Posts in Category: Tapahtumat

Zoom-webinaari 30.8.2021. MDMA therapy for the treatment of trauma: A clinical trial therapist’s perspective


MDMA-avusteisesta psykoterapiasta traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) hoidossa puhutaan paljon, mutta mitä MDMA-terapiasessioissa tarkalleen tapahtuu? Millaisia ovat PTSD:n hoitoon liittyvät keskeiset haasteet, ja millaisin tavoin MDMA:sta voi olla hyötyä niiden hoidossa? Mistä MDMA-terapiassa sovellettavassa sisäisesti ohjautuvassa lähestymistavassa on kyse?

Psyty järjestää maanantaina 30. elokuuta klo 18:00 Zoom-webinaarin, jossa MDMA-tutkimuksissa terapeuttina ja terapeuttien kouluttajana toimiva Marcela Ot’alora G. jakaa perinpohjaisen työkokemuksensa kartuttamaa tietämystään. Sessio sisältää esitelmän ja yleisökysymysosion.

Kolumbiassa varttuneella ja Coloradon Boulderissa asuvalla Ot’aloralla on transpersoonallisen psykologian maisterintutkinto Boulderin Naropa Universitystä ja kuvataiteen maisterintutkinto Pohjois-Carolinan yliopistosta. Ot’alora on jo yli 20 vuoden ajan keskittynyt PTSD:n hoitoon. Hän hahmottaa traumasta paranemista prosessina, jossa rakkaus, rehellisyys ja hyväksyntä auttavat ihmistä pääsemään kosketuksiin syvemmän olemuksensa kanssa. Ennen terapeuttina työskentelyä Ot’alora käsitteli traumoja installaatiotaiteen kautta. Näiden ohella hän on omistanut työuransa kouluttamiselle ja tutkimukselle. Hän on toiminut päätutkijana, kouluttajana ja terapeuttina useissa MAPSin (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) tutkimuksissa, joissa käsitellään PTSD:n MDMA-avusteista hoitoa.

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lipun voi ostaa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille on lähetetty rekisteröitymislinkki sähköpostitse.

Psykedeelit 2021 -konferenssi

(Swedish info below. Click here for English.)

18.–19.11.2021
Axelia, Auditorium Salin, Piispankatu 8, Turku

Psykedeelitutkimus on kokenut renessanssin, ja vuosikymmeniä pysähdyksissä ollut tutkimus on käynnistynyt vauhdilla useissa yliopistoissa eri puolilla maailmaa. Psykedeelien terapeuttisia potentiaaleja erilaisten mielenterveyden ongelmien hoidossa tutkitaan laajalti. Kiinnostus ei rajoitu vain kliinisiin tutkimuksiin, vaan psykedeelisiä kokemuksia on alettu tarkastella myös tietoisuudentutkimuksen, filosofian ja humanistis-yhteiskunnallisen tutkimuksen saralla.

Järjestämme ensimmäisen suomalaisen psykedeelitutkimukseen keskittyvän Psykedeelit 2021 -konferenssin Åbo Akademilla 18.–19. marraskuuta 2021. Konferenssi on suunnattu Suomessa toimiville tutkijoille ja toivomme, että se edistää suomalaista psykedeelitutkimusta tuomalla yhteen aihetta eri näkökulmista lähestyviä tutkijoita ja toimijoita.

Keynote-puhujat (Zoomin välityksellä) ovat Dr. Katrin Preller (University of Zürich), joka esitelmöi psykedeelien neurobiologisista vaikutusmekanismeista terapeuttisessa kontekstissa, sekä Dr. Peter Sjöstedt-Hughes (University of Exeter), joka käsittelee psykedeelien tuottamien kokemusten merkitystä filosofialle.

Konferenssi on poikkitieteellinen ja avoin kaikkien alojen tutkijoille, opiskelijoille sekä kulttuurialan toimijoille, joiden työ liittyy psykedeeleihin (esim. psykologit, lääkärit, sosiologit, filosofit, teologit, antropologit, sukupuolentutkijat ja taiteilijat). Myös tutkimussuunnitelman, katsauksen tai opinnäytetyön esittely on tervetullutta. Esitysten ja paneelikeskustelujen lisäksi aikaa on varattu runsaasti myös vapaamuotoiselle keskustelulle. Tapahtumaa voi seurata etäyhteydellä, ja myös esitelmä on mahdollista antaa etänä.

Lähetä esityksestäsi 200-sanainen abstrakti (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) osoitteeseen jussi.jylkka@abo.fi viimeistään 15.9.2021. Abstraktit arvioi monitieteinen toimikunta, johon kuuluvat PsT Samuli Kangaslampi, FT Mika Pekkola, YT Aleksi Hupli, LT Erik Aro, sekä PsT/FT Jussi Jylkkä. Raati ilmoittaa päätöksensä 30.9.2021

Konferenssin järjestää toimikunta yhteistyössä Åbo Akademin psykologian laitoksen ja Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n kanssa.

Lisätietoja sekä rekisteröityminen konferenssiin myöhemmin tältä sivulta.

 

Psykedeelit 2021
Torsdag 18 – fredag ​​19.11.2021
Kongress för psykedelisk forskning
Axelia, Auditorium Salin, Biskopsgatan 8, Åbo

Psykedelisk forskning har upplevt en renässans och forskning som har stoppat i årtionden har startat igen i snabb takt på flera universitet runt om i världen. Den terapeutiska potentialen av psykedelika vid behandling av olika psykiska problem studeras intensivt. Intresset är inte begränsat till klinisk forskning, utan psykedeliska erfarenheter har också börjat undersökas inom medvetenhetsforskning, filosofi och humanistisk-social forskning.

Vi anordnar den första finska konferensen Psykedeelit 2021 med fokus på psykedelisk forskning vid Åbo Akademi universitet den 18.–19. November 2021. Konferensen är riktad till forskare som arbetar i Finland och vi hoppas att den kommer att främja finsk psykedelisk forskning genom att sammanföra forskare och aktörer som närmar sig ämnet ur olika perspektiv.

Keynote-talare (via Zoom) inkluderar Dr. Katrin Preller (Zürichs universitet), som presenterar om neurobiologiska mekanismer av psykedelika i ett terapeutiskt kontext, och Dr Peter Sjöstedt-Hughes (University of Exeter), som diskuterar betydelsen av psykedeliska upplevelser för filosofi.

Konferensen är tvärvetenskaplig och öppen för forskare, studenter och operatörer inom kultur vars arbete är relaterat till psykedelika (t.ex. psykologer, läkare, sociologer, filosofer, teologer, antropologer, genusforskare och konstnärer). Presentation av en forskningsplan, överblick eller avhandling är också välkommen. Förutom presentationer och paneldiskussioner finns det också gott om tid för fri diskussion. Händelsen kan följas på distans, och det är också möjligt att hålla presentationen på distans.

Skicka ett abstrakt av 200 ord (på finska, svenska eller engelska) av din presentation till jussi.jylkka@abo.fi senast den 15 september 2021. Abstrakta utvärderas av en tvärvetenskaplig kommitté bestående av PsD Samuli Kangaslampi, FD Mika Pekkola, FD Aleksi Hupli, MD Erik Aro och PsD/FD Jussi Jylkkä. Kommitén meddelar sitt beslut den 30 september 2021.

Konferensen anordnas av kommittén i samarbete med ämnet psykologi vid Åbo Akademi och Föreningen för Psykedelisk Forskning i Finland (Psyty ry).

Mer information och registrering till konferensen från den här sidan senare.

Psykedeeliavusteiset psykoterapiat: ajankohtaiskatsaus tutkimustiedosta -webinaari 18.5.

Psykedeeleistä ja niiden mahdollisesta terapeuttisesta hyötykäytöstä on viime vuosina puhuttu suomalaisessakin mediassa yhä useammin. Mistä psykedeeleissä ja psykedeeliterapiassa oikein on kyse? Mitä tutkimus on saanut aiheesta selville?

Psykedeelitutkimusyhdistys ry järjestää tiistaina 18.5. klo 18:00 näihin teemoihin liittyvän, yleistajuisen webinaariluennon kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tapahtuma on yhdistyksen jäsenille maksuton ja muille avoin pientä pääsymaksua vastaan: 10 € (täysi hinta) / 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lipun voi ostaa verkkokaupastamme. Yhdistyksen jäsenille on lähetetty rekisteröitymislinkki sähköpostitse.

Luennoitsija Oskari Ventilä, LL, työskentelee psykiatriaan ja päihdelääketieteeseen erikoistuvana lääkärinä, minkä lisäksi hän on kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa. Esityksessä painottuu käytännönläheinen näkökulma ja se pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

-Miksi psykedeeliterapioita tutkitaan?
-Mitä psykedeelit ovat?
-Miksi psykedeelit ovat kiellettyjä?
-Ovatko psykedeelit vaarallisia?
-Miten psykedeelit vaikuttavat?
-Mitä psykedeeliterapioilla voidaan hoitaa?
-Masennus ja psilosybiiniavusteinen terapia.
-Traumaperäinen stressihäiriö ja MDMA-avusteinen psykoterapia.
-Mikä nykyaikaisessa psykedeelitutkimuksessa on toisin?
-Miltä psykedeeliterapioiden tulevaisuus näyttää?

Luento tarjoaa monipuolisen kattauksen selkeästi jäsenneltyä ja tutkimusnäyttöön pohjautuvaa tietoa psykedeeleistä ja niiden terapeuttisesta hyödyntämisestä osana mielenterveyshäiriöiden hoitoa. 

Webinaari järjestetään Zoom-sovelluksessa. Puheenvuoron jälkeen on varattu runsaasti aikaa yleisökysymyksille. Toivotamme kaikki kiinnostuneet taustasta riippumatta tervetulleiksi mukaan! 

Verkkokauppaan

Psykedeelitutkimuksen metodologisten haasteiden äärellä – Webinaari 23.4.

Psykedeelien terapeuttisista vaikutuksista on jonkin verran lupaavia tutkimustuloksia. On kuitenkin syytä huomioida, että psilosybiiniä ja muita klassisia psykedeelejä koskevat tulokset perustuvat vasta pienillä otoksilla toteutettuihin alustaviin tutkimuksiin. Jotta tuleva tutkimus voi tuottaa entistä luotettavampaa ja sovellettavampaa tietoa, suurempien osallistujamäärien ohella tarvitaan myös tutkimusten metodologisten ongelmien ja haasteiden sekä tutkimusasetelmien rajoitteiden lähempää tarkastelua.

Psyty järjestää perjantaina 23.4. klo 18:00 aihepiiriä käsittelevän, maksuttoman webinaarin, joka järjestetään Zoom-sovelluksen kautta. Tapahtuma on avoin kaikille Psytyn jäsenille. Jäsenyyden voi ostaa verkkokaupastamme – tapahtumalinkki lähetetään kaikille jäsenille.

Webinaari sisältää kaksi puheenvuoroa ja niiden aiheisiin liittyvää yleisökeskustelua.

Anna-Riikka Vehviläinen on syöpätauteihin erikoistuva lääkäri Kuopiosta. Hänen vuonna 2018 valmistunut lääketieteen syventävä opinnäytetyönsä (https://psyty.fi/vehvilainen) tarkasteli vuosina 2008–2018 psilosybiiniä pääasiallisena tutkimuskohteenaan hyödyntäneitä kliinisiä tutkimuksia. Katsauksen fokus oli psilosybiinitutkimuksen metodologiassa.

Vehviläisen ammatillisen rakkauden ja mielenkiinnon kohteena on erityisesti elämän loppuvaiheen kärsimyksen lievittäminen – toisin sanoin hyvä kuolema. Näiltä osin hahmottelun alla onkin tutkimussuunnitelma psilosybiiniä hyödyntävän terapeuttisen hoidon mahdollisuuksien kartoittamiseksi palliatiivisen vaiheen syöpäpotilaiden ahdistuksen, masennuksen ja eksistentiaalisen kriisin hoidossa Suomessa.

Vehviläisen puheenvuoro nostaa esiin niitä tutkimusten metodologisia ongelmakohtia, joita hän opinnäytteessään käsitteli. Lisäkysymyksiä on noussut esiin edellä mainittua, palliatiiviseen hoitoon liittyvää tutkimusasetelmaa pohdittaessa. Ennen kaikkea toiveena olisi kuitenkin virittää vilkasta keskustelua, joka johtaa uusiin oivalluksiin ja kysymyksiin tämän monisyisen aiheen puitteissa.

Samuli Kangaslampi on psykologian tohtori ja tutkija Tampereelta sekä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n puheenjohtaja vuonna 2021. Hän on tutkinut erityisesti psyykkisiin traumoihin ja mielenterveyteen liittyviä teemoja, mutta julkaissut kaksi vertaisarvioitua artikkelia myös psykedeeleihin liittyen. Näistä jälkimmäisessä (https://doi.org/10.1007/s00213-020-05703-9) hän nosti esiin psykedeelien mahdollisten terapeuttisten tai muutoin hyödyllisten vaikutusten psykologisia vaikutusmekanismeja käsittelevän tutkimuksen ongelmakohtia ja esitti metodologisia ehdotuksia tulevan tutkimuksen pohjaksi.

Hänen puheenvuoronsa käsittelee tämän artikkelin pohjalta haasteita ja ongelmia psykedeelien psykologisten vaikutusmekanismien tutkimuksessa sekä arvioi tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä väitteitä siitä, millaisten prosessien kautta psykedeeleillä voisi olla positiivisia vaikutuksia mielenterveyteen tai muuhun hyvinvointiin. Lisäksi hän pohtii, millaisilla asetelmilla ja lähestymistavoilla aiheesta voitaisiin tulevaisuudessa saada luotettavinta tietoa.

Puheenvuorojen jälkeen on varattu runsaasti aikaa keskustelulle, kommenteille ja kysymyksille. Toivotamme kaikki jäsenet taustasta riippumatta tervetulleiksi osallistumaan ja keskustelemaan. Jäsenenämme saat tapahtumalinkin sähköpostiisi viimeistään tapahtumapäivänä.

Kevään aikana on tulossa myös toinen Psytyn jäsenille maksuton webinaari. 18.5. järjestettävässä tilaisuudessa psykiatriaan ja päihdelääketieteeseen erikoistuva lääkäri Oskari Ventilä esittelee tutkimusnäyttöön pohjautuvan yleiskatsauksen psykedeeleistä sekä niiden terapeuttisesta hyödyntämisestä osana mielenterveyshäiriöiden hoitoa. Lisätietoa tästä webinaarista myöhemmin.

PS. Jos olet jo aiemmin liittynyt jäseneksemme muttet ole vielä maksanut Psytyn jäsenmaksua vuodelle 2021, voit tehdä sen osoitteessa https://holvi.com/shop/psyty

Ketamine in Psychiatry -verkkoseminaari

 

Ketamine in Psychiatry -verkkoseminaari
20.1.2021 klo 17:00

Psykedeelit saattavat tulla osaksi psykiatrista hoitoa lähivuosina. Mutta ketamiinia, vaikutuksiltaan psykedeelejä muistuttavaa dissosiatiivia, käytetään jo psykiatriassa Suomessakin. 20.1.2021 järjestettävässä webinaarissa pohditaan ketamiinihoitojen nykyisiä ja mahdollisia tulevia rooleja mielenterveyshäiriöiden hoidossa.

Ketamiinin liittyvän tutkimuksen ja kliinisen toiminnan kärkiasiantuntijat käsittelevät puheenvuoroissaan seuraavia kysymyksiä: Miten ketamiini voi vaikuttaa masennusoireisiin niin nopeasti? Kuinka ketamiinia tällä hetkellä hyödynnetään masennuksen ja itsetuhoisuuden hoidossa? Mitä ketamiiniavusteisen hoidon potentiaalista masennuksen hoidon ulkopuolella voidaan tutkimuksen perusteella sanoa? Puheenvuoroja seuraa mahdollisuus kysymyksille sekä paneelikeskustelu.

 

Varmistuneet puhujat:

Samuel Kohtala, FaT (Helsingin yliopisto; Weill Cornell Medicine, NY)
From receptors to networks: neurobiological mechanisms underlying ketamine’s antidepressant effects

Lowan Stewart, MD (Sante Fe Ketamine Clinic, NM; Axon Klinikken, Oslo)
Ketamine for depression and suicidality: Clinical experience from 3000 treatments

Elias Dakwar, MD (Columbia University, NY)
Clarifying the transdiagnostic efficacy of ketamine-assisted treatment: What do data from addiction treatment tell us?

 

Tapahtuman järjestää Psykedeelitutkimusyhdistys ry. Tapahtuma on englanninkielinen, ja järjestetään etänä Zoom-ohjelman välityksellä. Se on suunnattu relevanttien alojen kliinikoille, tutkijoille ja opiskelijoille, mutta on avoin kaikille pientä osallistumismaksua vastaan.

Osallistumismaksu 20 € ammattilaisille, 10 € opiskelijoille ja vähävaraisille. Yhdistyksen jäsenille 5 € alennus.

Psykedeelinäkymiä 2019 syksy – MDMA-avusteinen psykoterapia – miksi?

Psykedeelinäkymiä 2019 syksy

 

Lauantaina 5.10.2019 seminaari:
Psykedeelinäkymiä 2019: MDMA-avusteinen psykoterapia – miksi?

 

Psykedeelitutkimusyhdistys ry järjestää lauantaina 5. lokakuuta Helsingin Ruoholahdessa MDMA-avusteista psykoterapiaa käsittelevän koko päivän seminaarin. Tapahtuma on suunnattu erityisesti lääketieteen, psykologian, psykoterapian sekä muiden aiheeseen liittyvien alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, mutta ovet ovat avoinna kaikille aiheesta kiinnostuneille.

 

MDMA-avusteiseen psykoterapiaan on viimeaikaisten tutkimusten myötä alkanut kohdistua yhä enemmän huomiota. Traumaperäisen stressihäiriön MDMA-avusteisen hoidon tehoa ja turvallisuutta selvittävät tutkimukset ovat edenneet viimeiseen vaiheeseensa, ja alustavat tutkimustulokset ovat herättäneet mielenterveyshoidon kentällä paljon mielenkiintoa. Perinteisemmistä lääkehoidoista hoitomuoto eroaa erityisesti siten, ettei kyse ole jatkuvasta lääkityksestä vaan psykoterapiaprosessista, johon sisältyy MDMA:ta hyödyntäviä terapiasessioita.

 

Tapahtumassa luennoi kolme kansainvälistä puhujavierasta: Psykiatrian ja psykoterapian professori Torsten Passie Hannoverin lääketieteellisestä yliopistosta puhuu MDMA-avusteisen psykoterapian historiasta, tekniikoista ja vaikutusmekanismeista; psykiatrian professori, eversti Eric Vermetten Leidenin yliopistosta puhuu psykedeelien käyttösovelluksista erityisesti traumojen hoidon näkökulmasta; psykologian tutkijatohtori Anne Wagner Ryersonin yliopistosta puhuu MDMA-avusteisesta terapiasta erityisesti ihmissuhteiden kontekstissa ja pariterapian apuvälineenä.

 

Tapahtuman aikataulu:

 

09:00 Ovet aukeavat
10:00 Alkusanat
10:15 Torsten Passie: MDMA-assisted psychotherapy: History, techniques and mechanisms of action
11:15 Kahvitauko
11:45 Eric Vermetten: Toward a heat map of psychedelics in treatment of PTSD
12:45 Lounas
14:00 Anne Wagner: MDMA as therapeutic catalyst: Using MDMA with couples and with cognitive behavioural treatment for PTSD
15:00 Kahvitauko
15:30 Paneelikeskustelu: Glimpses into the future of MDMA assisted psychotherapy
17:00 Loppusanat
18:00 Ovet sulkeutuvat

 

Tapahtuman kieli on englanti. Tapahtumapaikkana on HTC Helsingin Kolumbus Auditorio Ruoholahdessa (Tammasaarenkatu 1–5).

 

Liput:
Normaalihintainen lippu 49€
Lippu Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäsenille 39€
Lippu + Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäsenyys 59€
Opiskelijoille 10€ alennus (edellyttää voimassa olevaa opiskelijakorttia).

 

Jäsenalennus on saatavilla myös ruotsalaisen sisarjärjestömme Nätverket för Psykedelisk Vetenskapin jäsenille.

 

 

Psykedeelitutkimusjärjestö MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) on antanut tapahtuman järjestämiseen rahallista tukea. Lisätietoa järjestöstä löydät heidän verkkosivuiltaan.

 

Tietoa luennoista:

 

Torsten Passie: MDMA-assisted psychotherapy: History, techniques and mechanisms of action

 

Luennolla esitetään ensin yleiskatsaus MDMA:n varhaiseen terapeuttiseen käyttöön, sisältäen muun muassa aineen laillisen käytön Sveitsissä vuosina 1988–1993 sekä 2010–2017. Aineen terapeuttiselle käytölle muodostui jo varhain eräänlainen standardimalli. Luennolla kuvataan myös MDMA-avusteisen terapian eri osatekijöitä, muun muassa valmistelua, kokemuksen integraatiota, kokemukseen vaikuttavia psykologisia ja ympäristötekijöitä (set & setting), terapeutin ja asiakkaan välisen yhteistyön rajoja, sekä mahdollisia ongelmatilanteita. Lisäksi esitellään Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies -järjestön kehittämä traumaperäisen stressihäiriön hoitomalli. Luennon viimeisessä osuudessa käydään läpi MDMA:n psykologiset ja neurofysiologiset toimintamekanismit psykoterapian näkökulmasta.

 

Torsten Passie toimii psykiatrian ja psykoterapian professorina Hannoverin lääketieteellisessä yliopistossa, sekä vierailevana tutkijana Frankfurtin Goethe-yliopiston Dr. Senckenberg Institute for History and Ethics in Medicinessä. Lääketieteen ohella hän on opiskellut filosofiaa ja sosiologiaa Leibniz University Hannoverissa sekä psykolyyttistä terapiatyötä psykedeelien ja psykolyyttisen terapian asiantuntija prof. Hanscarl Leunerin alaisuudessa Zürichin psykiatrisella yliopistoklinikalla. Vuosina 1997–2010 hän johti Hannoverin lääketieteellisen yliopiston Tietoisuuden ja neurokognition laboratoriota. Hänen muuntuneiden tajunnantilojen psykofysiologiaa koskevat kliiniset tutkimuksensa ovat käsitelleet muun muassa hengitystyöskentelyä, kannabista, MDMA:ta, ilokaasua, ketamiinia ja psilosybiiniä. Vuosina 2012–2015 hän toimi vierailevana professorina Harvardin lääketieteellisessä yliopistossa (Boston, USA).

 

Eric Vermetten: Toward a heat map of psychedelics in treatment of PTSD

 

Psykedeeleillä on psykoterapian näkökulmasta mielenkiintoisia ominaisuuksia. Niiden tuottamat voimakkaat mielentilan muutokset voivat auttaa käsittelemään psykoterapian viitekehyksessä traumaattisia kokemuksia. Vuosikymmenten hiljaiselon jälkeen psykedeelejä tutkitaan koko ajan enemmän – erityisesti niiden terapeuttisia sovelluksia, sillä ne voivat auttaa pääsemään kosketuksiin ja työskentelemään henkilökohtaisten muistojen kanssa. Tämä voi auttaa ymmärtämään paremmin trauma-altistuksen ja traumasta toipumisen mekanismeja. Luennolla käsitellään psykedeelien käyttöperusteita, annostelua, käytön puitteita sekä traumaperäistä stressihäiriötä koskevaa tutkimusnäyttöä.

 

Professori, eversti Eric Vermetten, MD, PhD, johtaa uutta tutkimusaloitetta, joka kartoittaa lääkkeellisesti tuetun (ml. psykedeelejä hyödyntävän) psykoterapian mahdollisuuksia Alankomaissa ja Euroopassa. Hän on kliininen psykiatri, ja toimii tutkimuksen strategisena neuvonantajana Hollannin puolustusministeriön armeijan mielenterveyspalveluissa sekä kansallisessa psykotraumakeskuksessa Arq’ssa. Kliinisessä työssään hän toimii vaikeasta traumaperäisestä stressihäiriöstä (PTSD) kärsivien sotilaiden hoidon parissa. Hän toimii myös professorina Leidenin yliopiston lääketieteellisen keskuksen psykiatrian osastolla sekä apulaisprofessorina New Yorkin yliopiston lääketieteellisen keskuksen psykiatrian osastolla. Hän on opiskellut psykiatriaa ja neurotiedettä sekä Alankomaissa että Yhdysvalloissa. Erityisesti hän on keskittynyt niin sotilaissa kuin siviiliväestössäkin esiintyvän moninkertaisen traumatisoitumisen lääketieteellisiin, biologisiin ja psykiatrisiin ulottuvuuksiin. Hän on julkaissut yli 250 tutkimusartikkelia, yli 30 kirja-artikkelia sekä toimittanut useita stressiä, traumaa, kompleksia PTSD:tä ja neurotiedettä käsitteleviä kirjoja. Hän suhtautuu avoimesti uusiin lähestymistapoihin mielenterveyden hoidossa, kattaen niin uudet teknologiat kuin lääketerapian muodotkin. Hän luennoi ympäri maailmaa muun muassa PTSD:stä, hypnoosista, dissosiaatiosta, resilienssistä, armeijaan ja veteraaneihin liittyvistä kysymyksistä sekä uusista lähestymistavoista terapiaan.

 

Anne Wagner: MDMA as therapeutic catalyst: using MDMA with couples and with cognitive behavioural treatment for PTSD

 

Ennen aineen kriminalisointia MDMA:ta hyödynnettiin psykoterapian kentällä pariterapiassa. Johtuen aineen empatogeenisistä, tunteiden suvaitsemista ja hyväksyntää lisäävistä sekä kommunikaatiota ja yhteyden tunteita vahvistavista ominaisuuksista, MDMA voi toimia hyödyllisenä työkaluna ihmissuhteiden työstämiseen.

 

Ihmissuhteet ovat maailmamme keskiössä – olivat ne sitten läsnä tai puuttuvia, tukevia tai stressaavia. Kamppailu trauman seurausten kanssa ei kosketa vain sen kokenutta yksilöä vaan myös hänen läheisiään. Tämän vuoksi trauman hoidolla ihmissuhteiden kontekstissa on merkittävää potentiaalia. Kognitiivis-behavioraalinen pariterapia (CBCT) traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) hoidossa kehitettiin traumahoidon välineeksi pareille, ja auttaa useiden tutkimusten perusteella vähentämään PTSD-oireita sekä kohentamaan parisuhdetyytyväisyyttä ja osapuolten toimintakykyä. MDMA-avusteinen psykoterapia puolestaan auttaa useiden tutkimusten perusteella vähentämään merkittävästi PTSD-oireita. Wagnerin ym. pilottitutkimuksessa on ihmissuhteessa tapahtuvan perinpohjaisen paranemisprosessin edistämiseksi yhdistetty CBCT ja MDMA-avusteinen terapia PTSD:n hoitamiseksi. Luennolla kuvataan näiden lähestymistapojen yhdistämistä ja tutkimuksen lopputuloksia, sekä valotetaan tulevaisuuden mahdollisuuksia pareina toteuttavien hoitomuotojen sekä manualisoitujen interventioiden käytöstä MDMA:n yhteydessä.

 

Tri Anne Wagner on kliininen psykologi ja tutkija, joka on omistautunut traumahoitojen kehittämisen ja traumaa koskevan ymmärryksen edistämiseen. Hän on myös mielenterveysinnovaatioihin keskittyneen Remedy-yhteisön perustaja. Hän toimii Ryersonin yliopistolla apulaisprofessorina psykologian laitoksella sekä vierailevana opettajana Yeates School of Graduate Studies -ohjelmassa. Anne suoritti Kanadan terveystutkimusinstituutin CIHR:n rahoittaman post doc -kautensa Ryersonin yliopistolla, ja sai vuonna 2019 Kanadan psykologiliiton kliinisen jaoston Early Career Scientist Practitioner Award -palkinnon. Hän toimii Kanadan psykologiliiton traumajaoston väistyvänä puheenjohtajana, ja hänen työtään ovat rahoittaneet Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, Kanadan terveystutkimusinstituutti CIHR, Ontario Trillium Foundation, Canadian Foundation for AIDS Research, sekä Kanadan asevoimat.

 

Osta lippu verkkokaupastamme.

 


 

Saturday October 5th 2019: Seminar
Psykedeelinäkymiä 2019: MDMA-assisted psychotherapy – why?

 

On Saturday, October 5th, 2019, the Finnish Association for Psychedelic Research will organize a full-day seminar titled “MDMA-assisted psychotherapy – why?” in Ruoholahti, Helsinki. The event is aimed at professionals and students of medicine, psychology, psychotherapy and other relevant fields, but is open to anyone interested in the topic.

 

Recent research on MDMA-assisted psychotherapy has garnered increasing attention. Clinical trials on the efficacy and safety of MDMA-assisted treatment of posttraumatic stress disorder have entered their final phase, and preliminary findings have aroused much interest in the field of mental health. In contrast to traditional pharmacotherapy, MDMA is not prescribed as a continuous course of medication, but instead offered during selected therapeutic sessions as part of a psychotherapeutic process.

 

The event will feature three international guest speakers. Professor of psychiatry and psychotherapy Torsten Passie from Hannover Medical School will present the history and mechanisms of action of MDMA-assisted psychotherapy. Professor of psychiatry, colonel Eric Vermetten from Leiden University Medical Center and the Arq Psychotrauma Expert Group will discuss the application of MDMA and psychedelics in the treatment of trauma-related disorders. Adjunct professor in psychology Anne Wagner from Ryerson University will talk about MDMA-assisted therapy in the context of interpersonal relations and couples therapy.

 

Schedule

 

09:00 Doors open
10:00 Opening words
10:15 Torsten Passie: MDMA-assisted psychotherapy: History, techniques and mechanisms of action
11:15 Break
11:45 Eric Vermetten: Toward a heat map of psychedelics in treatment of PTSD
12:45 Lunch break
14:00 Anne Wagner: MDMA as therapeutic catalyst – Using MDMA with couples and with cognitive behavioural treatment for PTSD
15:00 Break
15:30 Panel discussion: Glimpses into the future of MDMA-assisted psychotherapy
17:00 Conclusions
18:00 Doors close

 

All sessions are in English. The event will be held in the Kolumbus Auditorium of HTC Helsinki, located at Tammasaarenkatu 1-5, Ruoholahti, Helsinki.

 

Prices:

 

Regular ticket 49€
Ticket for members of the Finnish Association for Psychedelic Research (Psyty) 39 €
Ticket + one year membership of the Finnish Association for Psychedelic Research 59 €
For students, a discount of 10 € is available (valid student card required).

 

Member discount is also available for members of our Swedish sister organization Nätverket för Psykedelisk Vetenskap.

The psychedelic research organization MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) has kindly offered financial support for organizing the event. You can find more information on MAPS at their website.

 

Information on the lectures:

 

Torsten Passie: MDMA-assisted psychotherapy: History, techniques and mechanisms of action

 

The lecture will first provide an overview on the early therapeutic use of MDMA, including its legal use in Switzerland between 1988–1993 and 2010–2017. It appears that a certain “standard format“ for its therapeutic use was already established during this early use in therapy. Different facets of MDMA-assisted psychotherapy will be explored, including ideas about set and setting, boundaries with clients, integration and preparation, and possible complications. The treatment model developed by the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies to treat PTSD will be also presented. The last part of the lecture reviews the psychological and neurophysiological mechanisms of action of MDMA in a psychotherapeutic context.

 

Torsten Passie, MD, PhD is Professor of Psychiatry and Psychotherapy at Hannover Medical School and Visiting Scientist at the Dr. Senckenberg Institute for History and Ethics in Medicine, at the Goethe-University in Frankfurt. Apart from medicine, he has studied philosophy and sociology at Leibniz University Hannover and psycholytic therapy under Prof. Hanscarl Leuner, a leading authority on psychedelics and psycholytic therapy, at Zürich Psychiatric University Clinic. During 1997–2010, he led the Laboratory for Consciousness and Neurocognition at Hannover Medical School. Prof. Passie’s research on the psychophysiology of altered states of consciousness has included clinical studies with breathwork, cannabis, MDMA, laughing gas, ketamine and psilocybin. From 2012 to 2015 he was Visiting Professor at Harvard Medical School.

 

Eric Vermetten: Toward a heat map of psychedelics in treatment of PTSD

 

Psychedelic drugs are a class of substances with interesting properties as adjuncts to psychotherapy. The substantial change in mental state they produce may increase ability to engage with traumatic material in psychotherapy. After decades of prohibition, psychedelics are increasingly being studied again, specifically for their potential therapeutic applications in engagement with personal memories. This may promote a greater understanding of mechanisms of exposure as well as recovery from trauma. The lecture will present a heat map of different compounds, discussing rationale, administration, setting and evidence in treatment of PTSD.

 

Professor, Colonel Eric Vermetten, MD, PhD, is Principal Investigator of a new research initiative on a roadmap for medication-assisted psychotherapy in the Netherlands and Europe, including the use of a variety of psychedelics. He is a clinical psychiatrist and employed as strategic advisor of research at the Military Mental Health Service with the Dutch Ministry of Defense and the Arq National Psychotrauma Center. His clinical work involves working with uniformed officers with complex PTSD. He holds an endowed chair in Psychiatry at the Department Psychiatry at Leiden University Medical Center and is Adjunct Professor at the Department of Psychiatry at New York University Medical Center. He was trained in the Netherlands and the USA in psychiatry and neuroscience. His focus is on medical/biological as well as psychiatric aspects of complex psychotrauma in military as well as civilian populations. He has published over 250 papers, over 30 book chapters and edited several books on stress, trauma, complex PTSD and neuroscience. He is open to novel approaches in mental health, combining technology as well as novel pharmacotherapies. He lectures on the topic of PTSD, hypnosis, dissociation, resilience, military and veterans’ issues as well as novel approaches to therapy across the globe.

 

Anne Wagner: MDMA as therapeutic catalyst: using MDMA with couples and with cognitive behavioural treatment for PTSD

 

Relationships are fundamental in our worlds – be they present or absent, supportive or stressful. When an individual has experienced a trauma and is struggling in its aftermath, not only is the individual impacted, but so are those around them. Therefore, treating the aftermath of trauma in the context of relationships has strong potential power. Cognitive Behavioral Conjoint Therapy for Posttraumatic Stress Disorder (CBCT for PTSD) was developed to work with dyads in the context of trauma recovery, and has demonstrated decreases in PTSD symptoms, increases in relationship satisfaction and improved partner functioning in numerous trials. Additionally, MDMA-assisted psychotherapy has demonstrated large decreases in PTSD symptoms across several studies. Therefore, in an effort to facilitate deep healing in the context of relationships, Dr. Wagner and colleagues combined CBCT for PTSD with MDMA in a pilot trial. This talk will share the process of combining these approaches, the outcomes of the trial, as well as illuminating the possibilities moving forward of using dyadic frameworks as well as protocol-based interventions with MDMA.

 

Anne Wagner, CPscyh, PhD, is a clinical psychologist and researcher who is committed to helping understand and improve trauma recovery. She is also the founder of Remedy, a mental health innovation community. She is Adjunct Professor at the Department of Psychology and an Associate Member of the Yeates School of Graduate Studies at Ryerson University. Anne completed a Canadian Institutes of Health Research Postdoctoral Fellowship at Ryerson University, and is the 2019 recipient of the Clinical Section of the Canadian Psychological Association’s Early Career Scientist Practitioner Award. She is currently the Past-Chair of the Traumatic Stress Section of the Canadian Psychological Association and her work has been funded by the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, the Canadian Institutes of Health Research, the Ontario Trillium Foundation, the Canadian Foundation for AIDS Research, and the Canadian Armed Forces.

Psykedeelinäkymiä 2019 kevät – Psykedeelit ja integraatio

Psykedeelinäkymiä 2019 kevät

 

Torstaina 16. 5. 2019 luentotapahtuma:
Psykedeelinäkymiä 2019 – Psykedeelit ja integraatio

 

Psykedeeleistä puhutaan jälleen toukokuussa, kun Psykedeelitutkimusyhdistys ry (Psyty) järjestää Helsingin yliopistolla tapahtuman, jonka teemana on psykedeelikokemusten integrointi. Luennoimassa ovat psykologi ja psykoterapeutti Marc Aixalà Barcelonasta ja psykologi Riikka Ajantaival.

 

Maksuton tilaisuus järjestetään Helsingin Yliopiston päärakennuksen sali 12:ssa torstaina 16.5 klo 17:30.

 

Nykytiedon valossa yksi mekanismeista psykedeelien mahdollisten terapeuttisten vaikutusten taustalla saattaa olla se, että ne auttavat hölläämään urautuneita ajattelu- ja toimintamalleja, mitä voi pitää terapian näkökulmasta tärkeänä tavoitteena. Psykedeeliterapiasessioiden aikana ilmaantuvista uusista näkökulmista on kuitenkin pidempiaikaista hyötyä vasta, kun ne tuodaan jokapäiväisen elämän tasolle.

 

Integraatiossa psykedeelien vaikutuksen alaisena koettuja oivalluksia pyritään tuomaan käytäntöön, osaksi ihmisen maailmankuvaa ja toimintatapoja. Tärkeää on siis, että itse kokemuksen ohella aikaa varataan niin valmistautumiseen kuin purkamiseenkin. Integraatio voi ohjata mahdollisesti tarvittuihin elämänmuutoksiin, ja se auttaa ylläpitämään sitä myönteistä elämänmuutosta tukevaa liikemomenttia, jota monet kuvaavat psykedeeliterapiasessioista saaneensa. Integraatio voi myös auttaa käsittelemään kokemuksen mahdollisia pelottavia tai hämmennystä aiheuttavia puolia.

 

Tilaisuudessa on kaksi luentoa.

 

Psykologi ja psykoterapeutti Marc Aixalà:

 

Vaikka psykedeelien vaikutusten integrointia pidetään tärkeänä asiana, integraation olemuksesta ja tavoitteista on edelleen paljon epäselvyyttä. Aixalà ammentaa muun muassa kokemuksestaan psykedeelikokemusten integrointipalvelua tarjoavan ICEERS Integration and Support Service -projektin parissa. Hän esittelee integraatiotyön keskeisimpiä peruspilareita ja tulevaisuuden kehityssuuntia. Katse kohdistetaan myös erilaisiin skenaarioihin, joita integraatiotyössä tyypillisesti kohdataan, sekä hätätilanteisiin, joissa psykedeelejä käyttänyt ihminen on ajautunut jonkinlaiseen psyykkiseen tai henkiseen kriisiin.

 

Psykologi Riikka Ajantaival:

 

Parhaillaan käynnissä olevassa kansainvälisessä psilosybiinitutkimuksissa terapeuttien kouluttajana ja suunnittelijana työskentelevä psykologi Riikka Ajantaival kartoittaa luennollaan integraation merkitystä tutkimuskontekstissa.

 

Luentojen jälkeen on aikaa yleisökysymyksille.

 

Aikataulu:

 

17:00 Ovet auki
17:30 Marc Aixalà: Integrating psychedelic experiences: a psychotherapeutic approach
18:30 Riikka Ajantaival: Psychedelic integration in a research context
19:00 Keskustelua ja kysymyksiä luennoitsijoille

 


 

Thursday May 16th 2019: Lectures
Psykedeelinäkymiä 2019 – Psychedelics and integration

 

In May, the spotlight will again be on psychedelics, as the Finnish Association for Psychedelic Research (Psykedeelitutkimusyhdistys ry, Psyty) organizes a lecture event in Helsinki on the theme of integrating psychedelic experiences. Psychologist and psychotherapist Marc Aixalà from Barcelona and psychologist Riikka Ajantaival will speak at the event.

 

The event is free of charge and will be held in lecture hall 12 of the main building of the University of Helsinki on Thursday, May 16, at 17:00.

 

According to recent research, one mechanism accounting for the possible therapeutic effects of psychedelics may be their ability to loosen up rigidified ways of thinking and acting, which might be considered an important goal for any therapeutic process. However, new points of view and insights that might emerge during sessions of psychedelic therapy will only be of long-lasting benefit if they reach the level of our everyday lives.

 

In integrating psychedelic experiences, the aim is to implement insights received under the influence in practice, for them to become part of one’s view of the world and daily habits. In light of this, it is important to allocate time not just for the experience itself, but also for preparation and for processing the experience afterwards. Integration may guide one to necessary life changes and help upkeep the positive momentum supporting such changes that many report receiving from sessions of psychedelic therapy. Integration may also help one deal with possible frightening or confusing aspects of their experience.

 

The event consists of two lectures.

 

Psychologist and psychotherapist Marc Aixalà:

 

Although integrating psychedelic experiences is often thought to be important, there are different interpretations of the nature, objectives, and scope of integration. Aixalà will draw on his experience of working in the ICEERS Integration and Support Service project, offering integration services in relation to psychedelic experiences. He will present the most important foundations and future directions of integration work. He will also shine a light on different scenarios that one may face in integration work as well as on emergency situations where a person has taken psychedelics and ended up in a psychological or spiritual crisis.

 

Psychologist Riikka Ajantaival:

 

Working as trainer for therapists and coordinator in an on-going international clinical trial on psilocybin-assisted therapy, Riikka Ajantaival will chart the importance of integration in a research context.

 

Time is reserved for questions from the audience after the lectures.

 

Schedule:

 

17:00 Doors
17:30 Marc Aixalà: Integrating psychedelic experiences: a psychotherapeutic approach
18:30 Riikka Ajantaival: Psychedelic integration in a research context
19:00 Q&A with speakers

Psykedeelinäkymiä 2018 – MDMA- ja psilosybiiniavusteinen terapia

Psykedeelinäkymiä 2018

 

Lauantaina 12. 5. 2018 koko päivän luentotapahtuma:
Psykedeelinäkymiä 2018 – MDMA- ja psilosybiiniavusteinen terapia

Psykedeelien terapeuttista potentiaalia ja vaikutusmekanismeja koskevan tutkimuksen määrä on vakaassa kasvussa. Myös Suomessa valmistellaan ensimmäisiä psilosybiinin terapeuttisia vaikutuksia kartoittavia tutkimuksia, ja psykedeeleistä ollaan kiinnostuneita niin lääketieteen, psykologian kuin sosiaalitieteidenkin aloilla.

Psykedeelitutkimusyhdistys ry (Psyty) järjestää toukokuussa psykedeelitutkimusta käsittelevän koko päivän luentotapahtuman. Psykedeelinäkymiä 2018 -tapahtuma järjestetään 12.5.2018 Helsingissä, Senaatintorin laidalla sijaitsevassa Balderin salissa.

Tämänkertaisen tapahtuman teemana on MDMA- ja psilosybiiniavusteinen terapia.

Tapahtumassa luennoivat lääketieteen tohtori, psykiatri Ben Sessa, psykologian ja psykofarmakologian tohtori Kim Kuypers, sekä kognitiivisen ja kliinisen neurotieteen maisteri, neuropsykofarmakologian tohtoriopiskelija Natasha Mason. Tapahtuma on jatkoa Psytyn viimesyksyiselle Psykedeelinäkymiä 2017 -luentotapahtumalle, jossa kaksi alan merkittävää tutkijaa, tohtorit Robin Carhart-Harris ja Jordi Riba, vierailivat luennoimassa psykedeelien terapeuttisesta potentiaalista ja uusimman aivokuvantamistutkimuksen tuloksista.

Tapahtuman aikataulu:

09:45 Ovet aukeavat
10:15 Riikka Suutari (Psyty): Introduction to the use of psilocybin and MDMA in a therapeutic context
11:00 Ben Sessa: Child abuse, trauma, addictions and MDMA therapy: Have we finally found psychiatry’s new antibiotics?
12:00 Lounastauko
13:30 Kim Kuypers: Neurobiological mechanisms underlying the prosocial effects of MDMA
14:30 Natasha Mason: Psychedelics & cognitive flexibility: Therapeutic implications
15:30 Kahvitauko
16:00 Paneelikeskustelu
17:00 Vapaata keskustelua
18:00 Ovet sulkeutuvat

Luentojen lisäksi luvassa on myös kaikkien luennoitsijoiden yhteinen paneelikeskustelu. Paneelikeskustelu ja luennot pidetään englanniksi. Lisäksi Psytyn varapuheenjohtaja, psykologi Riikka Suutari pitää alustuksen tapahtuman teemaan. Tapahtuman juontaa Psytyn puheenjohtaja, psykologi Samuli Kangaslampi. Tapahtumassa on myös psykedeeliaiheisia korkeakoulutasoisia opinnäytetöitä koskeva posterinäyttely.

Tapahtumapaikkana on Balderin sali osoitteessa Aleksanterinkatu 12, Helsinki.
Ovet aukeavat 9.45. Viimeinen esitys päättyy 17.00 ja ovet sulkeutuvat 18.00.
Tilan kahvila on auki ja luentojen välillä on kahvitaukojen lisäksi lounastauko.

Liput 40/50e (ennakko/ovi). Ennakkoliput verkkokaupastamme!
Lipun hinnasta 10 euron alennus Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n ja ruotsalaisen sisaryhdistyksemme Nätverket för Psykedelisk Vetenskapin (NPV) jäsenille.

Lippuja on saatavilla rajoitettu määrä, joten jos haluat mukaan, toimithan nopeasti!

 


All-day symposium on Saturday, May 12th 2018:
Psykedeelinäkymiä 2018 – MDMA and psilocybin assisted therapy

Research on the therapeutic potential and mechanisms of action of psychedelics is increasing steadily. In Finland, too, the first studies on the therapeutic effects of psilocybin are under preparation, and there’s professional interest in psychedelics across the fields of medicine, psychology, and the social sciences.

The Finnish Association for Psychedelic Research (Psykedeelitutkimusyhdistys ry, Psyty) is organizing an all-day symposium on psychedelic research. Psykedeelinäkymiä 2018 will be held in Helsinki on Saturday, May 12th, at the Balderin sali venue near Senaatintori.

The theme of the event is MDMA and psilocybin assisted therapy.

The event will feature psychiatrist Ben Sessa, MD, from the UK, and Kim Kuypers, PhD, and Natasha Mason, MSc, from the Netherlands. The event is a follow-up to Psykedeelinäkymiä 2017, where two notable researchers, Robin Carhart-Harris, PhD, and Jordi Riba, PhD, lectured on the therapeutic potential of psychedelics and the results of recent brain imaging studies.

Schedule:

09:45 Doors open
10:15 Riikka Suutari (Psyty): Introduction to the use of psilocybin and MDMA in a therapeutic context
11:00 Ben Sessa: Child abuse, trauma, addictions and MDMA therapy: Have we finally found psychiatry’s new antibiotics?
12:00 Lunch break
13:30 Kim Kuypers: Neurobiological mechanisms underlying the prosocial effects of MDMA
14:30 Natasha Mason: Psychedelics & cognitive flexibility: Therapeutic implications
15:30 Coffee break
16:00 Panel discussion
17:00 Free conversation
18:00 Doors close

There will also be a panel discussion including all the speakers. The lectures and panel discussion will be held in English. In addition to the lectures, vice president of Psyty, psychologist Riikka Suutari will present a brief introduction to the theme of the event (likely in Finnish). The event is presented by president of Psyty, psychologist Samuli Kangaslampi. We’ll also have poster presentations on academic theses on psychedelics.

The event will be held in Balderin sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki.
Doors open at 9:45am. The last session ends at 5:00pm and doors close at 6:00pm.
The cafeteria will be open and in addition to coffee breaks, there will be a longer lunch break.

Tickets 40/50e (presale/door). Presale tickets are available from our online store!
Members of Psykedeelitutkimusyhdistys ry and our Swedish sister organization Nätverket för Psykedelisk Vetenskap (NPV) get a discount of 10 euros.

Psykedeelinäkymiä 2017 – Psykedeelien terapeuttinen potentiaali

Psykedeelinäkymiä 2017

 

20. 9. 2017 luentotapahtuma:
Psykedeelinäkymiä 2017 Psykedeelien terapeuttinen potentiaali

Psykedeeleihin kohdistuva tieteellinen tutkimus on viime vuosikymmeninä lisääntynyt huomattavasti. Esimerkiksi LSD:tä, psilosybiiniä, MDMA:ta ja ayahuascaa tutkitaan muun muassa masennuksen, kuolettaviin sairauksiin liittyvän ahdistuksen, traumaperäisen stressihäiriön ja addiktioiden hoidon apuvälineinä, sekä tietoisuuden neurobiologian tutkimuksen työkaluina. Helsingissä luennoidaan aihepiirin tiimoilta syyskuun 20. päivä kahden aihepiirin keskeisen asiantuntijan voimin:

Psychedelics: Therapeutic potential
Robin Carhart-Harris, PhD (London Imperial College, UK)

Robin Carhart-Harris on psykofarmakologian tohtori ja psykoanalyysin FM, joka johtaa London Imperial Collegen psykiatrian keskuksen psykedeelitutkimusryhmää. Hänen tutkimusryhmänsä LSD- ja psilosybiiniaivokuvantamistutkimukset ovat saaneet laajaa huomiota Suomea myöten.

Two decades of ayahuasca research in humans: What have we learned?
Jordi Riba, PhD (Sant Pau Institute of Biomedical Research, SP)

Jordi Riba on farmakologian tohtori ja biolääketieteen tekniikan maisteri, joka johtaa neuropsykofarmakologian tutkimusryhmää Sant Paun biolääketieteellisen tutkimuksen instituutissa Barcelonassa. Riban tutkimusryhmä on tehnyt merkittävää ja monipuolista ayahuascaan liittyvää tutkimustyötä niin psykologian kuin neurologiankin alalla.

Tapahtuman järjestää joulukuussa 2016 perustettu Psykedeelitutkimusyhdistys ry (Psyty), jonka toiminnasta on tapahtumassa lyhyt esittelypuhe. Kiinnostuneille tulee lisäksi olemaan tarjolla Psytyn infopöytä, joka tarjoaa lisätietoa yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksemme on uusi, joten tapahtumaa järjestetään rajallisilla resursseilla. Tämän vuoksi toivomme kiinnostuneiden apua tapahtumasta tiedottamisessa: tapahtumakutsua saa vapaasti jakaa niin kollegoille kuin muillekin aihepiiristä kiinnostuneille.

Tapahtumapaikkana on Balderin sali osoitteessa Aleksanterinkatu 12, Helsinki.
Tapahtuma alkaa klo 17.00. Tilan kahvila on auki.

Liput 15/20e (ennakko/ovi). Liput ovat saatavilla verkkokaupastamme!
Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäsenet saavat lipun hinnasta 10 euron alennuksen.


September 20th 2017 symposium:
Psykedeelinäkymiä 2017 – The therapeutic potential of psychedelics

The amount of scientific research on psychedelics has considerably increased during the last couple of decades. Substances like LSD, psilocybin, MDMA and ayahuasca are being studied as adjuncts to therapy for depression, addiction, post-traumatic stress disorder and anxiety related to terminal illness, and as tools for research on the neurobiology of consciousness. Two key experts on the subject are lecturing in Helsinki on September 20th:

Psychedelics: Therapeutic potential
Robin Carhart-Harris, PhD (London Imperial College, UK)

Robin Carhart-Harris (PhD in psychopharmacology and MA in Psychoanalysis) is the lead researcher of the Psychedelic Research Group within the Centre for Psychiatry at Imperial College London. Their brain imaging research on LSD and psilocybin have received widespread attention around the world, including Finland.

Two decades of ayahuasca research in humans: What have we learned?
Jordi Riba, PhD (Sant Pau Institute of Biomedical Research, SP)

Jordi Riba (PhD in Pharmacology and a Master’s Degree in Biomedical Engineering) is the lead researcher of the Human Neuropsychopharmacology Research Group at Sant Pau Hospital in Barcelona. Riba and his group have conducted important research on ayahuasca using a variety of methods, including on the neural and psychological basis of the therapeutic effects of ayahuasca.

The event is organized by Psykedeelitutkimusyhdistys ry (Finnish association for Psychedelic Research), of which there will be a brief introduction speech during the event. You may also visit our info stand if you are interested in hearing more. Our organization is newly founded, so we’re organizing the event with limited resources. We therefore ask for the help of everyone interested to spread information: you’re most welcome to share this invitation to colleagues and other people curious of the topic.

The event will be held in Balderin sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki.
Starting time 5:00 pm. The cafeteria will be open.

Tickets: 15/20e (presale/door). Tickets are available from our online store!
Members of Psykedeelitutkimusyhdistys ry get a discount of 10 euros.