Hallitus

Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 2–6 varsinaista jäsentä.

Vuonna 2021 hallituksen puheenjohtajana post doc -tutkija, psykologi Samuli Kangaslampi, PsT, ja varapuheenjohtajana lääkäri Erik Aro, LT. Rahastonhoitajana toimii lääkäri ja väitöskirjatutkija Sakari Rusanen, LL.

Hallitukseen saa yhteyden osoitteesta psyty (a) psyty.fi