Koska Lääkäriportaalin julkaisut ovat ainoastaan ammattikunnan luettavissa, uudelleenjulkaisemme haastattelun Lääkäriportaalin luvalla. Voit lukea haastattelun tästä.

Huplin käsityksen mukaan psykedeeleillä saattaa olla hoitopotentiaalia erityisesti “häiriöissä, joissa korostuu ajattelun, havaintojen tai minäkuvan jäykkyys”. Hän kertoo suhtautuneensa aihepiiriin ennakkoluuloisesti, mutta muuttaneensa käsityksiään perehdyttyään psykedeelejä koskevaan tutkimukseen. Hupli katsoo, että hänellä ja kollegoillaan on “on eettinen velvoite etsiä tehokkaita ja uusia hoitomenetelmiä mielenterveyshäiriöihin”.

Se, kuinka tehokkaaksi hoitokeinoksi psykedeeliavusteiset terapiamuodot lopulta osoittautuvat, jää nähtäväksi. Tarvetta on, ja siksi nyt tarvitaan asiaa koskevaa tutkimusta.


27.12.2019
Juulia Järvenpään luento: Ekstaasi ja seksuaalisuus

Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n Juulia Järvenpää piti toukokuussa järjestetyillä Päihdepäivillä luennon otsikolla “Ekstaasi ja seksuaalisuus – Uhka vai mahdollisuus?” Luento on nyt kokonaisuudessaan katsottavissa YouTubessa seminaarista vastanneen Positiiviset ry:n kanavalla.

Aihepiiriä lähestytään luennolla kahdesta näkökulmasta. Aluksi käsitellään MDMA:n päihdekäyttöä ja siihen liittyviä riskejä seksuaalisessa kontekstissa. Sitten siirrytään siihen, miten samasta aineesta voisi kuitenkin olla myös hyötyä seksuaalitraumojen hoidossa. Luennon loppupuoli käsitteleekin MDMA-avusteisen psykoterapian alustavia tutkimustuloksia traumaperäisen stressihäiriön hoidossa.

Pienenä päivityksenä luennon sisältöön todettakoon sen verran, että hieman luennon pitämisen jälkeen julkaistiin 2. vaiheen MDMA-PTSD -tutkimuksista yhteenveto, jossa efektikoko on 0,8. Tämä on hieman pienempi kuin luennolla esiintyvä luku, joka perustuu vain kahteen ensimmäiseen tutkimukseen. Muilta osin luennon sisältö on edelleen ajantasainen.


28.11.2019
Ylioppilaslehden artikkeli “Trauman kesyttäjä”

Ylioppilaslehti kirjoittaa tuoreessa jutussaan lokakuisesta, MDMA-avusteista psykoterapiaa käsittelevästä seminaaristamme. Jutussa haastatellaan luennoitsijoidemme lisäksi myös järjestömme varapuheenjohtajaa, psykologian tohtori Samuli Kangaslampea:

”Vaikuttaa todennäköiseltä, että ainakin joihinkin käyttötarkoituksiin ja joillekin potilaille MDMA-avusteista psykoterapiaa tullaan lähivuosina hyödyntämään.”

Lue juttu osoitteessa https://ylioppilaslehti.fi/2019/11/trauman-kesyttaja.


21.11.2019
ICPR-konferenssi Hollannissa huhtikuussa 2020

Hollannissa järjestetään 24.–26. huhtikuuta Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research (ICPR 2020) -konferenssi. Kyseessä on yksi Euroopan asiallisimmista ja suurimmista psykedeelitutkimusta käsittelevistä konferensseista. Tapahtumaan on toistaiseksi saatavilla Very Early Bird -alennuslippuja, joten mikäli osallistuminen kiinnostaa, lippu kannattaa hankkia ajoissa.

Hollantilaisen OPEN Foundationin neljättä kertaa järjestämä konferenssi lähestyy psykedeelejä monitieteellisesti. Uusimpien tutkimustulosten esittelyn ohella tapahtuman tavoitteena on edistää psykedeelejä tutkivien tieteenalojen välistä vuoropuhelua. Keskeisenä painotuksena on tänä vuonna tutkimukseen liittyvien vinoumien ja sokeiden pisteiden avoin käsittely.

Varmistuneita puhujia ovat muun muassa Michael ja Annie Mithoefer, Matthew Johnson, Alicia Danforth, Peter Gasser ja Ben Sessa. Luvassa on siis erittäin mielenkiintoinen kattaus. Jos tätä lupaavaa tutkimusaluetta koskevan tietämyksen päivittäminen ja aihepiiristä kiinnostuneiden kanssa verkostoituminen kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti hankkiutua paikalle.

Tapahtuman verkkosivu: https://icpr2020.net


10.9.2019
Opinnäytetyökilpailu 2018–2019

Psykedeelitutkimusyhdistys järjestää jälleen opinnäytetyökilpailun, jossa palkitaan paras vuosina 2018–2019 valmistunut psykedeeliaiheinen, korkeakoulutasoinen opinnäytetyö. Kilpailuun soveltuvat tieteenalasta riippumatta kaikki aihepiiriä käsittelevät, suomalaisessa korkeakoulussa näinä vuosina hyväksytyt työt (kandidaatin, pro gradu- tai lisensiaatin tutkielmat, diplomityöt tai AMK-opinnäytetyöt).

Kyseessä on toinen yhdistyksen järjestämä opinnäytetyökilpailu. Edellisessä, vuonna 2017 järjestetyssä kilpailussa parhaaksi vuosien 2016–2017 aikana laadituksi työksi valittiin useiden laadukkaiden töiden joukosta FM Ville Kurjen työ “Psykedeelinen teknologia – Tietoisuuden kemiallisen muuntamisen ja mediateknologian risteyksissä”. Lisätietoa Kurjen työstä löydät vuosien 2016–2017 opinnäytetyökilpailusivulta.

Parhaan opinnäytetyön valitsee yhdistyksen hallituksen valitsema asiantuntijaraati. Laadukasta opinnäytetyötä saa ehdottaa työn tekijän lisäksi esimerkiksi työn ohjaaja. Maineen ja kunnian ohella parhaan työn tekijää odottaa pienimuotoinen rahapalkinto. Lähetä ehdotuksesi 31.12.2019 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen psyty@psyty.fi

Psykedeelitutkimusyhdistys ry kerää psykedeeliaiheisia opinnäytetöitä julkiseen tietokantaan. Voit ehdottaa omaa työtäsi lisättäväksi tietokantaan. Emme julkaise töitä ilman tekijän lupaa.


3.9.2019
Luentotaltiointi: Ben Sessa – Child abuse, trauma, addictions and MDMA therapy (mukana suomenkielinen tekstitys)

Alkoholismin MDMA-avusteista hoitoa koskevaa tutkimusta tekevä brittipsykiatri Ben Sessa luennoi viime vuonna Suomessa MDMA- ja psilosybiiniavusteista terapiaa käsittelevässä seminaarissamme. Luennosta tehty taltiointi on nyt julkaistu Youtube-kanavallamme suomeksi tekstitettynä.

Sessa kuvaa luennollaan mekanismia, jonka kautta monista kaltoinkohdelluista lapsista kasvaa masentuneita tai addiktio-ongelmista kärsiviä aikuisia. Sessan näkökulmasta yksilön moraalista vastuuta tavataan ylikorostaa, sillä ilman tervettä sosiaalista turvaverkostoa ihmisen on vaikea kasvaa tasapainoiseksi, terveitä selviytymiskeinoja hyödyntäväksi aikuiseksi.

Miksi sitten juuri MDMA? Traumatisoituneille ihmisille on usein usein muodostunut ajattelu- ja käyttäytymistottumuksia, jotka saavat hänet suhtautumaan itseensä vihamielisesti ja näkemään maailman pelottavana, uhkaavana paikkana. Tällöin pelot ja itseen kohdistuvat kielteiset tulkinnat pintaan nostavaan psykoterapiaprosessiin sitoutuminen saattaa tuntua mahdottomalta.

Terapian kontekstissa MDMA näyttää vaimentavan pelkoreaktioita ja kielteistä minäkuvaa ylläpitävää puhetta jättäen kuitenkin samanaikaisesti muut aivotoiminnot ennalleen. Tämä auttaa luomaan luottamuksellista terapiasuhdetta ja käsittelemään ongelmien kivuliaita juuria rakentavasti. Tarkoituksena ei ole vain auttaa alkoholisteja selviämään ongelmansa kanssa vaan löytää keinoja, jotka auttavat pääsemään ylös elämää tuhoavasta riippuvuudesta.

Löydät muut Psytyn luentotallenteet sivuston tallenneosiosta.


12.8.2019
Psykedeelinäkymiä: MDMA-avusteinen psykoterapia – miksi? Seminaari 5.10.

Psykedeelitutkimusyhdistys ry järjestää lauantaina 5. lokakuuta Helsingin Ruoholahdessa MDMA-avusteista psykoterapiaa käsittelevän koko päivän seminaarin. Tapahtuma on suunnattu erityisesti lääketieteen, psykologian, psykoterapian sekä muiden aiheeseen liittyvien alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, mutta ovet ovat avoinna kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tapahtumassa luennoivat psykiatrian ja psykoterapian professori Torsten Passie, psykiatrian professori Eric Vermetten ja psykologian tohtori Anne Wagner. Tapahtuma pidetään Helsingin Ruoholahdessa HTC Helsingin Kolumbus-auditoriossa.

Löydät tapahtumaliput verkkokaupastamme. Lisätietoa tapahtuman sivulta!

 

18.5.2019
Palautekysely Psykedeelit ja integraatio -luennolle osallistuneille

Torstainen luentotapahtumamme veti paikalle täyden salillisen kiinnostuneita. Seuraava luentotapahtumamme on näillä näkymin odotettavissa lokakuun alussa.

Jos olit paikalla muttet täyttänyt jakamaamme paperista palautelomaketta, voit auttaa meitä kehittämään toimintaamme täyttämällä digitaalisen palautelomakkeen, joka löytyy tästä.


23.4.2019
Psykedeelinäkymiä 2019: Psykedeelit ja integraatio

Psykedeeleistä puhutaan jälleen toukokuussa, kun Psyty järjestää Helsingin yliopistolla tapahtuman, jonka teemana on psykedeelikokemusten integrointi. Luennoimassa ovat psykologi ja psykoterapeutti Marc Aixalà Barcelonasta ja psykologi Riikka Ajantaival.

Maksuton tilaisuus järjestetään Helsingin Yliopiston päärakennuksen sali 12:ssa torstaina 16.5 klo 17:30.

Lisätietoa tapahtuman sivulta!


12.5.2018

Psytyn opinnäytetyötietokanta on julkaistu! Psykedeelitutkimusyhdistys ry kokoaa tietokantaan suomalaisissa korkeakouluissa laadittuja psykedeeliaiheisia opinnäytetöitä. Opinnäytetyötietokanta löytyy Tietokannat -yläotsikon alta. Halutessasi voit ehdottaa omaa opinnäytetyötäsi lisättäväksi tietokantaan! Opinnäytetöitä julkaistaan vain laatijan luvalla.

Lisätietoa opinnäytetyötietokantasivulta.


20.4.2018
Puhujamuutos! Yhdeksi Psykedeelinäkymiä 2018 -luentotapahtuman puhujista aiemmin ilmoitettu Rosalind Watts joutui perumaan tulonsa. Hänen korvaajakseen tulee Natasha Mason Maastrichtin yliopistosta Alankomaista. Muina ulkomaisina puhujina ovat edelleen Kim Kuypers ja Ben Sessa. Myös Wattsin toivomme vielä näkevämme jossakin Psytyn tulevassa tapahtumassa.


13.3.2018
Psykedeelitutkimusyhdistys ry (Psyty) järjestää toukokuussa psykedeelitutkimusta käsittelevän koko päivän luentotapahtuman. Psykedeelinäkymiä 2018: MDMA- ja psilosybiiniavusteinen terapia -tapahtuma järjestetään 12.5.2018 Helsingissä, Senaatintorin laidalla sijaitsevassa Balderin salissa. Liput tapahtumaan ovat saatavilla verkkokaupastamme!

 

Lisätietoa tapahtuman sivulta.

 

4.3.2018
Sivustolle on luotu tallenneosio! Osioon kootaan tallenteita Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n järjestämistä tapahtumista, sekä muuta yhdistyksen tuottamaa tai sen kautta julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa. Tallenneosio löytyy yläpalkista Toiminta-otsikon alta.

23.2.2018
Opinnäytetyökilpailun voittajaksi valittiin FM Ville Kurjen työ “Psykedeelinen teknologia – Tietoisuuden kemiallisen muuntamisen ja mediateknologian risteyksissä”. Kyseessä on mediatutkimuksen pro gradu -tutkielma, joka on suoritettu Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle vuonna 2017. Valinnan perustelut ja itse työ luettavissa vuosien 2016-2017 opinnäytetyökilpailusivulta.


31.10.2017

Psykedeelitutkimusyhdistys ry järjestää opinnäytetyökilpailun, jossa palkitaan paras 2016–2017 aikana hyväksytty psykedeeliaiheinen akateeminen opinnäytetyö! Kilpailutöitä vastaanotetaan 31.12.2017 saakka.

 

Lisätietoa opinnäytetyökilpailusivulta.


07.08.2017
Psykedeelitutkimusyhdistys ry järjestää keskiviikkona 20.9.2017 luentotapahtuman “Psykedeelinäkymiä 2017 – Psykedeelien terapeuttinen potentiaali”. Liput tapahtumaan ovat saatavilla verkkokaupastamme!

 

Lisätietoa tapahtuman sivulta.

Tallenna

Tallenna