Posts in Category: Tapahtumat

Webinaari 2.2.2023: Tutkijan omat psykedeelikokemukset – uhka vai mahdollisuus?

Moni katsoo, että psykedeeliterapiaa antavalla terapeutilla on hyvä olla ainakin jonkinlaisia omia kokemuksia muuntuneista tajunnantiloista. Perusteena on, että terapeutti tarvitsee omakohtaista heijastuspintaa siihen, minkätyyppisten kokemusten äärelle hän on potilasta saattamassa. Eräässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin koehenkilöiden käsityksiä kuvitteellisten lääketieteellisten psykedeelitutkimusten luotettavuudesta, kuitenkin havaittiin, että tieto psykedeelitutkijan omista psykedeelikokemuksista voi vaikuttaa kielteisesti yleisön käsityksiin hänen uskottavuudestaan tieteentekijänä. Kuten arvata saattaa, myös mielleyhtymät stereotyyppisiin psykedeelialakulttuureihin kuulumisesta näyttävät heikentävän luottamusta tutkimukseen. 

Tiedeyhteisön sisälläkin on herännyt huolta siitä, vaikuttaako oman psykedeelikokemuksen toisinaan aikaansaama innostus tutkijan objektiivisuuteen. Miten tutkijoiden omiin kokemuksiin olisi viisasta suhtautua? Haastaako psykedeelitutkimus jollain erityisellä tavalla tutkijan objektiivisuuden, ja kannattaisiko mahdollisista omista kokemuksista vaieta tyystin, jos niistä puhuminen uhkaa tutkimuksen uskottavuutta?

Tietyillä tieteenaloilla, esimerkiksi kulttuurien tutkimuksessa, tutkijan henkilökohtaisia kokemuksia lähestytään läpinäkyvyyden lähtökohdista: On nähty, että kaikki inhimilliset kokemukset vaikuttavat tutkijan tulkintoihin, ja että totuudellisimpaan lopputulokseen päästään keskustelemalla avoimesti omasta suhteesta tutkimuskenttään. Oman taustan ja omien kokemusten reflektointi on monilla tieteenaloilla ollut jo vuosikymmeniä vakiintunut osa tieteellisen tiedon muodostumista. Koska psykedeelit ovat useimmissa yhteyksissä laittomia huumausaineita, avoin itsereflektio voi kuitenkin tuottaa ongelmia.

2.2.2023 klo 18:00 järjestämässämme webinaarissa pohditaan kolmen eri tutkimusartikkelin pohjalta näitä ristiriitoja, psykedeelikokemusten mahdollisia vaikutuksia tutkimustiedon muodostumiseen sekä tutkimusalojen välisiä näkemyseroja koskien suhtautumista tutkijan ja hänen tutkimuskohteensa väliseen suhteeseen. Artikkelit esittelevät teoreettisen filosofian maisteriopiskelija Anssi Pitkänen ja kulttuurintutkija, antropologian tohtori Aila Mustamo.

Voit ostaa lipun verkkokaupastamme. Yhdistyksen vuoden 2023 jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokaupastamme. Lisätietoa jäsenyystyypeistä tästä. Yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse.

Keskustelun pohjana käytettävät artikkelit, joihin voi halutessaan tutustua etukäteen:

Forstmann & Sagioglou, 2020: How psychedelic researchers’ self-admitted substance use and their association with psychedelic culture affect people’s perceptions of their scientific integrity and the quality of their research, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0963662520981728 

Kious et al, 2022: Should we be leery of being Leary? Concerns about psychedelic use by psychedelic researchers, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/02698811221133461

Folkes, 2022: Moving beyond ‘shopping list’ positionality: Using kitchen table reflexivity and in/visible tools to develop reflexive qualitative research, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14687941221098922 

Erillinen työpaja tutkijoille ja opiskelijoille

Psytyn varsinaisjäsenille järjestetään lisäksi torstaina 16.2. klo 18:00 tämän webinaarin pohjustama työpaja, jossa käsitellään laajemminkin tutkijan taustan ja omakohtaisten kokemusten vaikutusta tutkimukseen eri tieteenalojen tapaustutkimusten ja metodologisten käytäntöjen näkökulmista. Työpajaan osallistuminen ei edellytä webinaariin osallistumista. 

Työpaja käynnistyy alustuksilla, jotka pitävät kulttuurintutkija, antropologian tohtori Aila Mustamo, filosofi ja psykologian dosentti Jussi Jylkkä ja farmakologian dosentti Markus Storvik. Alustusten jälkeen edetään vapaampaan keskusteluun, jonka tarkoitus on löytää erilaisia vaihtoehtoja oman kokemusmaailman vaikutuksen reflektointiin osallistujien omassa tutkimustyössä. Työpajasta lähetetään varsinaisjäsenille erillinen rekisteröitymislinkki lähempänä ajankohtaa. Työpaja on tarkoitettu ensisijaisesti psykedeelitutkimusta tekeville tai sitä suunnitteleville tutkijoille ja opiskelijoille.

Löydät lisätietoa varsinaisjäseneksemme hakemisesta täältä.

Kalenteriin voi lisätä myös helmikuun lopussa järjestettävän webinaarin: David Yaden: Psychometric Perspectives on Psychedelic Research 28.2.2023.

Webinaari 8.12.2022: Anssi Pitkänen – Psykedeeliterapia Jungin analyyttisen psykologian näkökulmasta

Psykedeelit voivat muuttaa radikaalisti ihmisen käsitystä itsestään ja maailmasta, ja ne katalysoivat usein myös niin kutsuttuja mystisiä kokemuksia. Alustavat tutkimukset viittaavat psykedeelien kärsimystä vähentävään potentiaaliin, ja näyttääkin hyvin mahdolliselta, että niistä tulee osa länsimaista terveydenhuoltojärjestelmää. Psykedeelit eivät kuitenkaan toimi tyhjiössä, vaan niitä hyödynnetään osana terapiakontekstia. Siksi onkin syytä pohtia, millaiset terapiamuodot sopivat parhaiten yhteen psykedeelien kanssa. Mitä sellaisia resursseja löytyy psykoterapian historiasta, jotka voisivat olla avuksi toimivan terapiakontekstin luomiselle suhteessa psykedeeleihin? Voisiko hyödyllisiä lähestymistapoja löytyä myös psykologian valtavirran ohittamilta suunnilta?

Psykiatri ja psykoanalyytikko C.G. Jung oli hyvin kiinnostunut unien, näkyjen ja muuntuneiden tajunnantilojen merkityksestä psyyken ilmentyminä. Hän näki psyyken itseorganisoituvana järjestelmänä, joka pyrkii kohti eheyttä ja tasapainoa – myös epätavanomaisten kokemusten kautta. Tällaisia kokemuksia on Jungin analyyttisen psykologian piirissä käsitelty paljon, ja Jungin ajattelu voikin tarjota keskusteluun arvokkaita näkökulmia. 

Tästä teemasta luennoi torstaina 8.12. klo 18:00 järjestettävässä webinaarissa teoreettisen filosofian maisteriopiskelija ja Psytyn lukupiirivastaava Anssi Pitkänen. Zoomissa järjestettävä webinaariluento käsittelee analyyttisen psykologian historiallista kontekstia, sen teoreettisen viitekehyksen keskeisimpiä periaatteita sekä sitä, mitkä noista periaatteista ovat edelleen ajankohtaisia ja hyödyllisiä modernin psykedeeliterapian kontekstissa. Luennolla on myös yleisökysymysosio. Tapahtuman kokonaiskesto on noin kaksi tuntia.

Anssi Pitkänen kirjoittaa parhaillaan gradua filosofi Keiji Nishitanin eksistentiaalisesta tyhjyysfilosofiasta – arvonihilismin ylittämisen mahdollisuudesta, jossa zen-buddhalaisen katsantokannan integroinnista länsimaisen eksistentialismin ajatteluperinteeseen voi olla apua.

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja muut pienituloiset). Lippuja saa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Webinaari 27.10.2022. Oskari Kantonen: Ketamiini lääketieteen näkökulmasta

Ketamiini on alun perin 1960-luvulla fensyklidiinin korvaajaksi kehitetty niin kutsuttu dissosiatiivinen anesteetti. Klassisten psykedeelien tavoin mielenkiinto ketamiinin lääketieteellistä käyttöä kohtaan on ollut merkittävässä nousussa parin viime vuosikymmenen aikana erityisesti psykiatriassa, mutta myös muilla lääketieteen aloilla, kuten anestesiassa, kivunhoidossa, ensihoidossa ja tehohoidossa. Ketamiinilla on useita hyväksyttyjä tai potentiaalisista lääketieteellisiä käyttöaiheita, mutta aineen monimutkainen farmakologia, osittain ristiriitaiset tai kontekstisidonnaiset vaikutukset, väärinkäyttöpotentiaali sekä voimakkaita tunteita herättävät psykedeeliset ominaisuudet hankaloittavat sen laajamittaista käyttöä. 

Näistä teemoista meille luennoi lokakuun lopussa lääkäri ja väitöskirjatutkija Oskari Kantonen. Torstaina 27.10. klo 19:00 järjestettävässä webinaarissa sukelletaan ketamiinin värikkääseen historiaan ja tarkastellaan tämän erityislaatuisen lääkeaineen monimuotoisia vaikutusmekanismeja eri käyttökonteksteissa. Lisäksi tutkaillaan ketamiinin ja klassisten psykedeelien yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia niin fysiologisten kuin kokemuksellisten vaikutuksien osalta.

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Oskari Kantonen on anestesiologiaan erikoistuva lääkäri ja väitöskirjatutkija Turun yliopistossa. Hän tutkii väitöskirjassaan anestesian ja unen aivomekanismeja. Lisäksi hän on kiinnostunut meditaation, klassisten psykedeelien ja ketamiinin terapeuttisesta ja mielen toiminnan mekanismeja avartavasta potentiaalista.

 

Webinaari 8.9.2022. Jussi Jylkkä: Mystiikka ja naturalismi psykedeelitieteessä

Psykedeelitieteessä ilmenee jännitettä mystiikan ja naturalismin välillä. Osa tutkijoista katsoo, että psykedeeliset mystistyyppiset kokemukset voivat antaa tietoa, joka eroaa tieteellisesti tai aistinvaraisesti saatavasta. Henkilö voi esimerkiksi kokea oivaltavansa, että kaikki on jonkinlaista valoa, rakkautta tai tietoisuutta, ja uskoa tämän olevan todellisuuden perimmäinen luonne. Naturalistit sen sijaan pitävät tällaisia ”oivalluksia” psykedeelien haitallisina sivuvaikutuksina, koska ne ovat heidän mukaansa ristiriidassa tieteellisen maailmankuvan kanssa. On empiirinen kysymys, kumman tyyliset kokemukset ennustavat psykedeeliterapian hoitovaikutuksia, mutta on filosofinen kysymys, voivatko mystistyyppiset oivallukset antaa tietoa ja ovatko ne yhteensopivia tieteellisen maailmankatsomuksen kanssa.

Tämän filosofisen kysymyksen äärelle päästään torstaina 8.9. klo 18:00 Zoom-webinaarissa, joka sisältää luennon ja yleisökysymysosion. Luennoitsijana toimii filosofi ja psykologi Jussi Jylkkä. Esityksessä käydään läpi mystisen kokemuksen keskeiset piirteet (Stace, 1961) keskittyen erityisesti ykseyden kokemukseen, tunteeseen että oivallus on totta, ja pyhyyden ja sanoinkuvaamattomuuden kokemuksiin. Jylkän mukaan mystisen kokemuksen metafyysinen ydin on, että todellisuudella on olemassa luonne, jota ei voi tietää vain aistinvaraisesti tai tieteen keinoin, mutta joka voidaan suoraan intuitiivisesti oivaltaa. Luennolla tutkitaan, onko tämä ajatus yhteensopiva modernin psykedeelitutkimuksen löydösten ja tieteellisen maailmankuvan kanssa.

Jussi Jylkkä on filosofi (FT) ja psykologi (PsT, dos.), joka työskentelee tutkijana Åbo Akademin psykologian laitoksella. Hänen syyskuussa alkava projektinsa “Lohdullisia illuusioita vai elämää muuttavia oivalluksia” koskee psykedeelisiä oivalluksia ja niiden merkitystä henkiselle hyvinvoinnille. Projekti on kolmivuotinen ja sitä rahoittaa Koneen säätiö. Jylkkä on tutkinut aiemmin esimerkiksi muistia, toiminnanohjausta ja tietoisuutta, ja hänen artikkeleitaan on julkaistu merkittävissä psykologian ja filosofian journaaleissa. Hänen syksyllä ilmestyvä kirjansa Tietoisuus ja tieteellinen maailmankuva (Basam Books) käsittelee tieteen rajoja ja todellisuuden perimmäistä luonnetta.

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Psytyn varsinaisjäsenwebinaari: Psykedeelitutkimus ja rahoituksen hakeminen

Psytyn varsinaisjäsenille järjestetään keskiviikkona 15.6. klo 18:00 webinaari, jossa käsitellään tutkimusrahoituksen hakemista:

Tutkimusrahoitus on päätoimisen tieteenteon edellytys, mutta miten sitä saa? Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n tutkimusrahoituswebinaarissa käsitellään erilaisia tapoja rahoittaa tutkijanuraa. Keskeisiä kysymyksiä ovat, mistä rahoitusta saa, miten sitä haetaan ja miten kirjoitetaan hakemus, jolla saa rahaa.

Puhujat ovat arkeologian professori Vesa-Pekka Herva (Oulun yliopisto), psykologian professori Markus Jokela (Helsingin yliopisto) ja folkloristiikan tutkija Aila Mustamo (Turun yliopisto). Maksuton webinaari on suunnattu ennen kaikkea tutkijanuransa alussa oleville tai tutkijanuraa suunnitteleville psykedeelitutkijoille, mutta tervetulleita ovat kaikki Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n varsinaisjäsenet riippumatta siitä, onko oman tutkimuksen teko juuri nyt ajankohtaista. Tilaisuudessa on varattu aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle.

Tapahtumasta on lähetetty tiedote Psytyn varsinaisjäsenille. Lisätietoa jäseneksi liittymisestä ja jäsentyypeistä: https://psyty.fi/mukaan/jaseneksi

Webinaari 4.7.2022. Simon Ruffell – Ayahuasca: from the jungle to the lab

-> Verkkokauppaan <-

Ayahuasca on psykoaktiivinen kasvikeitos, jota on perinteisesti käytetty Amazonin alueen heimojen rituaaleissa. Sen mahdollisia mielenterveydellisiä hyötyjä koskevaan tutkimukseen on viime aikoina kohdistunut kasvavaa huomiota. Keitoksen käyttöä on tutkittu sekä laboratorio-olosuhteissa että perinteisemmissä puitteissa. Psykiatri Simon Ruffell on yksi ayahuascan vaikutuksia selvittävistä tutkijoista. Mielenkiintoisten mielenterveyttä ja hyvinvointia koskevien tulosten ohella hänen ryhmänsä tutkimuksissa on ensimmäistä kertaa kartoitettu psykedeelien epigeneettisiä vaikutuksia.

Ruffell luennoi tutkimustyöstään maanantaina 4.7. klo 18:00 Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n järjestämässä webinaarissa. Hän esittelee ayahuascan seremoniallista käyttöä Amazonin alueella ja teen vaikutuksia mielenterveyteen, persoonallisuuteen, epigenetiikkaan ja psykoterapeuttisiin prosesseihin. Ruffell käsittelee myös tämänhetkistä tutkimusprojektiaan, yhteistyössä Psychae Instituten kanssa toteutettuja satunnaistettuja vertailukokeita, joissa selvitetään ayahuascan kaltaisten keitosten vaikutuksia ja tutkitaan mahdollisia hyötyjä ja haasteita, jotka liittyvät kasvilääkkeiden käyttöön kliinisessä kontekstissa.

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoa puhujasta:

Ennen erikoistumistaan psykiatriaan Simon Ruffell opiskeli lääketiedettä Sheffieldin yliopistossa. Psykiatrian koulutuksensa hän suoritti Lontoon Maudsley Hospitalissa ja työskenteli vanhempana apulaistutkijana King’s College Londonissa, jossa hän selvitti psilosybiinin tehoa hoitoresistentin masennuksen hoidossa. Hän on erittäin kiinnostunut transkulttuurisesta psykiatriasta, ja on työskennellyt monissa hyväntekeväisyysjärjestöissä. Vuodesta 2016 lähtien hän on tutkinut ayahuascan vaikutuksia mielenterveyteen Perun Amazonilla. Hän viimeistelee aihetta käsittelevää väitöskirjaansa Goldsmithsin yliopistossa Lontoossa. Vapaa-ajallaan hän työskentelee vapaaehtoisena Psycare-hyväntekeväisyysjärjestössä, joka tarjoaa musiikkitapahtumissa tukea ihmisille, jotka läpikäyvät vaikeita, päihteisiin liittyviä kokemuksia.

Tapahtuman järjestävä Psykedeelitutkimusyhdistys ry edistää psykedeeleihin liittyvää tieteellistä tutkimusta, relevanttien aihepiirien tutkijoiden ja opiskelijoiden verkostoitumista sekä tutkimukseen pohjautuvan, yleistajuisen tiedon saatavuutta.

Webinaari 13.6. Jani Kajanoja – Kärsimys, psykedeelit ja medikalisaatio

-> Verkkokauppaan <-

Näyttää hyvin mahdolliselta, että psykedeeliavusteisesta terapiasta tulee tulevaisuudessa osa psykiatrian hoitovalikoimaa. Psykedeelien sovittaminen osaksi lääketiedettä nostattaa kuitenkin monenlaisia kysymyksiä, haasteita ja filosofisia pulmia. Millä tavalla psykedeelit lieventävät psyykkisiä ongelmia? Minkälainen tulkinnallinen viitekehys sopii parhaiten psykedeeliterapiaan? Onko lääketieteellinen tai psykologinen näkökulma riittävän kattava? Mitä plasebo tarkoittaa psykedeeliterapian kontekstissa? Voimmeko oppia jotain alkuperäiskansojen tavoista tulkita mielen ongelmia?

Näistä teemoista päästään kuulemaan 13.6. klo 18.00 Zoom-webinaarissa, joka sisältää luennon ja yleisökysymysosion. Luennoitsijana toimii Jani Kajanoja, joka on psykiatriaan erikoistuva lääkäri ja tutkijatohtori Turun yliopistossa. Kajanoja on tutkinut tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun ongelmien yhteyttä lapsuuden traumoihin ja mielenterveyteen sekä toiminnallisia riippuvuuksia. Lisäksi hän on kiinnostunut psykiatrian filosofiasta ja erityisesti siitä, ovatko mielenterveysongelmat vain yksilön sairauksia, vaiko myös jotain laajempaa.

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme. Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille on lähetetty maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Mikäli et ole varma jäsenmaksusi tilasta, ota rohkeasti yhteyttä.

Kuva: Turun yliopisto

Webinaari 10.3.2022. Ido Hartogsohn: The set and setting complex: Understanding the role of context in psychedelic research, therapy, and beyond

-> Verkkokauppaan <-

Käsitteellä set and setting viitataan muun muassa ihmisen persoonallisuuteen, henkilöhistoriaan, mielentilaan sekä fyysisiin ja sosiaalisiin puitteisiin. Set and settingillä on merkittävä rooli psykotrooppisten aineiden tuottamien kokemusten muovaamisessa, niitä koskevassa tutkimuksessa ja niitä hyödyntävässä terapiassa. Sitä pidetään olennaisena elementtinä sekä psykedeelitutkimuksen tuottamien tulosten tulkinnassa että psykedeeliterapian tehokkuudessa.

Miten set and setting liittyy psykedeelien ilmiömaailmaan? Miksi ilmiö tuli ihmisten tietoisuuteen juuri psykedeelitutkimuksen kontekstissa, ja miten se liittyy muihin kuin farmakologisiin tutkimusalueisiin, esimerkiksi plasebotutkimukseen? Millaisia implikaatioita sillä on psykedeelitutkimuksen tulevaisuudelle? 

Psykedeelitutkimusyhdistys ry järjestää torstaina 10.3. klo 18:00 Zoom-webinaarin, jossa psykedeelien historiaan ja sosiologiaan erikoistunut Ido Hartogsohn luennoi set and settingin evoluutiosta, sitä koskevasta tutkimusnäytöstä ja aihepiirin implikaatioista tutkimukselle, terapialle ja psykedeelien erilaisille käyttösovelluksille. Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Ido Hartogsohn toimii apulaisprofessorina Bar Ilanin yliopiston tieteen, teknologian ja yhteiskunnan maisteriohjelmassa. Hänen työnsä kartoittaa set and settingin merkitystä psykedeelitutkimuksessa ja -kulttuurissa. MIT Press julkaisi hänen kirjansa American Trip: Set, Setting and the Psychedelic Experience in the Twentieth Century vuonna 2020.

Tapahtuman järjestävä Psykedeelitutkimusyhdistys ry edistää psykedeeleihin liittyvää tieteellistä tutkimusta, relevanttien aihepiirien tutkijoiden ja opiskelijoiden verkostoitumista sekä tutkimukseen pohjautuvan, yleistajuisen tiedon saatavuutta.

Muistutamme myös 23.2. järjestämästämme, geometristen hallusinaatioiden aivoperustaa käsittelevästä webinaarista

Webinaari 23.2. Jukka Häkkinen: Geometristen hallusinaatioiden aivoperusta

-> Verkkokauppaan <-

Ainakin populaarikulttuurissa yksi psykedeelien tunnetuimmista vaikutuksista on niiden toisinaan tuottamat geometriset hallusinaatiot, joita kuvataan usein erittäin todentuntuisiksi, jopa hyperrealistisiksi. Hallusinaatioita kuitenkin nähdään ilman psykedeelejäkin. Mitä nyky-ymmärryksen valossa tiedetään geometristen hallusinaatioiden aivoperustasta? Tätä käsitellään 23.2. klo 18:00 webinaarissamme, jossa puhuu tutkija ja tietokirjailija Jukka Häkkinen, PsT.

Geometrisella hallusinaatiolla tarkoitetaan esimerkiksi valopisteitä, sahalaitakuvioita tai Heinrich Klüverin kuvailemia verkkoja, spiraaleja ja tunneleita. Niitä voi esiintyä monissa tilanteissa, kuten migreenin tai epilepsian yhteydessä, aistieristyksessä, aivoja sähköisesti stimuloitaessa tai huumaavien aineiden käytön yhteydessä.

Neurotieteessä on kehitetty teorioita, joiden mukaan geometriset hallusinaatiot heijastelevat aivokuoren näkötiedonkäsittelyä. Hallusinaatiot siis tuovat näkyväksi näkötiedonkäsittelyn peruselementtejä ja ovat seurausta aivotoiminnan ennustavasta luonteesta. Toisin sanoen, geometriset hallusinaatiot ovat yleensä tietoisuutemme ulottumattomissa olevia ennusteita maailman rakenteesta, jotka eri syistä kohoavat visuaaliseen tietoisuuteen.

Jukka Häkkinen on tutkija ja tietokirjailija, joka työskentelee Helsingin yliopiston Psykologian laitoksella. Hän tutkii näköhavaitsemisen ilmiöitä sekä perustutkimuksen että teknologiatutkimuksen näkökulmasta. Jukka on myös dosentti Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella. Hän on julkaissut kaksi kirjaa: “Outojen kokemusten psykologia” (Docendo, 2018) ja “Mielen oudot maisemat: Hallusinaatioiden psykologia” (Docendo, 2019).

Tapahtuman järjestää Psykedeelitutkimusyhdistys ry, joka edistää psykedeeleihin liittyvää tieteellistä tutkimusta, relevanttien aihepiirien tutkijoiden ja opiskelijoiden verkostoitumista sekä tutkimukseen pohjautuvan, yleistajuisen tiedon saatavuutta.

Tapahtumalippuja on saatavilla kahdessa hintaluokassa: 10 € (täysi hinta) ja 5 € (opiskelijat ja vähävaraiset). Lippuja saa verkkokaupastamme.

Yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneille tapahtuma on maksuton. Jos haluat maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi, voit tarkastella jäsenmaksutuotteitamme verkkokauppamme pääsivulta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään maksuton rekisteröitymislinkki sähköpostitse. Jos et ole varma oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, ota rohkeasti yhteyttä!

Tapahtuman taltiointi tulee jälkeenpäin saataville ainoastaan Psytyn varsinaisjäsenille (ei siis kannattajajäsenille).

Kalenteriin kannattaa laittaa myös maaliskuinen webinaarimme: Ido Hartogsohn – The set and setting complex: Understanding the role of context in psychedelic research, therapy, and beyond, 10.3. klo 18:00.

Psykedeelitutkimustyöpaja la 29.1.

Onko sinulla työn alla psykedeeleihin liittyvä tutkimussuunnitelma tai opinnäytetyö? Haluatko tutustua ja vaihtaa ajatuksia ja ideoita muiden psykedeelitutkimuksesta kiinnostuneiden kanssa? Kaipaatko muiden näkökulmia työsi rajaukseen tai hiomiseen?

Psykedeelitutkimusyhdistys järjestää suomalaisen psykedeelitutkimuksen vauhdittamiseksi tutkimustyöpajan. Tapahtumassa voit työstää tutkimussuunnitelmaasi muiden avustuksella ja auttaa muita työstämään omiaan. Osallistuminen ei edellytä omaa tutkimusta: arvokasta on myös avun, kritiikin ja kommenttien tarjoaminen omaa suunnitelmaansa työstäville. 

Vallitsevasta tilanteesta johtuen työpaja toteutetaan virtuaalisesti Zoom-alustalla lauantaina 29.1.2022 klo 10 alkaen. Ohjelman pituus on vähintään kolme tuntia, mutta lopullinen kesto määrittyy sen mukaan, kuinka monta työtä mukaan ilmoitetaan. Maksimipituus on kuusi tuntia (sis. lounastauon), eli viimeistään lopetellaan 16:00.

Työpaja alkaa lyhyellä alustuksella tutkimuksen teon prosessista. Tämän jälkeen kukin halukas esittelee lyhyesti muille tutkimussuunnitelmaansa, jota muut kommentoivat. Osallistuminen ei edellytä diaesitystä, 2–5 minuutin suullinen kuvaus on varsin riittävä. Järjestäjät fasilitoivat keskustelua siitä eteenpäin.

Saadaksemme hyvissä ajoin käsityksen esiteltävien suunnitelmien määrästä, pyydämme täyttämään alla olevan lomakkeen 22.1.2022 mennessä. Olemme sähköpostitse yhteydessä suunnitelman esittelijöiksi ilmoittautuneisiin. Lisäksi haluamme etukäteen tietoa muistakin työpajaan osallistuvista, joten pyydämme myös ilman omaa tutkimussuunnitelmaa osallistuvia täyttämään lomakkeen. 

Linkki lomakkeeseen: https://forms.gle/woTx8RbJQV2zuNpA8

Kaikille ilmoittautuneille lähetetään Zoom-osallistumislinkki ja kuvaukset työpajassa esiteltävistä tutkimussunnitelmista sähköpostilla viikkoa ennen tapahtumaa 22.1.2022. Suunnitelmat lähetetään etukäteen osallistujien luettavaksi, jotta niihin saadaan työpajassa mahdollisimman perehtyneitä kommentteja.