Ajankohtaisia asioita

Lisätietoa Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research -konferenssista 28.01.2020

Huhtikuiseen Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research -psykedeelitutkimuskonferenssiin on edelleen saatavilla Early Bird -alennuslippuja. Alankomaiden Haarlemissa 24.–25.4. järjestettävä tapahtuma esittelee aihepiirin uusimpia tutkimuslöydöksiä.

Konferenssin pyrkimyksenä on syventää tutkimusta koskevaa keskustelua. Käsittelyssä ovat kliiniset tutkimukset, mielenterveyden tulevaisuus sekä psykedeelien valtavirtaistuminen ja tämän mahdolliset vaikutukset yhteiskuntiin, kattaen niin länsimaiset hoitokeskukset kuin perinteisemmät käyttömuodot.

Konferenssia edeltävänä päivänä tarjolla on työpajoista koostuva ohjelma, jonka aiheena on psykedeelit psykiatriassa. Työpajojen yhteydessä on myös mahdollisuus päästä kuulemaan erään psilosybiinitutkimuksen koehenkilön kuvausta hoitomuodon vaikutuksista.

Alennuslippuja on saatavilla vielä tämän kuun ajan. Lisätietoa osoitteesta https://icpr2020.net/

Konferenssiraportti: Breaking Convention 2019 21.01.2020

Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n tiedottajana ja verkostoijana toimiva Henry Vistbacka kävi elokuussa Lontoossa järjestetyssä Breaking Convention -psykedeelikonferenssissa. Hänen konferenssiraporttinsa avaa Psytyn blogin, jossa julkaistaan raporttien lisäksi esimerkiksi psykedeeleihin liittyvää tutkimusta käsitteleviä artikkeleita.

Breaking Convention kokosi yhteen toista sataa puhujaa ja toista tuhatta tapahtumavierasta. Vistbackan artikkeli tarjoaa katsauksen psykedeelitutkimuksen uusimpiin löydöksiin ja psykedeelien inspiroimaa kulttuuria esittelevän konferenssin sisältöön.

Raportin käsittelemien luentojen aiheina olivat muun muassa:

  • traumaperäisen stressihäiriön MDMA-avusteisen psykoterapian tutkimusprosessin eteneminen Euroopassa
  • Palestiina–Israelin alueella ayahuascaseremonioihin osallistuneiden ihmisten haastattelututkimus
  • psykedeelien vaikutukset ennakoivan prosessoinnin kehikon näkökulmasta
  • psykedeeliseremonioiden yhteydessä tapahtuva seksuaalinen väkivalta
  • psykedeeliterapiatutkimusten koehenkilöiden rekrytointiprosessi
  • havaintotutkimus 5-MeO-DMT:n mielenterveysvaikutuksista
  • psykedeelien mikro- ja pienoisannosten vaikutukset

Kolmepäiväisen tapahtuman luentotarjotin oli siinä määrin leveä, että paljon mielenkiintoisia luentoja jäi väistämättä kuulematta. Raportti tarjoaa pienen raapaisun viikonlopun kokonaisannista.

Suosittelemme alan konferensseja kaikille psykedeeleistä tutkimuskohteena tai terapiatyökaluna kiinnostuneille. Tänä vuonna psykedeelitutkimuksen kirjoa pääsee seuraamaan ainakin huhtikuisessa ICPR-konferenssissa Alankomaissa.

Lääkäri Antti Hupli ja MDMA-psykoterapiatutkimus 07.01.2020

Lääkäriportaali haastatteli taannoin Psytyssäkin toimivaa lääkäri Antti Huplia. Hupli on mukana tutkimusryhmässä, jonka tarkoituksena on aloittaa Suomessa traumaperäisen stressihäiriön MDMA-avusteista hoitoa koskeva tutkimus. Tutkimus on osa tutkimusorganisaatio MAPSin laajempaa, monikansallista tutkimusprojektia.

Koska Lääkäriportaalin julkaisut ovat ainoastaan ammattikunnan luettavissa, uudelleenjulkaisemme haastattelun Lääkäriportaalin luvalla. Voit lukea haastattelun tästä.

Huplin käsityksen mukaan psykedeeleillä saattaa olla hoitopotentiaalia erityisesti “häiriöissä, joissa korostuu ajattelun, havaintojen tai minäkuvan jäykkyys”. Hän kertoo suhtautuneensa aihepiiriin ennakkoluuloisesti, mutta muuttaneensa käsityksiään perehdyttyään psykedeelejä koskevaan tutkimukseen. Hupli katsoo, että hänellä ja kollegoillaan on “on eettinen velvoite etsiä tehokkaita ja uusia hoitomenetelmiä mielenterveyshäiriöihin”.

Se, kuinka tehokkaaksi hoitokeinoksi psykedeeliavusteiset terapiamuodot lopulta osoittautuvat, jää nähtäväksi. Tarvetta on, ja siksi nyt tarvitaan asiaa koskevaa tutkimusta.

Juulia Järvenpään luento: Ekstaasi ja seksuaalisuus 27.12.2019

Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n Juulia Järvenpää piti toukokuussa järjestetyillä Päihdepäivillä luennon otsikolla “Ekstaasi ja seksuaalisuus – Uhka vai mahdollisuus?” Luento on nyt kokonaisuudessaan katsottavissa YouTubessa seminaarista vastanneen Positiiviset ry:n kanavalla.

Aihepiiriä lähestytään luennolla kahdesta näkökulmasta. Aluksi käsitellään MDMA:n päihdekäyttöä ja siihen liittyviä riskejä seksuaalisessa kontekstissa. Sitten siirrytään siihen, miten samasta aineesta voisi kuitenkin olla myös hyötyä seksuaalitraumojen hoidossa. Luennon loppupuoli käsitteleekin MDMA-avusteisen psykoterapian alustavia tutkimustuloksia traumaperäisen stressihäiriön hoidossa.

Pienenä päivityksenä luennon sisältöön todettakoon sen verran, että hieman luennon pitämisen jälkeen julkaistiin 2. vaiheen MDMA-PTSD -tutkimuksista yhteenveto, jossa efektikoko on 0,8. Tämä on hieman pienempi kuin luennolla esiintyvä luku, joka perustuu vain kahteen ensimmäiseen tutkimukseen. Muilta osin luennon sisältö on edelleen ajantasainen.

Ylioppilaslehden artikkeli “Trauman kesyttäjä” 28.11.2019

Ylioppilaslehti kirjoittaa tuoreessa jutussaan lokakuisesta, MDMA-avusteista psykoterapiaa käsittelevästä seminaaristamme. Jutussa haastatellaan luennoitsijoidemme lisäksi myös järjestömme varapuheenjohtajaa, psykologian tohtori Samuli Kangaslampea:

”Vaikuttaa todennäköiseltä, että ainakin joihinkin käyttötarkoituksiin ja joillekin potilaille MDMA-avusteista psykoterapiaa tullaan lähivuosina hyödyntämään.”

Lue juttu osoitteessa https://ylioppilaslehti.fi/2019/11/trauman-kesyttaja.

ICPR-konferenssi Hollannissa huhtikuussa 2020 21.11.2019

Hollannissa järjestetään 24.–26. huhtikuuta Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research (ICPR 2020) -konferenssi. Kyseessä on yksi Euroopan asiallisimmista ja suurimmista psykedeelitutkimusta käsittelevistä konferensseista. Tapahtumaan on toistaiseksi saatavilla Very Early Bird -alennuslippuja, joten mikäli osallistuminen kiinnostaa, lippu kannattaa hankkia ajoissa.

Hollantilaisen OPEN Foundationin neljättä kertaa järjestämä konferenssi lähestyy psykedeelejä monitieteellisesti. Uusimpien tutkimustulosten esittelyn ohella tapahtuman tavoitteena on edistää psykedeelejä tutkivien tieteenalojen välistä vuoropuhelua. Keskeisenä painotuksena on tänä vuonna tutkimukseen liittyvien vinoumien ja sokeiden pisteiden avoin käsittely.

Varmistuneita puhujia ovat muun muassa Michael ja Annie MithoeferMatthew JohnsonAlicia DanforthPeter Gasser ja Ben Sessa. Luvassa on siis erittäin mielenkiintoinen kattaus. Jos tätä lupaavaa tutkimusaluetta koskevan tietämyksen päivittäminen ja aihepiiristä kiinnostuneiden kanssa verkostoituminen kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti hankkiutua paikalle.

Tapahtuman verkkosivu: https://icpr2020.net

Opinnäytetyökilpailu 2018–2019 10.09.2019

Psykedeelitutkimusyhdistys järjestää jälleen opinnäytetyökilpailun, jossa palkitaan paras vuosina 2018–2019 valmistunut psykedeeliaiheinen, korkeakoulutasoinen opinnäytetyö. Kilpailuun soveltuvat tieteenalasta riippumatta kaikki aihepiiriä käsittelevät, suomalaisessa korkeakoulussa näinä vuosina hyväksytyt työt (kandidaatin, pro gradu- tai lisensiaatin tutkielmat, diplomityöt tai AMK-opinnäytetyöt).

Kyseessä on toinen yhdistyksen järjestämä opinnäytetyökilpailu. Edellisessä, vuonna 2017 järjestetyssä kilpailussa parhaaksi vuosien 2016–2017 aikana laadituksi työksi valittiin useiden laadukkaiden töiden joukosta FM Ville Kurjen työ “Psykedeelinen teknologia – Tietoisuuden kemiallisen muuntamisen ja mediateknologian risteyksissä”. Lisätietoa Kurjen työstä löydät vuosien 2016–2017 opinnäytetyökilpailusivulta.

Parhaan opinnäytetyön valitsee yhdistyksen hallituksen valitsema asiantuntijaraati. Laadukasta opinnäytetyötä saa ehdottaa työn tekijän lisäksi esimerkiksi työn ohjaaja. Maineen ja kunnian ohella parhaan työn tekijää odottaa pienimuotoinen rahapalkinto. Lähetä ehdotuksesi 31.12.2019 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen psyty@psyty.fi

Psykedeelitutkimusyhdistys ry kerää psykedeeliaiheisia opinnäytetöitä julkiseen tietokantaan. Voit ehdottaa omaa työtäsi lisättäväksi tietokantaan. Emme julkaise töitä ilman tekijän lupaa.

Luentotaltiointi: Ben Sessa – Child abuse, trauma, addictions and MDMA therapy (mukana suomenkielinen tekstitys) 03.09.2019

Alkoholismin MDMA-avusteista hoitoa koskevaa tutkimusta tekevä brittipsykiatri Ben Sessa luennoi viime vuonna Suomessa MDMA- ja psilosybiiniavusteista terapiaa käsittelevässä seminaarissamme. Luennosta tehty taltiointi on nyt julkaistu Youtube-kanavallamme suomeksi tekstitettynä.

Sessa kuvaa luennollaan mekanismia, jonka kautta monista kaltoinkohdelluista lapsista kasvaa masentuneita tai addiktio-ongelmista kärsiviä aikuisia. Sessan näkökulmasta yksilön moraalista vastuuta tavataan ylikorostaa, sillä ilman tervettä sosiaalista turvaverkostoa ihmisen on vaikea kasvaa tasapainoiseksi, terveitä selviytymiskeinoja hyödyntäväksi aikuiseksi.

Miksi sitten juuri MDMA? Traumatisoituneille ihmisille on usein usein muodostunut ajattelu- ja käyttäytymistottumuksia, jotka saavat hänet suhtautumaan itseensä vihamielisesti ja näkemään maailman pelottavana, uhkaavana paikkana. Tällöin pelot ja itseen kohdistuvat kielteiset tulkinnat pintaan nostavaan psykoterapiaprosessiin sitoutuminen saattaa tuntua mahdottomalta.

Terapian kontekstissa MDMA näyttää vaimentavan pelkoreaktioita ja kielteistä minäkuvaa ylläpitävää puhetta jättäen kuitenkin samanaikaisesti muut aivotoiminnot ennalleen. Tämä auttaa luomaan luottamuksellista terapiasuhdetta ja käsittelemään ongelmien kivuliaita juuria rakentavasti. Tarkoituksena ei ole vain auttaa alkoholisteja selviämään ongelmansa kanssa vaan löytää keinoja, jotka auttavat pääsemään ylös elämää tuhoavasta riippuvuudesta.

Löydät muut Psytyn luentotallenteet sivuston tallenneosiosta.

Psykedeelinäkymiä 2019: MDMA-avusteinen psykoterapia – miksi? 12.08.2019

Psykedeelinäkymiä: MDMA-avusteinen psykoterapia – miksi? Seminaari 5.10.

Psykedeelitutkimusyhdistys ry järjestää lauantaina 5. lokakuuta Helsingin Ruoholahdessa MDMA-avusteista psykoterapiaa käsittelevän koko päivän seminaarin. Tapahtuma on suunnattu erityisesti lääketieteen, psykologian, psykoterapian sekä muiden aiheeseen liittyvien alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, mutta ovet ovat avoinna kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tapahtumassa luennoivat psykiatrian ja psykoterapian professori Torsten Passie, psykiatrian professori Eric Vermetten ja psykologian tohtori Anne Wagner. Tapahtuma pidetään Helsingin Ruoholahdessa HTC Helsingin Kolumbus-auditoriossa.

Löydät tapahtumaliput verkkokaupastamme. Lisätietoa tapahtuman sivulta!

Palautekysely Psykedeelit ja integraatio -luennolle osallistuneille 18.05.2019

Torstainen luentotapahtumamme veti paikalle täyden salillisen kiinnostuneita. Seuraava luentotapahtumamme on näillä näkymin odotettavissa lokakuun alussa.

Jos olit paikalla muttet täyttänyt jakamaamme paperista palautelomaketta, voit auttaa meitä kehittämään toimintaamme täyttämällä digitaalisen palautelomakkeen, joka löytyy tästä.