Ajankohtaisia asioita

 ​
Haluatko pysyä kärryillä Psytyn tapahtumista ja muusta toiminnasta?
Liity sähköpostilistallemme!
 ​

• • • • •

Psykedeelitutkimusyhdistys on hyväksytty Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseneksi! 27.03.2024

Liittyminen tähän jo vuonna 1899 perustettuun tiedeyhteisöön tarjoaa yhdistykselle entistä parempia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyöhön satojen muiden suomalaisten tiedeseurojen kanssa. Pääsemme lisäksi hyödyntämään muun muassa Valtuuskunnan omistamaa Tieteiden taloa sekä Journal.fi -julkaisupalvelua. Yhdistys allekirjoittaa vahvasti TSV:n arvot, joita ovat avoimuus, luotettavuus, yhteisöllisyys ja riippumattomuus.

Tiedote TSV:n sivuilla:
https://www.tsv.fi/fi/uutiset/tieteellisten-seurain-valtuuskunta-sai-kaksi-uutta-jasenta

Psykedeelit mielenterveystyössä – koulutus soteammattilaisille Helsingissä 30.–31.5.2024 25.03.2024

Psykedeelit mielenterveystyössä – koulutus soteammattilaisille

30.–31.5.2024 klo 9–17
Karjalatalon juhlasali (Käpylänkuja 1, Helsinki)

Liput saatavilla verkkokaupastamme.

Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n järjestämä Psykedeelit mielenterveystyössä – koulutus soteammattilaisille tarjoaa ajantasaista tietoa psykedeeliavusteisesta terapiasta sekä psykedeelien vaikutusten kohtaamisesta hoitokentällä. Kaksipäiväistä koulutusta luotsaavat aihepiirin kokeneimmat suomalaiset lääkärit ja psykologit. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa uusin tutkimustieto koskien psykedeelien potentiaalia mielenterveystyössä, psykedeeliterapeutiksi kouluttautuminen sekä psykedeelien hyödyntämiseen liittyvät eettiset haasteet ja riskit.

Osallistujat pääsevät kuulemaan myös työntekijöiden kokemuksia ensimmäisestä suomalaisesta alkoholismin hoitoa käsittelevästä psilosybiinitutkimuksesta sekä ammattilaisten kuvauksia psilosybiinin ja MDMA:n subjektiivisista vaikutuksista terapiakontekstissa. Lisäksi koulutus tarjoaa ammattilaisille käytännön tietoa siitä, miten kohdata psykedeelien käyttöä harkitseva tai niitä aiemmin käyttänyt asiakas, joka toivoo apua asian reflektointiin tai kokemustensa käsittelyyn. Näiden ohella käsitellään sitä, mitä ammattilaisen kannattaa huomioida psykedeelien akuutin vaikutuksen alaisena olevan henkilön kohtaamisessa.

Luentojen aiheita tuodaan eloon ja iholle pienryhmätyöskentelyn ja näyttelijän kanssa simuloitujen hoitotilanteiden avulla. Näiden puitteissa on mahdollisuus keskustella koulutuksessa käsitellyistä teemoista sekä nähdä ja pohtia yhdessä tilanteita, joita ammattilaiselle saattaa psykedeeleihin liittyen tulla vastaan.

Lisäksi tarjolla on tietenkin myös verkostoitumismahdollisuuksia aihepiiristä kiinnostuneiden kollegoiden kanssa. Kahvi- ja lounastaukojen lisäksi kummankin päivän loppuun (klo 17–18) on varattu aikaa vapaamuotoiselle vuorovaikutukselle.

Tapahtuman yhteistyökumppanina toimii Psykologiliitto, joka on lähettänyt jäsenilleen tapahtuma-alennukseen oikeuttavan alennuskoodin.

Myös Psykedeelitutkimusyhdistyksen jäsenille on lähetetty alennuskoodi. Jos et ole vielä jäsen tai vuoden 2024 jäsenmaksusi on vielä maksamatta, saat alennuksen suorittamalla jäsenmaksun verkkokaupassamme.

Lisätietoa tapahtumasta, ohjelmasta, puhujista ja luennoista löydät tapahtumasivulta.

Webinaari 10.4.2024: Grant Jones – Naturalistic psychedelic use and health in communities of color 24.03.2024

Psykedeeleihin kohdistuu kasvavaa huomiota sekä kliinisen tutkimuksen että populaarikulttuurin alueilla. Ne tarjoavat uudenlaisen tavan tarttua vaikeahoitoisiin mielenterveyden häiriöihin, esimerkiksi traumaperäiseen stressihäiriöön ja masennukseen. Useat uraauurtavat kliiniset kokeet ovat vahvistaneet käsitystä psykedeelien terapeuttisesta potentiaalista. Näissä kokeissa on kuitenkin useita rajoitteita. Yksi niistä on, ettei kliinisten kokeiden tuloksia välttämättä voi yleistää tosielämän olosuhteisiin. Toinen on, että niihin on osallistunut vain vähän etnisiin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. 

Psykologian tutkija Grant Jones luennoi Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n webinaarissa 10.4.2024 klo 18:00. Luennon lähtökohtana on hänen tutkimustyönsä, joka pyrkii vastaamaan ylläkuvattuihin rajoitteisiin. Sessio tarjoaa yleiskatsauksen hänen tutkimustuloksiinsa, jotka koskevat naturalistisen (eli muun kuin kliinisen, nk. omaehtoisen) psykedeelien käytön ja terveyden suhdetta etnisten vähemmistöryhmien keskuudessa. Lisäksi esitys käsittelee tulevia askelia, joita tämä tutkimuslinja on inspiroinut.

Tapahtuma kestää tavanomaisesta poiketen vain tunnin, ja varsinainen luento-osuus on niinikään tavallista lyhyempi. Session juontajana toimiva psykologian professori Markus Jokela esittää Jonesin alustuksen jälkeen alustavia ajatuksiaan esityksestä ja johdattaa meidät sitten vapaaseen yleisökeskusteluun. 

Lippuja on saatavilla verkkokaupastamme. Webinaari on maksuton yhdistyksen vuoden 2024 jäsenmaksun maksaneille, joille lähetämme rekisteröitymislinkin sähköpostitse. Jos haluat suorittaa jäsenmaksun tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Jos olet jo maksanut jäsenmaksusi, löydät koodin tapahtumaa koskevasta sähköpostistamme tai verkkokauppamme lähettämästä kuitista.

Lisätietoa puhujasta: 

Grant Jones on mietiskelijä, muusikko ja Harvardin yliopiston kliinisen psykologian tohtoriohjelman väitöskirjatutkija. Hänen tutkimuksensa kartuttaa ymmärrystä muuntuneiden tajunnantilojen vaikutuksesta ihmisten kukoistukseen erityisesti sellaisissa yhteisöissä, joissa pääsy terveydenhuoltoon ja muihin palveluihin toteutuu huonosti. Hänen tutkimustyönsä kolme tämänhetkistä ydinaluetta ovat meditaatio, musiikki ja psykoaktiiviset yhdisteet, ja siinä selvitetään näiden suhdetta erilaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien yksilöiden hyvinvointiin. Psykoaktiivien osalta hänen tutkimuksensa on keskittynyt selvittämään, onko psykedeelien naturalistisella käytöllä myönteistä suhdetta mielenterveyteen ja käyttäytymiseen. 

Hänen tutkimuksensa hyödyntää useita lähestymistapoja, joihin lukeutuvat epidemiologiset kyselytutkimukset ja interventiokokeet. Hänen tutkimustaan ovat rahoittaneet Harvard Culture Lab Innovation Fund, Source Research Foundation, Harvardin psykologian laitos, Mind & Life Institute ja National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ja palkinneet muun muassa Ford Foundation, Society for Research in Psychopathology ja Association for Behavioral and Cognitive Therapies Addictive Behaviors Special Interest Group (SIG).

Lisätietoa juontajasta: 

Markus Jokela on mielenterveyden tutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Hänen koulutustaustansa on psykologiassa, sosiologiassa ja kansanterveystieteessä. Jokela on keskittynyt tutkimaan erityisesti yksilöpsykologisten tekijöiden yhteyksiä väestöllisiin ilmiöihin, kuten terveys- ja hyvinvointieroihin, valikoivaan muuttoliikkeeseen ja perheellistymiseen. Tutkimusten perustana ovat toimineet useista eri maista kerätyt pitkittäistutkimukset. Jokela pyrkii edistämään kattavaa ymmärrystä mielenterveydestä, joka huomioi diagnostisten näkökulmien lisäksi ihmisyyteen kuuluvat humanistiset, eksistentiaaliset ja eri viisausperinteiden teemat. Hän on myös Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n hallituksen jäsen kaudella 2024.

Psykedeelitutkija, psykiatri Ben Sessa menetti lääkärilupansa vakavan eettisen rikkomuksen vuoksi 08.03.2024

Brittiläinen lääketieteellinen tuomioistuin on käsitellyt tapauksen, jonka kohteena on yksi psykedeelitutkimuksen uuden aallon keulakuvista, Psytyn tapahtumassakin kuusi vuotta sitten luennoinut psykiatri Ben Sessa. Tuomioistuimen mukaan Sessa oli rikkonut lääkärinetiikkaansa ryhtymällä seksuaaliseen suhteeseen henkilön kanssa, jota oli aiemmin hoitanut psykiatrina ja ohjannut ketamiinihoitoon. Potilas teki myöhemmin itsemurhan.

Tuomioistuin epäsi Sessalta oikeuden toimia lääkärinä 12 kuukauden ajaksi. Sessa myönsi käsittelyssä esitetyt syytteet ja sanoi tehneensä vakavan virhearvion.

Aiheesta kirjoittaa muun muassa filosofi ja tutkija Jules Evans, jonka johtama Challenging Psychedelic Experiences -projektissa kartoitetaan psykedeelien tuottamia vaikeita kokemuksia. Evans on laajemminkin yksi tämän hetken tärkeimmistä psykedeelien riskien ja haittavaikutusten kartoittajista, ja on peräänkuuluttanut enemmän tutkimusta näistä varjopuolista – muun muassa siksi, että pitää psykedeelejä todella tärkeänä tutkimusalana, johon on suhtauduttava asian ansaitsemalla vakavuudella. Artikkeli löytyy tästä.

Evans kontekstualisoi tapahtunutta myös psykiatrian ja psykoterapian historian näkökulmasta. Evansin mukaan näiden ammattikuntien eettiseen normistoon alettiin vasta 70-luvun jälkeen sisällyttää näkemystä, jonka mukaan ammattilaisen ja potilaan väliset suhteet eivät ole hyväksyttäviä muun muassa niihin liittyvien valta-asetelmien vuoksi. Kuten Evans artikkelissa toteaa, transferenssi ja projektio ovat todellisia ilmiöitä, ja juuri sen vuoksi ammattilaisia koulutetaan olemaan niistä tietoisia ja olemaan käyttämättä ilmiöitä hyväkseen.

Evans pohtii myös tapahtuneen merkitystä psykedeelitutkimuksen kentälle erityisesti siitä näkökulmasta, että Sessa on yksi alan näkyvimmistä hahmoista. Tapaus ei valitettavasti ole ainoa laatuaan, eikä valtaepätasapainojen väärinkäytöksistä tietenkään olla päästy eroon muuallakaan psykiatriassa. Psykedeelien herkistävistä ja defenssejä vaimentavista vaikutuksista johtuen väärinkäytöksiin varautumista ja niiden ehkäisyä voi psykedeelejä hyödyntävien terapiamuotojen kontekstissa pitää erityisen tärkeänä.

Jules Evans luennoi Psytyn webinaarissa maanantaina 29.4. otsikolla “Psychological harms and ethical mishaps in psychedelic culture and industry”. Jos haluat tietää kun tapahtuman rekisteröityminen on käynnissä, voit liittyä jäseneksi tai sähköpostilistallemme.

Evansin artikkeli: https://www.ecstaticintegration.org/p/what-are-the-ethical-implications
Tuomioistuimen päätös kokonaisuudessaan: https://psychedelicalpha.com/wp-content/uploads/2024/03/Sessa-Facts-and-Impairment-FINAL.pdf

Opinnäytetyökilpailu 2022–2023 20.02.2024

Psykedeelitutkimusyhdistys järjestää jälleen kilpailun parhaasta psykedeeliaiheisesta opinnäytetyöstä. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi, tänä vuonna jo neljättä kertaa. Vuorossa tällä kertaa ovat vuosina 2022 ja 2023 valmistuneet työt.

Jos olet laatinut korkeakoulussa vuonna 2022 tai 2023 hyväksytyn, psykedeelejä käsittelevän tai niitä sivuavan akateemisen opinnäytetyön (kandidaatintutkielman, pro gradu -tutkielman, lisensiaatintutkielman, diplomityön tai AMK-lopputyön), voit osallistua kilpailuun lähettämällä työsi osoitteeseen psyty@psyty.fi 28.2.2024 mennessä. Kilpailu on avoin kaikkien tieteenalojen töille. 

Yhdistyksen hallituksen jäsenistä koostuva poikkitieteellinen raati arvioi opinnäytteet ja valitsee niistä parhaan yhdistyksen vuoden 2024 kevätkokoukseen mennessä. Paras opinnäytetyö esitellään Psytyn sivuilla ja somekanavissa, ja tekijä palkitaan 200 euron stipendillä.

Vapaasti levitettävän linkin kilpailuun ja aiemmat opinnäytetyökilpailujemme voittajineen löydät täältä.

Webinaari 6.3.2024: Alex Belser – EMBARK Psychedelic Therapy: a New Open-Source Model 15.02.2024

Monia psykedeeliterapiaa koskevia tutkimuksia on kritisoitu siitä, että hoidon näkökulmasta oleellisia osa-alueita on jätetty liian vähälle huomiolle. Näitä ovat muun muassa haittoja koskeva näyttö ja marginalisoitujen ryhmien tarinat sekä keskeiset terapeuttiset elementit kuten terapeutin ja potilaan välinen suhde, kehollisuus ja hengelliset kokemukset. Keskiviikkona 6. maaliskuuta 2024 klo 18.00 psykologi ja kliininen tutkija Alex Belser esittelee EMBARK-mallin, joka tarjoaa kattavan, eettisen ja inklusiivisen kehyksen, joka on suunniteltu vastaamaan aiempien mallien rajoituksiin.

Edellä mainittujen puutteiden lisäksi monissa psykedeeliterapiamalleissa on turhan rajoittuneet terapeuttiset viitekehykset, ja ne ovat pohjanneet liian voimakkaasti sellaisiin lähestymistapoihin, jotka on kehitetty ilman psykedeelejä toteutettavan terapian tarpeisiin. EMBARK-malli vastaa näihin puutteisiin tarjoamalla transdiagnostisen lähestymistavan, jota voidaan hyödyntää erilaisten yhdisteiden kanssa. Se perustuu neljään kulmakiveen: traumainformoituun, kulttuurillisesti huomioivaan, eettisesti kestävään ja yhteisölliseen hoitoon. Nämä heijastavat uskoa siihen, että tehokas hoito on myös eettistä hoitoa.

EMBARK-akronyymi viittaa kuuteen keskeiseen alueeseen, joita psykedeelikokemuksissa esiintyy: eksistentiaalis-spirituaalinen, läsnäolo (mindfulness), kehotietoisuus (body awareness), affektiivis-kognitiivinen, relationaalinen ja liikevoimaa ylläpitävä (keeping momentum). Masennuksen hoidon osalta puolestaan määritellään kaksitoista terapeuttisen muutoksen mekanismia.

EMBARK-lähestymistavan tehoa kartoitetaan parhaillaan kokeellisesti. Hiljattaisessa kliinisessä kokeessa 79 % osallistujista saavutti kolme viikkoa psilosybiinisession jälkeen täydellisen remission masennuksesta. EMBARK-malli on tarkoitus julkaista kliinisen yhteisön vapaaseen, open source -henkiseen käyttöön, jotta sitä voidaan kehittää ja tarvittaessa mukauttaa erilaisiin tarpeisiin. Näitä ovat esimerkiksi eri psykedeelit (esim. DMT, LSD, MDMA, ketamiini) erilaiset käyttökontekstit (esim. ryhmä- tai pariterapia), eri väestöryhmät (esim. LGBTQIA+-ihmiset) sekä psykedeeliavusteisten hoitojen koulutuksen kehittäminen.

Tapahtuma sisältää luennon lisäksi myös yleisökysymysosion, ja sen kokonaiskesto on noin kaksi tuntia. Lippuja on saatavilla verkkokaupastamme. Webinaari on maksuton yhdistyksen vuoden 2024 jäsenmaksun maksaneille, joille lähetämme rekisteröitymislinkin sähköpostitse. Jos haluat suorittaa jäsenmaksun tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta

Alex Belser, PhD, on psykologi ja kliininen tutkija, joka selvittää psykedeeliavusteisten hoitojen tehoa kärsimyksen lievittämisessä. Hän on mukana Yalen yliopiston tutkimuksessa, jossa selvitetään psilosybiinin tehoa pakko-oireisen häiriön hoidossa. Hänen tuleva kirjansa, EMBARK Psychedelic Therapy for Depression: A New Approach for the Whole Person (Oxford University Press), jonka hän on kirjoittanut yhdessä tri Bill Brennanin kanssa, on kliininen opas psykedeelien kanssa työskentelyyn. Hän nauttii kliinikoiden kouluttamisesta ja on opettanut kymmenessä psykedeelisessä koulutusohjelmassa psilosybiiniä, MDMA:ta, ketamiinia ja DMT:tä hyödyntäviä hoitomuotoja. Belser on ollut perustamassa useita psykedeeleihin liittyviä organisaatioita, joihin lukeutuvat esimerkiksi NYU:n tutkimusryhmä vuonna 2006 sekä Nautilus Sanctuary, joka on voittoa tavoittelematon keskus. Hän toimi myös Adelia Therapeuticsin ja Cybinin kliinisenä johtajana johtaen kliinisiä tiimejä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Hänen viimeisin julkaistu kirjansa on Queering Psychedelics: From Oppression to Liberation in Psychedelic Medicine. Hänen työstään ovat kirjoittaneet muun muassa New York Times, Atlantic, The Guardian, Forbes, Rolling Stone, NPR, sekä Michael Pollan kirjassaan How to Change Your Mind. Hän on opiskellut Georgetownissa, Cambridgessa, Columbiassa, NYU:ssa ja Yalen yliopistossa. Belser toimii myös hatha- ja kundalinijoogan opettajana. Lisätietoja osoitteissa http://alexbelser.com ja https://www.centerforbreakthroughs.com

Tutkimus psykedeelikokemusten yleisyydestä psykedeelitutkijoiden keskuudessa 03.02.2024

Teetkö tieteellistä tutkimusta psykedeeleihin liittyen? Osallistu kyselytutkimukseen, jossa kartoitetaan psykedeelisten kokemusten yleisyyttä psykedeelitutkijoiden keskuudessa sekä mahdollisten kokemusten koettuja merkityksiä. Kokemukseen toivotaan vastauksia uravaiheesta riippumatta eri tieteenalojen tutkijoilta, jotka tekevät akateemista tutkimusta psykedeeleistä. Englanninkieliseen kyselyyn vastataan nimettömästi. Vastausaikaa on toukokuun 8. päivään asti. Tietoa tutkimuksesta saa mieluusti levittää eteenpäin.

Tutkimusta tekevät FT Aila Mustamo (Turun yliopisto) ja dosentti Jussi Jylkkä (Åbo Akademi).

Kyselyyn voi osallistua täällä.

Lisätietoja saa tutkijoilta: Aila Mustamo aila.mustamo@utu.fi, Jussi Jylkkä jussi.jylkka@abo.fi.

Webinaari 5.2.2024: Rafael Moliner – How do psychedelics induce neuroplasticity and therapeutic effects? 18.01.2024

Viimeaikaiset tutkimukset ovat tuoneet lisävaloa LSD:n ja psilosybiinin käyttöpotentiaaliin masennuksen hoidossa. Vaikka psykedeelit tunnetaan nopeista ja pitkäkestoisista masennuslääkevaikutuksistaan, niiden hallusinogeeniset ominaisuudet riskeineen saattavat rajoittaa niiden kliinistä käyttöä. Psykedeelien terapeuttisia hyötyjä saattaa kuitenkin olla mahdollista hyödyntää erillään niiden hallusinogeenisistä vaikutuksista. Biokemisti ja neurotieteilijä Rafael Moliner käsittelee muun muassa tätä teemaa koskevia tutkimuksiaan maanantaina 5. helmikuuta 2024 klo 18.00 webinaarissamme.

Käytännössä kaikki masennuslääkkeet, mukaan lukien fluoksetiini ja ketamiini, toimivat sitoutumalla TrkB:hen, joka on aivoperäisen hermokasvutekijän (BDNF) reseptori. Molinerin taannoisessa, viime vuonna julkaistussa Helsingin yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että LSD ja psilosiini sitoutuvat TrkB:hen muihin masennuslääkkeisiin verrattuna tuhatkertaisella vahvuudella. Tutkimus tarjoaa lisävahvistusta käsitykselle TrkB:n keskeisestä roolista masennuslääkkeiden vaikutuksissa. Uudet, psykedeelien pohjalta kehitetyt lääkkeet, jotka eivät aktivoi 5-HT2A-reseptoria, näyttäytyvät tämän myötä entistä kiinnostavampana tutkimussuuntana.

Tällaisten lääkkeiden kehittämiseen on useita hyviä syitä. Psykedeelit voivat joskus aiheuttaa HPPD:tä (hallusinogeenien käytöstä johtuvaa aistivääristymien jäännöstilaa) tai psykoottisia reaktioita niille alttiilla väestöryhmillä. Potilaat, joiden perheessä on esiintynyt kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai skitsofreniaa, suljetaan tämän vuoksi johdonmukaisesti pois psykedeelisistä kliinisistä kokeista. Vaikka viime vuosina on alettu käydä kiivasta väittelyä siitä, missä määrin psykedeelien kokemusvaikutukset ovat terapeuttisen potentiaalisen kannalta välttämättömiä, on joka tapauksessa selvää, että tarvitaan matalamman kynnyksen hoitoja tarvitaan tilanteisiin, joihin intensiiviset kokemukset eivät sovellu.

Tapahtuman kesto: luento noin 45 minuuttia, yleisökysymykset noin 30 minuuttia. Tapahtuma on poikkeuksellisesti maksuton kaikille osallistujille – saat osallistumislinkin täytettyäsi tämän rekisteröitymislomakkeen.

Taustatietoa puhujasta: Rafael opiskeli biokemiaa Espanjan Autonomous University of Barcelonassa neurotieteitä Helsingin yliopistossa. Hän on tehnyt väitöskirjatutkimustaan Eero Castrénin laboratoriossa, jossa hän osallistui merkittävään löydökseen, jonka mukaan masennuslääkkeet tuottavat terapeuttiset vaikutuksensa BDNF-reseptori TrkB:n kautta. Taannoisessa tutkimuksessaan Rafaelilla oli johtava rooli monitieteisessä tutkimushankkeessa, joka paljasti terapeuttista potentiaalia omaavien psykedeelien sitoutuvan TrkB:hen huomattavasti masennuslääkkeitä vahvemmin, mikä saattaa selittää niiden poikkeuksellisen nopeita ja pitkäaikaisia vaikutuksia plastisuuteen ja masennuksen hoitoon. Hänen tutkimuksensa on osoittanut myös, että TrkB:n kautta välittyvät terapeuttiset vaikutukset ovat riippumattomia psykedeelien hallusinogeenisista ominaisuuksista, mikä avaa tietä sellaisten uudenlaisten, psykedeelejä turvallisempien terapeuttisten aineiden kehittämiselle, jotka tuottavat psykedeelien nopeat ja pitkäkestoiset masennuslääkevaikutukset ilman hallusinaatioita.

Webinaari 7.12.2023: Charles S. Grob – Psychedelics for Human Suffering: A New Paradigm for the 21st Century? 16.11.2023

Psykedeelien kliininen tutkimus on kulkenut viime vuosisadan puolivälin alkuhämäristään pitkän matkan. Yksi psykedeelitutkimuksen uuden aallon keskeisistä henkilöistä on ollut psykiatri Charles S. Grob, joka on 1990-luvulta alkaen toteuttanut tärkeitä, muun muassa ayahuascaa ja psilosybiiniä koskevia tutkimuksia. Torstaina joulukuun 7. klo 18:00 Grob puhuu Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n webinaarissa psykedeelitutkimuksen historiasta ja nykyhetkestä sekä tutkimusprojektiensa vaikutuksista niin tuleville tutkimuksille kuin psykiatrian ja lääketieteen tulevaisuudellekin. 

Luennolla perehdytään psykedeelejä hyödyntävien ihmiskokeiden historiaan, etnobotaniikkaan ja farmakologiaan. Sekä 50- ja 60-lukujen tutkimuksia että niiden lopettamiseen 70-luvulla johtaneita sosiokulttuurisia tekijöitä tarkastellaan. Lisäksi luodaan yleiskatsaus modernin ajan psykedeelitutkimukseen ja tarkastellaan erityisesti viimeaikaisia tutkimuksia, joissa psilosybiiniä hyödynnetään eksistentiaalisen ahdistuksen ja demoralisaation hoidossa ihmisillä, jotka kärsivät pitkälle edenneestä, henkeä uhkaavasta sairaudesta. 

Näiden tutkimusten implikaatioita tarkastellaan luennolla erityisesti turvallisuuden ja eettisyyden näkökulmasta. Erityisesti keskitytään uuteen monikeskustutkimusprojektiin, jossa psykedeeliavusteista hoitoa sovelletaan palliatiivisen hoidon tukena. 

Tapahtuma sisältää luennon lisäksi myös yleisökysymysosion, ja sen kokonaiskesto on noin kaksi tuntia. Lippuja on saatavilla verkkokaupastamme. Tapahtuma on maksuton yhdistyksen vuoden 2023 jäsenmaksun maksaneille – yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Lääketieteen tohtori Charles S. Grob toimii UCLAn lääketieteellisen korkeakoulun psykiatrian ja lastentautiopin professorina sekä Harbor-UCLA:n lääketieteellisen keskuksen lasten ja nuorten psykiatrian osaston johtajana. Hän on työskennellyt opettajana myös Johns Hopkinsin lääketieteellisessä yliopistossa ja Kalifornian Irvinen yliopistossa. Hän on tehnyt kliinistä psykedeelitutkimusta 90-luvun alusta alkaen. Vuosina 2004–2008 hän veti tutkimusryhmää, jonka tutkimus ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin selvitti pitkälle edenneeseen syöpään liittyvän ahdistuksen psilosybiiniavusteista hoitoa. Hän tutkinut myös MDMA:n vaikutuksia sekä terveillä koehenkilöillä että voimakkaasta sosiaalisesta ahdistuksesta kärsivillä aikuisilla autisteilla. Lisäksi hän on toteuttanut Brasiliassa sarjan ayahuascaa koskevia tutkimuksia. 

Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana Grob on julkaissut useita psykedeelejä koskevia artikkeleita ja kirjojen kappaleita niin lääketieteen kuin psykiatrian kirjallisuuden alueilla, toimittanut kirjan Hallucinogens: A Reader (Putnam/Tarcher, 2002), Roger Walshin kanssa kirjan Higher Wisdom: Eminent Elders Explore the Continuing Impact of Psychedelics (SUNY Press, 2005) sekä hiljattain James Grigsbyn kanssa kirjan Handbook of Medical Hallucinogens (Guilford Press, 2021). Hän on Heffter-tutkimusinstituutin perustajajäsen.

Matthew W. Johnson: Pitfalls of Psychedelic Medicine and Science – webinaaritaltiointi julkaistu 13.10.2023

Suurten psykedeeliannosten aiheuttamien intensiivisten kokemusten on tapana nostaa esiin suuria kysymyksiä: Mikä on elämän tarkoitus? Millainen on todellisuuden luonne? Onko Jumalaa olemassa? Psytyn syyskuussa 2023 järjestämässä webinaarissa Johns Hopkins -tutkimusyliopistolla työskentelevä tri Matthew W. Johnson johdatti kuulijansa pohtimaan vastuullisia lähestymistapoja tällaisten kokemusten ja kysymysten käsittelyyn terapeuttisessa viitekehyksessä.

Psykedeelien uskotaan lisäävän suggestioalttiutta ja tuottavan erittäin henkilökohtaisia ja merkityksellisiä kokemuksia. On vaarallista olettaa, että yleisesti hyväksytyistä kliinisistä ja eettisistä normeista voitaisiin psykedeeliterapian tapauksessa joustaa: Johnsonin mukaan psykedeelien voimakkuus päin vastoin edellyttää tavallistakin voimakkaampaa sitoutumista kliinisiin rajoituksiin ja normeihin.

Johnson painottaa, että potilaan on annettava itse määrittää kokemustensa metafyysisiä merkityksiä – sikäli kuin sellaisia ilmenee. Terapeutin tai tutkijan ei tule tuoda esiin saati sitten tuputtaa metafyysisiä uskomuksiaan – ei edes perenniaalisen filosofian kaltaisia, viattomaksi koettuja viitekehyksiä. Heidän on vältettävä gurun tai uskonnollisen johtajan rooleja ja esitettävä ainoastaan empiiriseen, ammatilliseen asiantuntemukseensa perustuvia näkemyksiä.

Psykedeelien sanotaan usein “laajentavan tietoisuutta”, ja monet tutkijat puhuvat psykedeeleistä “tietoisuuden luonteen” ymmärtämisen apuvälineinä. Johnson kuitenkin peräänkuuluttaa tutkijoilta tarkkuutta “fenomenaalisen tietoisuuden”, “pääsytietoisuuden” ja “minäkuvan” kaltaisten käsitteiden käytössä, ja kehottaa välttämään liioittelua koskien sitä, millaista on tämänhetkinen tieteellinen ymmärrys psykedeelien ja näiden ilmiöiden suhteista. Hänen mukaansa tarvitaan selkeämpää erottelua psykedeelien katalysoimien, fenomenaalisen tietoisuuden luonnetta koskevien oivallusten ja aihepiiriä koskevan objektiivisen tiedon välillä.

Luento on nyt katsottavissa Youtube-kanavallamme.