Tavoitteet

Psykedeelitutkimusyhdistys ry (Psyty) on joulukuussa 2016 perustettu monitieteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää psykedeeleihin liittyvää tieteellistä tutkimusta sekä tutkimukseen pohjautuvan, yleistajuisen tiedon saatavuutta.

Viime vuosina toteutetut tutkimukset antavat viitteitä siitä, että psykedeeleillä saattaa olla huomattavaa potentiaalia mm. osana monien vaikeahoitoisten mielenterveyshäiriöiden hoitoa. Psykedeelien erilaisiin käyttösovelluksiin ja yhdisteiden toimintamekanismeihin kohdistuvan tutkimuksen määrä on maailmalla voimakkaassa kasvussa.

Psyty pyrkii edistämään psykedeeleihin liittyvää tutkimustyötä myös Suomessa, tuomaan yhteen aihepiiristä kiinnostuneita asiantuntijoita ja rakentamaan yhteistyötä myös kansainvälisen tutkimusyhteisön kanssa. Asiantuntemuksen lisäämiseksi Psyty järjestää esimerkiksi aihepiiriä käsitteleviä luento- ja verkostoitumistapahtumia.

Yhdistyksen hallitukseen ja aktiivijäsenistöön kuuluu mm. lääketieteen, psykologian ja sosiaalitieteiden ammattilaisia ja opiskelijoita. Psyty hakee jatkuvasti kasvavaan joukkoonsa psykedeelitutkimuksen edistämisestä kiinnostuneita eri alojen tekijöitä. Toimintaa organisoidaan vapaaehtoisvoimin, ja rahoitus muodostuu jäsenmaksuista ja tapahtumien tuotosta.

Jos yhdistyksemme jäsenyys kiinnostaa, klikkaa tästä.