Ajankohtaisia asioita

Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research 2022 Haarlemissa 22.-24.9. 21.05.2022

ICPR-22

Voittoa tavoittelemattoman OPEN-säätiön Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research (ICPR) järjestetään viidettä kertaa 22.-24.9.2022 Haarlemissa, Alankomaissa.

ICPR lienee merkittävin eurooppalainen psykedeelikonferenssi ja palaa nyt vuoden 2020 etäkonferenssin jälkeen lähimuotoisena. Kymmeniä maailman johtavia eksperttejä ja psykedeelitutkijoita kuullaan monilta aloilta, ml. psykiatriasta, psykologiasta, neurotieteestä, antropologiasta, etnobotaniasta ja filosofiasta. Lisäksi ohjelmassa on paneelikeskusteluja, työpajoja, symposioita, näytöksiä ja verkostoitumismahdollisuuksia. Jo varmistettuja puhujia ovat muun muassa Paul Stamets, Katrin Preller, David Nutt, Roland Griffiths, Kim Kuypers, Rick Doblin, David Nichols, Peter Gasser, Matthias Liechti ja Bernardo Kastrup. Myös Psykedeelitutkimusyhdistyksen jäseniä on puhujien joukossa.

Katso lisätietoja ja osta liput osoitteesta https://icpr-conference.com/.

Monipäiväisen ja kattavan konferenssin liput ovat melko hintavia. Psyty on kuitenkin tapahtuman yhteistyökumppani, joten yhdistyksen jäsenet saavat 100 € alennuksen Regular- ja Professional-lipuista tapahtumaan. Alennuksen saa käyttämällä koodia, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse. Sitä voi myös kysyä osoitteesta psyty@psyty.fi. Opiskelijoille on myös halvempi lippu tarjolla. Lähde mukaan konferenssiin!

Opinnäytetyökilpailun 2020–2021 voittaja on valittu 18.03.2022

Psykedeelitutkimusyhdistyksen kilpailu parhaasta psykeedeliaiheisesta opinnäytetyöstä vuosina 2020–2021 on ratkennut. Monien korkealaatuisten töiden joukosta monitieteinen asiantuntijaraati valitsi parhaaksi opinnäytetyöksi FM Juuso Kähösen käytännöllisen filosofian pro gradu -työn “Psychedelic unselfing and moral perception – A philosophical account of the change of values induced by psychedelic experiences”. Psyty onnittelee voittajaa!

Arviointiraadin mukaan voittajatyö on hyvin ansiokas ja edukseen erottuva gradutasoinen opinnäytetyö. Työ on erinomaisesti kirjoitettu ja osoittaa laajaa asiantuntemusta ja ajattelun kypsyyttä. Aihe on laaja mutta hyvin rajattu, ja aiheeseen liittyvää argumentaatiota käsitellään kriittisestä näkökulmasta selkeästi, monipuolisesti ja vakuuttavasti. Työssä kehitetty viitekehys, pyrkimyksenään ymmärtää psykedeelien aikaansaamia arvojen muutoksia, luo myös uusia mahdollisuuksia aihepiirin jatkotarkasteluun. Psyty kiittää suuresti kaikkia osallistujia ja rohkaisee heitä jatkamaan tutkimustyön parissa!

Lisätietoa kilpailusivulla.

Videohaastattelu: Chris Timmermann – DMT neuroscience, experience and changing world views 21.02.2022

Haastattelimme neurotieteilijä Chris Timmermannia, joka tutkii DMT:tä, LSD:tä ja muita psykedeelejä Imperial College Londonilla.

Breaking Convention 2019 -konferenssissa kuvatussa, suomeksi tekstitetyssä videohaastattelussa käsitellään muun muassa psykedeelien vaikutuksia arvomaailmaan sekä ajattelun avoimuuteen ja jäykkyyteen, DMT:n katalysoimia kokemusmaailmoja, tieteen, materialismin ja idealismin suhdetta, integraation merkitystä psykedeelikokemusten käsittelyssä, psykedeelien kehollisia vaikutuksia, tiedeyhteisön suhtautumista psykedeeleihin, kysymystä tutkijoiden omien kokemusten mahdollisesti vinouttavista vaikutuksista sekä muuntuneiden tajunnantilojen laajempaa merkitystä.

• • • • •

Jos sinulla on ammatillista mielenkiintoa psykedeelejä koskevaan tutkimukseen tai psykedeelejä hyödyntäviin terapiamuotoihin, tai jos ylipäänsä haluat tukea psykedeelitutkimusta edistävää ja aihepiiristä suomeksi viestivää työtä, voit liittyä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäseneksi osoitteessa https://psyty.fi/mukaan/jaseneksi

Webinaari 10.3.2022. Ido Hartogsohn: The set and setting complex: Understanding the role of context in psychedelic research, therapy, and beyond 18.02.2022

-> Verkkokauppaan <-

Käsitteellä set and setting viitataan muun muassa ihmisen persoonallisuuteen, henkilöhistoriaan, mielentilaan sekä fyysisiin ja sosiaalisiin puitteisiin. Set and settingillä on merkittävä rooli psykotrooppisten aineiden tuottamien kokemusten muovaamisessa, niitä koskevassa tutkimuksessa ja niitä hyödyntävässä terapiassa. Sitä pidetään olennaisena elementtinä sekä psykedeelitutkimuksen tuottamien tulosten tulkinnassa että psykedeeliterapian tehokkuudessa.

Miten set and setting liittyy psykedeelien ilmiömaailmaan? Miksi ilmiö tuli ihmisten tietoisuuteen juuri psykedeelitutkimuksen kontekstissa, ja miten se liittyy muihin kuin farmakologisiin tutkimusalueisiin, esimerkiksi plasebotutkimukseen? Millaisia implikaatioita sillä on psykedeelitutkimuksen tulevaisuudelle? 

Psykedeelitutkimusyhdistys ry järjestää torstaina 10.3. klo 18:00 Zoom-webinaarin, jossa psykedeelien historiaan ja sosiologiaan erikoistunut Ido Hartogsohn luennoi set and settingin evoluutiosta, sitä koskevasta tutkimusnäytöstä ja aihepiirin implikaatioista tutkimukselle, terapialle ja psykedeelien erilaisille käyttösovelluksille. Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Ido Hartogsohn toimii apulaisprofessorina Bar Ilanin yliopiston tieteen, teknologian ja yhteiskunnan maisteriohjelmassa. Hänen työnsä kartoittaa set and settingin merkitystä psykedeelitutkimuksessa ja -kulttuurissa. MIT Press julkaisi hänen kirjansa American Trip: Set, Setting and the Psychedelic Experience in the Twentieth Century vuonna 2020.

Tapahtuman järjestävä Psykedeelitutkimusyhdistys ry edistää psykedeeleihin liittyvää tieteellistä tutkimusta, relevanttien aihepiirien tutkijoiden ja opiskelijoiden verkostoitumista sekä tutkimukseen pohjautuvan, yleistajuisen tiedon saatavuutta.

Muistutamme myös 23.2. järjestämästämme, geometristen hallusinaatioiden aivoperustaa käsittelevästä webinaarista

Nordic Psychedelic Science Conference 2022 Oslossa 19.–20.5. 14.02.2022
 

 

Psykedeeleihin liittyvä tieteellinen tutkimus on nousussa myös Pohjoismaissa. Ruotsissa PSIPET-tutkimus selvittää psilosybiinin tehoa masennuksen hoidossa. Norjassa tutkitaan MDMA-avusteisen psykoterapian käyttöä PTSD:n hoidossa osana kansainvälisiä kolmannen vaiheen tutkimuksia. Tanskassa etenkin Kööpenhaminan yliopiston neurobiologian tutkimusyksikössä psykedeelien vaikutuksia tutkitaan useista näkökulmista.

Norjalainen sisarjärjestömme Norsk Psykedelisk Vitenskap järjestää Oslossa 19.–20.5.2022 Nordic Psychedelic Science Conference 2022 -konferenssin, joka keskittyy erityisesti nouseviin pohjoismaisiin näkökulmiin. Puhujina on merkittäviä alan vaikuttajia myös Pohjoismaiden ulkopuolelta. Lisätietoa tapahtuman verkkosivulta.

Ketamiini ja kumppanit – muutama sana uusista ja lupaavista masennuslääkkeistä 10.02.2022

Proviisori Samuel Kohtala (FaT) kirjoittaa blogissamme anesteettien ja psykedeelien masennushoitopotentiaalista. Ketamiini on dissosiatiivinen anesteetti, joka hyväksyttiin ihmiskäyttöön yli 50 vuotta sitten. Kuitenkin vasta 2000-luvulla on saatu selvyyttä sen nopeasti masennusta lievittävistä vaikutuksista. Kohtala nostaa esiin, että vastaavia vaikutuksia saattaa olla muillakin anesteeteilla – esimerkiksi isofluraanilla, propofolilla sekä ilokaasulla. (lisää…)

Webinaari 23.2. Jukka Häkkinen: Geometristen hallusinaatioiden aivoperusta 02.02.2022

-> Verkkokauppaan <-

Ainakin populaarikulttuurissa yksi psykedeelien tunnetuimmista vaikutuksista on niiden toisinaan tuottamat geometriset hallusinaatiot, joita kuvataan usein erittäin todentuntuisiksi, jopa hyperrealistisiksi. Hallusinaatioita kuitenkin nähdään ilman psykedeelejäkin. Mitä nyky-ymmärryksen valossa tiedetään geometristen hallusinaatioiden aivoperustasta? Tätä käsitellään 23.2. klo 18:00 webinaarissamme, jossa puhuu tutkija ja tietokirjailija Jukka Häkkinen, PsT.

Geometrisella hallusinaatiolla tarkoitetaan esimerkiksi valopisteitä, sahalaitakuvioita tai Heinrich Klüverin kuvailemia verkkoja, spiraaleja ja tunneleita. Niitä voi esiintyä monissa tilanteissa, kuten migreenin tai epilepsian yhteydessä, aistieristyksessä, aivoja sähköisesti stimuloitaessa tai huumaavien aineiden käytön yhteydessä.

Neurotieteessä on kehitetty teorioita, joiden mukaan geometriset hallusinaatiot heijastelevat aivokuoren näkötiedonkäsittelyä. Hallusinaatiot siis tuovat näkyväksi näkötiedonkäsittelyn peruselementtejä ja ovat seurausta aivotoiminnan ennustavasta luonteesta. Toisin sanoen, geometriset hallusinaatiot ovat yleensä tietoisuutemme ulottumattomissa olevia ennusteita maailman rakenteesta, jotka eri syistä kohoavat visuaaliseen tietoisuuteen.

Jukka Häkkinen on tutkija ja tietokirjailija, joka työskentelee Helsingin yliopiston Psykologian laitoksella. Hän tutkii näköhavaitsemisen ilmiöitä sekä perustutkimuksen että teknologiatutkimuksen näkökulmasta. Jukka on myös dosentti Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella. Hän on julkaissut kaksi kirjaa: “Outojen kokemusten psykologia” (Docendo, 2018) ja “Mielen oudot maisemat: Hallusinaatioiden psykologia” (Docendo, 2019).

Tapahtuman järjestää Psykedeelitutkimusyhdistys ry, joka edistää psykedeeleihin liittyvää tieteellistä tutkimusta, relevanttien aihepiirien tutkijoiden ja opiskelijoiden verkostoitumista sekä tutkimukseen pohjautuvan, yleistajuisen tiedon saatavuutta.

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Tapahtuman taltiointi tulee jälkeenpäin saataville ainoastaan Psytyn varsinaisjäsenille (ei siis kannattajajäsenille).

Kalenteriin kannattaa laittaa myös maaliskuinen webinaarimme: Ido Hartogsohn – The set and setting complex: Understanding the role of context in psychedelic research, therapy, and beyond, 10.3. klo 18:00.

Tallenne webinaarista: Samuel Kohtala – Neurobiological mechanisms underlying ketamine’s antidepressant effects 01.02.2022

Neurofarmakologi Samuel Kohtala, FaT (Weill Cornell Medicine, Helsingin yliopisto) esitteli ketamiinin masennusta lievittävien vaikutusten taustalla olevia neurobiologisia mekanismeja osana yhdistyksen viime vuonna järjestämää Ketamine in Psychiatry -webinaaria. Tallenne tästä havainnollisesta, englanninkielisestä luennosta on nyt katsottavissa Youtube-kanavallamme.

• • • • •

Jos sinulla on ammatillista mielenkiintoa psykedeelejä koskevaan tutkimukseen tai psykedeelejä hyödyntäviin terapiamuotoihin, tai jos ylipäänsä haluat tukea psykedeelitutkimusta edistävää ja aihepiiristä suomeksi viestivää työtä, voit liittyä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäseneksi.

Tallenne syyskuun webinaaristamme David E. Nicholsin kanssa on julkaistu 30.12.2021

Syyskuinen luentomme psykedeelitutkimusta vuodesta 1969 tehneen lääketieteellisen kemian tohtori ja farmakologi David E. Nicholsin kanssa on nyt katsottavissa Youtube-kanavallamme!

Luennolla tarkastellaan muun muassa:

– Psykedeelien jopa tuhansien vuosien mittaista käyttöhistoriaa
– Puhujan vuonna 1993 perustaman Heffter Research Institute -tutkimusinstituutin toteuttamia tutkimuksia
– Eläinkokeita psykedeelitutkimuksessa
– Psykedeeleille keskeisten serotoniinireseptorien roolia ja toimintamekanismeja sekä LSD-analogeja koskevaa tutkimusta, joka on tuottanut tietoa esimerkiksi erilaisten konformaatioiden merkityksestä siinä, miten LSD-molekyylit sitoutuvat reseptoreihin
– Psykedeelien vaikutuksia aivodynamiikkaan ja tämän mahdollista roolia psykedeelien terapeuttisessa potentiaalissa

• • • • •

Jos sinulla on ammatillista mielenkiintoa psykedeelejä koskevaan tutkimukseen tai psykedeelejä hyödyntäviin terapiamuotoihin, tai jos ylipäänsä haluat tukea psykedeelitutkimusta edistävää ja aihepiiristä suomeksi viestivää työtä, voit liittyä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäseneksi.

Psykedeelitutkimustyöpaja la 29.1. 22.12.2021

Onko sinulla työn alla psykedeeleihin liittyvä tutkimussuunnitelma tai opinnäytetyö? Haluatko tutustua ja vaihtaa ajatuksia ja ideoita muiden psykedeelitutkimuksesta kiinnostuneiden kanssa? Kaipaatko muiden näkökulmia työsi rajaukseen tai hiomiseen?

Psykedeelitutkimusyhdistys järjestää suomalaisen psykedeelitutkimuksen vauhdittamiseksi tutkimustyöpajan. Tapahtumassa voit työstää tutkimussuunnitelmaasi muiden avustuksella ja auttaa muita työstämään omiaan. Osallistuminen ei edellytä omaa tutkimusta: arvokasta on myös avun, kritiikin ja kommenttien tarjoaminen omaa suunnitelmaansa työstäville. 

Vallitsevasta tilanteesta johtuen työpaja toteutetaan virtuaalisesti Zoom-alustalla lauantaina 29.1.2022 klo 10 alkaen. Ohjelman pituus on vähintään kolme tuntia, mutta lopullinen kesto määrittyy sen mukaan, kuinka monta työtä mukaan ilmoitetaan. Maksimipituus on kuusi tuntia (sis. lounastauon), eli viimeistään lopetellaan 16:00.

Työpaja alkaa lyhyellä alustuksella tutkimuksen teon prosessista. Tämän jälkeen kukin halukas esittelee lyhyesti muille tutkimussuunnitelmaansa, jota muut kommentoivat. Osallistuminen ei edellytä diaesitystä, 2–5 minuutin suullinen kuvaus on varsin riittävä. Järjestäjät fasilitoivat keskustelua siitä eteenpäin.

Saadaksemme hyvissä ajoin käsityksen esiteltävien suunnitelmien määrästä, pyydämme täyttämään alla olevan lomakkeen 22.1.2022 mennessä. Olemme sähköpostitse yhteydessä suunnitelman esittelijöiksi ilmoittautuneisiin. Lisäksi haluamme etukäteen tietoa muistakin työpajaan osallistuvista, joten pyydämme myös ilman omaa tutkimussuunnitelmaa osallistuvia täyttämään lomakkeen. 

Linkki lomakkeeseen: https://forms.gle/woTx8RbJQV2zuNpA8

Kaikille ilmoittautuneille lähetetään Zoom-osallistumislinkki ja kuvaukset työpajassa esiteltävistä tutkimussunnitelmista sähköpostilla viikkoa ennen tapahtumaa 22.1.2022. Suunnitelmat lähetetään etukäteen osallistujien luettavaksi, jotta niihin saadaan työpajassa mahdollisimman perehtyneitä kommentteja.