Ajankohtaisia asioita

 ​
Haluatko pysyä kärryillä Psytyn tapahtumista ja muusta toiminnasta?
Liity sähköpostilistallemme!
 ​

• • • • •

MDMA-terapia vastatuulessa? 13.06.2024

Kirjoittanut: Samuli Kangaslampi

MDMA-avusteista terapiaa vuosikymmeniä tutkineen MAPS-järjestön perustama Lykos Therapeutics -yhtiö haki Yhdysvaltain lääkeviranomaiselta FDA:lta myyntilupaa MDMA:lle psykoterapian yhteydessä traumaperäisen stressihäiriön hoitamiseen helmikuussa. Lupaprosessi on nyt kuitenkin vastatuulessa FDA:n asettaman psykofarmakologisten lääkkeiden neuvonantokomitean viime viikon tiistaina järjestetyn tapaamisen jälkeen

Komiteaa oli pyydetty käsittelemään kolmea sille asetettua teemaa myyntilupahakemukseen liittyen: 1. Näytön tasoa MDMA:n vaikuttavuudesta traumaperäisen stressihäiriön hoidossa, 2. Näytön tasoa MDMA:n turvallisuudesta traumaperäisen stressihäiriön hoidossa, sekä 3. Potilaiden toimintakyvyn heikkenemisen ja vakavien vahinkojen mahdollisuutta MDMA:ta käytettäessä. Käsittelynsä osana komitea kuuli Lykosin ja FDA:n edustajia sekä kymmeniä muiden tahojen jättämiä kirjallisia ja suullisia kommentteja ja arvioi Lykosin FDA:lle toimittamaa aineistoa. 

Keskustelussa useat komitean jäsenistä esittivät huolia etenkin puutteellisesta haittavaikutusten raportoinnista ja ilmenneistä väärinkäytöksistä, potilaiden valikoituneisuudesta ja homogeenisyydestä, epäonnistuneesta sokkouttamisesta, potilaiden odotuksiin liittyvistä vinoumista, sekä MDMA:n väärinkäyttöpotentiaalista. Useimpien asiaa seuranneiden yllätykseksi komitea totesikin lopulta äänin 9–2, ettei olemassa oleva todistusaineisto osoita MDMA-avusteisen terapian olevan vaikuttavaa traumaperäisen stressihäiriön hoidossa ja äänin 10–1, etteivät MDMA:n hyödyt traumaperäisen stressihäiriön hoidossa FDA:n ehdottamien ehtojen puitteissa ylitä siihen liittyviä riskejä.

Komitean äänestysten tulokset ja esittämät huomiot ovat neuvoa antavia, eivätkä ne sido FDA:ta sen päätöksissä. Myöhemmin samalla viikolla ICPR-konferenssissa Haarlemissa puhunut MAPSin johtaja Rick Doblin olikin kohtalaisen optimistinen sen suhteen, että myyntilupa voidaan edelleen saada elokuussa. Doblin piti mahdollisuuksia tähän ”parempina kuin 50–50” ja perusteli näkemystään etenkin sillä, että FDA on ollut kiinteästi mukana määrittelemässä MDMA:n vaikuttavuuden ja turvallisuuden osoittamiseksi tehtyjen tutkimusten muotoa, eivätkä esimerkiksi sokkouttamiseen liittyvät haasteet tulleet sille yllätyksenä. 

FDA tekee päätöksensä elokuussa. Silloin selviää, onko Doblin oikeassa, vai siirtyykö MDMA-avusteisen terapian mahdollinen hyväksyminen traumaperäisen stressihäiriön hoitomuodoksi Yhdysvalloissa yhä hamaan tulevaisuuteen.

Samuli Kangaslampi, PsT, on kliinisen psykologian yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa ja vuosina 2023–2024 post doc -tutkija Maastrichtin yliopiston neuropsykologian ja psykofarmakologian laitoksella, jossa hän tutkii etenkin psykedeelien muistivaikutuksia. Hän on Psykedeelitutkimusyhdistyksen hallituksen jäsen.

Webinaari 20.5.2024. Alku Sirén: Käsittämättömän kesytys – miksi psykedeelit muuttuvat osaksi yhteiskuntaa? 13.05.2024

Psykedeelejä totuttiin 60-luvun myötä ajattelemaan valtavirta-ajattelun ja -estetiikan ravistelijoina, jotka haastavat normeja ja normaalia ja kantavat siten jopa vallankumouksellista potentiaalia. Tavoittaako tällainen käsitys sitä monimutkaista todellisuutta, jonka osaksi psykedeelit ovat 2000-luvulla muodostumassa? 

Miksi jostain, joka oli vielä äsken yksiselitteisen rikollista ja yksinomaan vaarallista on tulossa osa hoitomuotoja, pörssiyrityksiä ja liike-elämän sankaritarinoita? Miten yhteiskunnallinen maaperä muuttuu otollisemmaksi alakulttuurisille ilmiöille? Onko kaikki laatikon ulkopuolisia näkökulmia radikaalistikin stimuloiva kuitenkin lopulta täysin yhteensopivaa maailman resurssi- ja informaatiovirtoja ohjaavien taloudellisten voimien kanssa? 

Muun muassa näitä kysymyksiä päästään pohtimaan ensi maanantaina 20.5. klo 18:00. Haastavaa pureskeltavaa tarjoavana puhujanamme on Milttonilla ja Nordic West Officella johtavana neuvonantajana työskentelevä, teknologisesti vaikuttuneesta yhteiskunnallista ja kulttuurisesta muutoksesta kiinnostunut Alku Sirén, jonka tavoitteena on täydentää suomalaista psykedeelikeskustelua yhteiskunnallisten muutosvoimien tuomalla kontekstilla.

Tapahtuma sisältää luennon lisäksi myös yleisökysymysosion, ja sen kokonaiskesto on noin kaksi tuntia. Tilaisuus on maksuton – saat rekisteröitymislinkin täyttämällä tämän lomakkeen. Jos haluat tukea tällaisten tapahtumien järjestämistä ja muuta psykedeelien laadukasta tieteellistä käsittelyä edistävää työtämme, voit maksaa tämän vuoden jäsenmaksun tai, mikäli et ole vielä jäsen, liittyä sellaiseksi. Jäsenmaksutuotteemme löytyvät verkkokauppamme pääsivulta.

Webinaari 29.4.2024: Jules Evans – Psychological harms and ethical mishaps in psychedelic culture and industry 17.04.2024

Sekä tutkimusartikkeleista että mediasta voi saada sellaisen vaikutelman, että etenkin kliinisissä olosuhteissa tapahtuva psykedeelien käyttö on ainakin tarkkaan seulotuille koehenkilöille pitkälti turvallista ja riskitöntä. On kuitenkin arvioitu, että jopa 10 % psykedeelejä käyttäneistä kokee välittömien vaikutusten yli jatkuvia vaikeuksia, ja näitä ongelmia esiintyy myös tutkimusolosuhteissa tapahtuneen käytön seurauksena. 

Psykedeelien hyödyllisiä käyttösovelluksia kartoittavaa tutkimusta tehdään koko ajan enemmän, mutta riskeihin tai vaarallisiin puoliin ei 2000-luvulla käynnistyneessä psykedeelitutkimuksen uudessa aallossa ole kohdistettu vielä paljonkaan huomiota. Useat tutkimusten koehenkilöt ovat ilmaisseet tarvetta pidempiaikaiselle jälkituelle, ja vaikeiden kokemusten käsittelyyn on perustettu esimerkiksi erilaisia integraatioryhmiä. Jotta psykedeelien moninaisista vaikutuksista saadaan selkeämpi kuva ja psykedeelien käyttöön liittyviä haasteita kohtaaville ihmisille voidaan tarjota parempaa tukea, psykedeelien pimeisiin puoliin kaivautuvaa tutkimusta tarvitaan huomattavasti lisää. 

Yksi näitä puolia koskevien julkisten ja tieteellisten keskustelujen keskeisimmistä edistäjistä on filosofi, historioitsija ja Challenging Psychedelic Experiences -projektin vetäjä Jules Evans. Hän esittelee työtään Psykedeelitutkimusyhdistyksen maanantaina 29. huhtikuuta klo 18:00 järjestämässä, maksuttomassa webinaarissa. Hänen puheenvuoronsa käsittelee psykedeelikokemuksiin liittyviä pidempiaikaisia vaikeuksia ja keskittyy erityisesti niistä tyypillisimpiin, joihin lukeutuvat ahdistuksen lisääntyminen, sosiaalinen eristäytyminen, derealisaatio ja eksistentiaalinen hämmennys. Tarkastelemme myös sitä, millaisista lähestymistavoista on tutkimusnäytön valossa hyötyä tällaisten vaikeuksien käsittelyssä. Yleisökysymysosiossa voimme lisäksi keskustella esimerkiksi niistä eettisistä kysymyksistä ja psykedeeleihin liittyvistä väärinkäytöksistä, joita Jules on käsitellyt muun muassa Ecstatic Integration -uutiskirjeessään (jonka tilaamista lämpimästi suosittelemme).

Tapahtuma sisältää luennon lisäksi myös yleisökysymysosion, ja sen kokonaiskesto on noin kaksi tuntia. Johtuen tämän aihepiirin tärkeydestä ja siitä, miten vähälle huomiolle se on toistaiseksi jäänyt, päätimme järjestää tapahtuman kaikille maksuttomana – saat rekisteröitymislinkin täyttämällä tämän lomakkeen. Jos haluat tukea tällaisten tapahtumien järjestämistä ja muuta psykedeelien laadukasta tieteellistä käsittelyä edistävää työtämme, voit maksaa tämän vuoden jäsenmaksun tai, mikäli et ole vielä jäsen, liittyä sellaiseksi. Jäsenmaksutuotteemme löytyvät verkkokauppamme pääsivulta. 

Lisätietoa puhujasta: 

Jules Evansin johtama Challenging Psychedelic Experiences Project on voittoa tavoittelematon järjestö, joka kartoittaa psykedeelien käytöstä seuranneita haasteita ja sitä, mikä auttaa selviytymään niistä. Lisäksi hän päätoimittaa suosittua Ecstatic Integration -blogia, joka tutkii psykedeelisten ja ekstaattisten kokemusten integrointiin liittyviä kysymyksiä. Hän on myös Centre for the History of the Emotions -tutkimuskeskuksen kunniajäsenen Lontoon Queen Maryn yliopistossa. Hän on kirjoittanut (tai ollut yhtenä kirjoittajista) muun muassa kirjat Philosophy for Life and Other Dangerous Situations (2012), The Art of Losing Control (2017) ja Breaking Through: Finding a Way Through Spiritual Emergency (2020). Hänen kirjoituksiaan ja esiintymisiään ovat julkaisseet muun muassa The Times, Economist, Spectator, Financial Times, BBC Radio 4, Audible ja Aeon.

Psykedeelitutkimusyhdistys on hyväksytty Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseneksi! 27.03.2024

Liittyminen tähän jo vuonna 1899 perustettuun tiedeyhteisöön tarjoaa yhdistykselle entistä parempia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyöhön satojen muiden suomalaisten tiedeseurojen kanssa. Pääsemme lisäksi hyödyntämään muun muassa Valtuuskunnan omistamaa Tieteiden taloa sekä Journal.fi -julkaisupalvelua. Yhdistys allekirjoittaa vahvasti TSV:n arvot, joita ovat avoimuus, luotettavuus, yhteisöllisyys ja riippumattomuus.

Tiedote TSV:n sivuilla:
https://www.tsv.fi/fi/uutiset/tieteellisten-seurain-valtuuskunta-sai-kaksi-uutta-jasenta

Psykedeelit mielenterveystyössä – koulutus soteammattilaisille Helsingissä 30.–31.5.2024 25.03.2024

Psykedeelit mielenterveystyössä – koulutus soteammattilaisille

30.–31.5.2024 klo 9–17
Karjalatalon juhlasali (Käpylänkuja 1, Helsinki)

Liput saatavilla verkkokaupastamme.

Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n järjestämä Psykedeelit mielenterveystyössä – koulutus soteammattilaisille tarjoaa ajantasaista tietoa psykedeeliavusteisesta terapiasta sekä psykedeelien vaikutusten kohtaamisesta hoitokentällä. Kaksipäiväistä koulutusta luotsaavat aihepiirin kokeneimmat suomalaiset lääkärit ja psykologit. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa uusin tutkimustieto koskien psykedeelien potentiaalia mielenterveystyössä, psykedeeliterapeutiksi kouluttautuminen sekä psykedeelien hyödyntämiseen liittyvät eettiset haasteet ja riskit.

Osallistujat pääsevät kuulemaan myös työntekijöiden kokemuksia ensimmäisestä suomalaisesta alkoholismin hoitoa käsittelevästä psilosybiinitutkimuksesta sekä ammattilaisten kuvauksia psilosybiinin ja MDMA:n subjektiivisista vaikutuksista terapiakontekstissa. Lisäksi koulutus tarjoaa ammattilaisille käytännön tietoa siitä, miten kohdata psykedeelien käyttöä harkitseva tai niitä aiemmin käyttänyt asiakas, joka toivoo apua asian reflektointiin tai kokemustensa käsittelyyn. Näiden ohella käsitellään sitä, mitä ammattilaisen kannattaa huomioida psykedeelien akuutin vaikutuksen alaisena olevan henkilön kohtaamisessa.

Luentojen aiheita tuodaan eloon ja iholle pienryhmätyöskentelyn ja näyttelijän kanssa simuloitujen hoitotilanteiden avulla. Näiden puitteissa on mahdollisuus keskustella koulutuksessa käsitellyistä teemoista sekä nähdä ja pohtia yhdessä tilanteita, joita ammattilaiselle saattaa psykedeeleihin liittyen tulla vastaan.

Lisäksi tarjolla on tietenkin myös verkostoitumismahdollisuuksia aihepiiristä kiinnostuneiden kollegoiden kanssa. Kahvi- ja lounastaukojen lisäksi kummankin päivän loppuun (klo 17–18) on varattu aikaa vapaamuotoiselle vuorovaikutukselle.

Tapahtuman yhteistyökumppanina toimii Psykologiliitto, joka on lähettänyt jäsenilleen tapahtuma-alennukseen oikeuttavan alennuskoodin.

Myös Psykedeelitutkimusyhdistyksen jäsenille on lähetetty alennuskoodi. Jos et ole vielä jäsen tai vuoden 2024 jäsenmaksusi on vielä maksamatta, saat alennuksen suorittamalla jäsenmaksun verkkokaupassamme.

Lisätietoa tapahtumasta, ohjelmasta, puhujista ja luennoista löydät tapahtumasivulta.

Webinaari 10.4.2024: Grant Jones – Naturalistic psychedelic use and health in communities of color 24.03.2024

Psykedeeleihin kohdistuu kasvavaa huomiota sekä kliinisen tutkimuksen että populaarikulttuurin alueilla. Ne tarjoavat uudenlaisen tavan tarttua vaikeahoitoisiin mielenterveyden häiriöihin, esimerkiksi traumaperäiseen stressihäiriöön ja masennukseen. Useat uraauurtavat kliiniset kokeet ovat vahvistaneet käsitystä psykedeelien terapeuttisesta potentiaalista. Näissä kokeissa on kuitenkin useita rajoitteita. Yksi niistä on, ettei kliinisten kokeiden tuloksia välttämättä voi yleistää tosielämän olosuhteisiin. Toinen on, että niihin on osallistunut vain vähän etnisiin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. 

Psykologian tutkija Grant Jones luennoi Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n webinaarissa 10.4.2024 klo 18:00. Luennon lähtökohtana on hänen tutkimustyönsä, joka pyrkii vastaamaan ylläkuvattuihin rajoitteisiin. Sessio tarjoaa yleiskatsauksen hänen tutkimustuloksiinsa, jotka koskevat naturalistisen (eli muun kuin kliinisen, nk. omaehtoisen) psykedeelien käytön ja terveyden suhdetta etnisten vähemmistöryhmien keskuudessa. Lisäksi esitys käsittelee tulevia askelia, joita tämä tutkimuslinja on inspiroinut.

Tapahtuma kestää tavanomaisesta poiketen vain tunnin, ja varsinainen luento-osuus on niinikään tavallista lyhyempi. Session juontajana toimiva psykologian professori Markus Jokela esittää Jonesin alustuksen jälkeen alustavia ajatuksiaan esityksestä ja johdattaa meidät sitten vapaaseen yleisökeskusteluun. 

Lippuja on saatavilla verkkokaupastamme. Webinaari on maksuton yhdistyksen vuoden 2024 jäsenmaksun maksaneille, joille lähetämme rekisteröitymislinkin sähköpostitse. Jos haluat suorittaa jäsenmaksun tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Jos olet jo maksanut jäsenmaksusi, löydät koodin tapahtumaa koskevasta sähköpostistamme tai verkkokauppamme lähettämästä kuitista.

Lisätietoa puhujasta: 

Grant Jones on mietiskelijä, muusikko ja Harvardin yliopiston kliinisen psykologian tohtoriohjelman väitöskirjatutkija. Hänen tutkimuksensa kartuttaa ymmärrystä muuntuneiden tajunnantilojen vaikutuksesta ihmisten kukoistukseen erityisesti sellaisissa yhteisöissä, joissa pääsy terveydenhuoltoon ja muihin palveluihin toteutuu huonosti. Hänen tutkimustyönsä kolme tämänhetkistä ydinaluetta ovat meditaatio, musiikki ja psykoaktiiviset yhdisteet, ja siinä selvitetään näiden suhdetta erilaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien yksilöiden hyvinvointiin. Psykoaktiivien osalta hänen tutkimuksensa on keskittynyt selvittämään, onko psykedeelien naturalistisella käytöllä myönteistä suhdetta mielenterveyteen ja käyttäytymiseen. 

Hänen tutkimuksensa hyödyntää useita lähestymistapoja, joihin lukeutuvat epidemiologiset kyselytutkimukset ja interventiokokeet. Hänen tutkimustaan ovat rahoittaneet Harvard Culture Lab Innovation Fund, Source Research Foundation, Harvardin psykologian laitos, Mind & Life Institute ja National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ja palkinneet muun muassa Ford Foundation, Society for Research in Psychopathology ja Association for Behavioral and Cognitive Therapies Addictive Behaviors Special Interest Group (SIG).

Lisätietoa juontajasta: 

Markus Jokela on mielenterveyden tutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Hänen koulutustaustansa on psykologiassa, sosiologiassa ja kansanterveystieteessä. Jokela on keskittynyt tutkimaan erityisesti yksilöpsykologisten tekijöiden yhteyksiä väestöllisiin ilmiöihin, kuten terveys- ja hyvinvointieroihin, valikoivaan muuttoliikkeeseen ja perheellistymiseen. Tutkimusten perustana ovat toimineet useista eri maista kerätyt pitkittäistutkimukset. Jokela pyrkii edistämään kattavaa ymmärrystä mielenterveydestä, joka huomioi diagnostisten näkökulmien lisäksi ihmisyyteen kuuluvat humanistiset, eksistentiaaliset ja eri viisausperinteiden teemat. Hän on myös Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n hallituksen jäsen kaudella 2024.

Psykedeelitutkija, psykiatri Ben Sessa menetti lääkärilupansa vakavan eettisen rikkomuksen vuoksi 08.03.2024

Brittiläinen lääketieteellinen tuomioistuin on käsitellyt tapauksen, jonka kohteena on yksi psykedeelitutkimuksen uuden aallon keulakuvista, Psytyn tapahtumassakin kuusi vuotta sitten luennoinut psykiatri Ben Sessa. Tuomioistuimen mukaan Sessa oli rikkonut lääkärinetiikkaansa ryhtymällä seksuaaliseen suhteeseen henkilön kanssa, jota oli aiemmin hoitanut psykiatrina ja ohjannut ketamiinihoitoon. Potilas teki myöhemmin itsemurhan.

Tuomioistuin epäsi Sessalta oikeuden toimia lääkärinä 12 kuukauden ajaksi. Sessa myönsi käsittelyssä esitetyt syytteet ja sanoi tehneensä vakavan virhearvion.

Aiheesta kirjoittaa muun muassa filosofi ja tutkija Jules Evans, jonka johtama Challenging Psychedelic Experiences -projektissa kartoitetaan psykedeelien tuottamia vaikeita kokemuksia. Evans on laajemminkin yksi tämän hetken tärkeimmistä psykedeelien riskien ja haittavaikutusten kartoittajista, ja on peräänkuuluttanut enemmän tutkimusta näistä varjopuolista – muun muassa siksi, että pitää psykedeelejä todella tärkeänä tutkimusalana, johon on suhtauduttava asian ansaitsemalla vakavuudella. Artikkeli löytyy tästä.

Evans kontekstualisoi tapahtunutta myös psykiatrian ja psykoterapian historian näkökulmasta. Evansin mukaan näiden ammattikuntien eettiseen normistoon alettiin vasta 70-luvun jälkeen sisällyttää näkemystä, jonka mukaan ammattilaisen ja potilaan väliset suhteet eivät ole hyväksyttäviä muun muassa niihin liittyvien valta-asetelmien vuoksi. Kuten Evans artikkelissa toteaa, transferenssi ja projektio ovat todellisia ilmiöitä, ja juuri sen vuoksi ammattilaisia koulutetaan olemaan niistä tietoisia ja olemaan käyttämättä ilmiöitä hyväkseen.

Evans pohtii myös tapahtuneen merkitystä psykedeelitutkimuksen kentälle erityisesti siitä näkökulmasta, että Sessa on yksi alan näkyvimmistä hahmoista. Tapaus ei valitettavasti ole ainoa laatuaan, eikä valtaepätasapainojen väärinkäytöksistä tietenkään olla päästy eroon muuallakaan psykiatriassa. Psykedeelien herkistävistä ja defenssejä vaimentavista vaikutuksista johtuen väärinkäytöksiin varautumista ja niiden ehkäisyä voi psykedeelejä hyödyntävien terapiamuotojen kontekstissa pitää erityisen tärkeänä.

Jules Evans luennoi Psytyn webinaarissa maanantaina 29.4. otsikolla “Psychological harms and ethical mishaps in psychedelic culture and industry”. Jos haluat tietää kun tapahtuman rekisteröityminen on käynnissä, voit liittyä jäseneksi tai sähköpostilistallemme.

Evansin artikkeli: https://www.ecstaticintegration.org/p/what-are-the-ethical-implications
Tuomioistuimen päätös kokonaisuudessaan: https://psychedelicalpha.com/wp-content/uploads/2024/03/Sessa-Facts-and-Impairment-FINAL.pdf

Opinnäytetyökilpailu 2022–2023 20.02.2024

Psykedeelitutkimusyhdistys järjestää jälleen kilpailun parhaasta psykedeeliaiheisesta opinnäytetyöstä. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi, tänä vuonna jo neljättä kertaa. Vuorossa tällä kertaa ovat vuosina 2022 ja 2023 valmistuneet työt.

Jos olet laatinut korkeakoulussa vuonna 2022 tai 2023 hyväksytyn, psykedeelejä käsittelevän tai niitä sivuavan akateemisen opinnäytetyön (kandidaatintutkielman, pro gradu -tutkielman, lisensiaatintutkielman, diplomityön tai AMK-lopputyön), voit osallistua kilpailuun lähettämällä työsi osoitteeseen psyty@psyty.fi 28.2.2024 mennessä. Kilpailu on avoin kaikkien tieteenalojen töille. 

Yhdistyksen hallituksen jäsenistä koostuva poikkitieteellinen raati arvioi opinnäytteet ja valitsee niistä parhaan yhdistyksen vuoden 2024 kevätkokoukseen mennessä. Paras opinnäytetyö esitellään Psytyn sivuilla ja somekanavissa, ja tekijä palkitaan 200 euron stipendillä.

Vapaasti levitettävän linkin kilpailuun ja aiemmat opinnäytetyökilpailujemme voittajineen löydät täältä.

Webinaari 6.3.2024: Alex Belser – EMBARK Psychedelic Therapy: a New Open-Source Model 15.02.2024

Monia psykedeeliterapiaa koskevia tutkimuksia on kritisoitu siitä, että hoidon näkökulmasta oleellisia osa-alueita on jätetty liian vähälle huomiolle. Näitä ovat muun muassa haittoja koskeva näyttö ja marginalisoitujen ryhmien tarinat sekä keskeiset terapeuttiset elementit kuten terapeutin ja potilaan välinen suhde, kehollisuus ja hengelliset kokemukset. Keskiviikkona 6. maaliskuuta 2024 klo 18.00 psykologi ja kliininen tutkija Alex Belser esittelee EMBARK-mallin, joka tarjoaa kattavan, eettisen ja inklusiivisen kehyksen, joka on suunniteltu vastaamaan aiempien mallien rajoituksiin.

Edellä mainittujen puutteiden lisäksi monissa psykedeeliterapiamalleissa on turhan rajoittuneet terapeuttiset viitekehykset, ja ne ovat pohjanneet liian voimakkaasti sellaisiin lähestymistapoihin, jotka on kehitetty ilman psykedeelejä toteutettavan terapian tarpeisiin. EMBARK-malli vastaa näihin puutteisiin tarjoamalla transdiagnostisen lähestymistavan, jota voidaan hyödyntää erilaisten yhdisteiden kanssa. Se perustuu neljään kulmakiveen: traumainformoituun, kulttuurillisesti huomioivaan, eettisesti kestävään ja yhteisölliseen hoitoon. Nämä heijastavat uskoa siihen, että tehokas hoito on myös eettistä hoitoa.

EMBARK-akronyymi viittaa kuuteen keskeiseen alueeseen, joita psykedeelikokemuksissa esiintyy: eksistentiaalis-spirituaalinen, läsnäolo (mindfulness), kehotietoisuus (body awareness), affektiivis-kognitiivinen, relationaalinen ja liikevoimaa ylläpitävä (keeping momentum). Masennuksen hoidon osalta puolestaan määritellään kaksitoista terapeuttisen muutoksen mekanismia.

EMBARK-lähestymistavan tehoa kartoitetaan parhaillaan kokeellisesti. Hiljattaisessa kliinisessä kokeessa 79 % osallistujista saavutti kolme viikkoa psilosybiinisession jälkeen täydellisen remission masennuksesta. EMBARK-malli on tarkoitus julkaista kliinisen yhteisön vapaaseen, open source -henkiseen käyttöön, jotta sitä voidaan kehittää ja tarvittaessa mukauttaa erilaisiin tarpeisiin. Näitä ovat esimerkiksi eri psykedeelit (esim. DMT, LSD, MDMA, ketamiini) erilaiset käyttökontekstit (esim. ryhmä- tai pariterapia), eri väestöryhmät (esim. LGBTQIA+-ihmiset) sekä psykedeeliavusteisten hoitojen koulutuksen kehittäminen.

Tapahtuma sisältää luennon lisäksi myös yleisökysymysosion, ja sen kokonaiskesto on noin kaksi tuntia. Lippuja on saatavilla verkkokaupastamme. Webinaari on maksuton yhdistyksen vuoden 2024 jäsenmaksun maksaneille, joille lähetämme rekisteröitymislinkin sähköpostitse. Jos haluat suorittaa jäsenmaksun tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta

Alex Belser, PhD, on psykologi ja kliininen tutkija, joka selvittää psykedeeliavusteisten hoitojen tehoa kärsimyksen lievittämisessä. Hän on mukana Yalen yliopiston tutkimuksessa, jossa selvitetään psilosybiinin tehoa pakko-oireisen häiriön hoidossa. Hänen tuleva kirjansa, EMBARK Psychedelic Therapy for Depression: A New Approach for the Whole Person (Oxford University Press), jonka hän on kirjoittanut yhdessä tri Bill Brennanin kanssa, on kliininen opas psykedeelien kanssa työskentelyyn. Hän nauttii kliinikoiden kouluttamisesta ja on opettanut kymmenessä psykedeelisessä koulutusohjelmassa psilosybiiniä, MDMA:ta, ketamiinia ja DMT:tä hyödyntäviä hoitomuotoja. Belser on ollut perustamassa useita psykedeeleihin liittyviä organisaatioita, joihin lukeutuvat esimerkiksi NYU:n tutkimusryhmä vuonna 2006 sekä Nautilus Sanctuary, joka on voittoa tavoittelematon keskus. Hän toimi myös Adelia Therapeuticsin ja Cybinin kliinisenä johtajana johtaen kliinisiä tiimejä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Hänen viimeisin julkaistu kirjansa on Queering Psychedelics: From Oppression to Liberation in Psychedelic Medicine. Hänen työstään ovat kirjoittaneet muun muassa New York Times, Atlantic, The Guardian, Forbes, Rolling Stone, NPR, sekä Michael Pollan kirjassaan How to Change Your Mind. Hän on opiskellut Georgetownissa, Cambridgessa, Columbiassa, NYU:ssa ja Yalen yliopistossa. Belser toimii myös hatha- ja kundalinijoogan opettajana. Lisätietoja osoitteissa http://alexbelser.com ja https://www.centerforbreakthroughs.com

Tutkimus psykedeelikokemusten yleisyydestä psykedeelitutkijoiden keskuudessa 03.02.2024

Teetkö tieteellistä tutkimusta psykedeeleihin liittyen? Osallistu kyselytutkimukseen, jossa kartoitetaan psykedeelisten kokemusten yleisyyttä psykedeelitutkijoiden keskuudessa sekä mahdollisten kokemusten koettuja merkityksiä. Kokemukseen toivotaan vastauksia uravaiheesta riippumatta eri tieteenalojen tutkijoilta, jotka tekevät akateemista tutkimusta psykedeeleistä. Englanninkieliseen kyselyyn vastataan nimettömästi. Vastausaikaa on toukokuun 8. päivään asti. Tietoa tutkimuksesta saa mieluusti levittää eteenpäin.

Tutkimusta tekevät FT Aila Mustamo (Turun yliopisto) ja dosentti Jussi Jylkkä (Åbo Akademi).

Kyselyyn voi osallistua täällä.

Lisätietoja saa tutkijoilta: Aila Mustamo aila.mustamo@utu.fi, Jussi Jylkkä jussi.jylkka@abo.fi.