Psykedeelit 2021 -konferenssi

Psykedeelit 2021

Scroll down for English and Swedish.

Psykedeelit 2021
18.-19.11.2021
Poikkitieteellinen konferenssi psykedeeleihin liittyvästä tutkimuksesta
Axelia, Auditorium Salin, Piispankatu 8, Turku, ja etänä Zoomin välityksellä

Psykedeelitutkimus on kokenut renessanssin, ja vuosikymmeniä pysähdyksissä ollut tutkimus on käynnistynyt vauhdilla useissa yliopistoissa eri puolilla maailmaa. Psykedeelien terapeuttisia potentiaaleja erilaisten mielenterveyden ongelmien hoidossa tutkitaan laajalti. Kiinnostus ei rajoitu vain kliinisiin tutkimuksiin, vaan psykedeelisiä kokemuksia on alettu tarkastella myös tietoisuudentutkimuksen, filosofian ja humanistis-yhteiskunnallisen tutkimuksen saralla.

Järjestämme ensimmäisen suomalaisen psykedeelitutkimukseen keskittyvän Psykedeelit 2021 -konferenssin Åbo Akademilla 18.–19. marraskuuta 2021. Konferenssi on suunnattu Suomessa toimiville tutkijoille ja toivomme, että se edistää suomalaista psykedeelitutkimusta tuomalla yhteen aihetta eri näkökulmista lähestyviä tutkijoita ja toimijoita. Konferenssi on poikkitieteellinen ja avoin kaikkien alojen tutkijoille, opiskelijoille sekä kulttuurialan toimijoille, joiden työ liittyy psykedeeleihin (esim. psykologit, lääkärit, sosiologit, filosofit, teologit, antropologit, sukupuolentutkijat ja taiteilijat). Konferenssi järjestetään hybridimuotoisena.

Keynote-puhujat (Zoomin välityksellä) ovat Dr. Katrin Preller (University of Zürich), joka esitelmöi psykedeelien neurobiologisista vaikutusmekanismeista terapeuttisessa kontekstissa, sekä Dr. Peter Sjöstedt-Hughes (University of Exeter), joka käsittelee psykedeelien tuottamien kokemusten merkitystä filosofialle. Muu ohjelma on pääosin suomenkielistä. Abstraktit esityksiksi on nyt arvioitu. Puheohjelma sekä lista esiteltävistä postereista on alla.

Konferenssin järjestää toimikunta yhteistyössä Åbo Akademin psykologian laitoksen ja Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n kanssa.

Konferenssi on maksuton, mutta osallistujien tulee ilmoittautua.

 

Ohjelma

Torstai 18.11.2021
Paikka: Åbo Akademi, Auditorium Salin, Axelia (Piispankatu 8, Turku) sekä etäyhteyden välityksellä

9:00 Alkusanat
9:15-9:45 Jussi Jylkkä: Metafyysiset oivallukset psykedeelisessä kokemuksessa
9:45-10:15 Pekka Nikander: Psykedeelinen hallusinaatio vai kosketus todellisuuteen? Naturalistiseen filosofiaan perustuva malli psykedeelipohjaisten kokemusten ymmärtämiseksi osaksi todellisuutta
10:15-10:45 Tommi Vehmas: Psykedeelikokemusten merkityksiä kristilliselle eletylle teologialle
10:45-11:00 Tauko
11:00-11:30 Juuso Kähönen: Voiko itsetransendenssi psykedeelikokemuksissa kirkastaa arvoja?
11:30-12:00 Samuli Kangaslampi: Psykedeelin aiheuttama mystinen kokemus ja sen merkitys koetuille muutoksille hyvinvoinnissa
12:00-13:00 Lounas
13:00-14:00 Keynote – Peter Sjöstedt-Hughes: What is philosophy of psychedelics?
14:00-15:00 Posterien esittely (ks. alla)
15:00-15:30 Tuomas Pernu: Psychedelic therapy and the mind-body problem
15:30-16:00 Mika Pekkola: Psykedeelit ja yhteyden kokemus
16:00-16:30 Johanna Sopanen: Journeying in the Realm of the Unconscious: Jung’s Liber Novus and Psychedelic Experience

Perjantai 19.11.2021
Paikka: Åbo Akademi, Auditorium Salin, Axelia (Piispankatu 8, Turku) sekä etäyhteyden välityksellä

9:00-9:30 Leo Lahti: Tieteen luotettavuus ja avoimuus nousevilla tutkimusaloilla
9:30-10:00 Pilleriin Sikka: What can psychedelic research learn from dream research? A methodological perspective
10:00-10:15 Tauko
10:15-11:15 Keynote – Katrin Preller: Neurobiology of psychedelics and implications for psychedelic-assisted treatment
11:15-11:30 Tauko
11.30-12.00 Sakari Rusanen: Psilosybiini sarjoittaisen päänsäryn hoidossa
12:00-12:30 Antti Hupli: MDMA-avusteinen psykoterapia
12:30-13:30 Lounas
13:30-14:00 Aleksi Hupli: Psykedeelit ja ”aivodoping” – sosiologisia havaintoja psykedeelien mikroannostelusta
14:00-14:30 Aila Mustamo: Psykedeelit ja hyvinvoinnin antropologia
14:30-15:00 Valde Orrenmaa: Stan Grof, psykedeelit ja hengitystyöskentely
15:00-15:15 Tauko
15:15-16:00 Päätöskeskustelu

 

 

Posteriesitykset (PDF saatavilla linkeistä)
To 18.11. klo 14-15
Axelia-rakennuksen aulassa

Juulia Järvenpää: MDMA/ecstasy use, psychological distress and suicidality in the US adult population
Joel Haapamäki: Kohti parempaa ihmisyyttä – psykedeelien käytön itsensä kehittämiseen liittyvät merkitykset suomalaisessa keskiluokassa
Anastasia Hartikainen: Haastavien kokemusten narratiivinen tulkinta
Jussi Jylkkä: Psykedeelit ja kognitio
Tuomas Kuusisto: Psykedeelit ja “Plant’s-Eye View” -hypoteesi
Konsta Piironen: Psykedeelien vaikutus default mode networkiin
Ville Räisänen: Soteriologinen näkökulma naturalistiseen henkisyyteen
Mika Turkia: Tapauskuvaus: Psykoosin/skitsofrenian itsehoito psykedeeleillä

Konferenssi tapahtuu Axelia-rakennuksessa osoitteessa Piispankatu 8, Turku / The conference takes place in the Axelia building at Piispakatu 8, Turku

 

Sisäänkäynti Axelia-rakennukseen / Entrance to Axelia

 

Psykedeelit 2021
November 18–19, 2021
Interdisciplinary conference for psychedelic research in Finland
Axelia, Auditorium Salin, Piispankatu 8, Turku, and online via Zoom

Psychedelic research has experienced a renaissance, and studies which have been neglected for years have been revived in universities across the world. The therapeutic potential of psychedelic substances for the treatment of various mental health problems is being investigated widely. Scholarly interest in psychedelics is not limited to clinical studies: psychedelic experiences are also being studied in, e.g., consciousness research, philosophy, and cultural/social studies.

We are organizing the first Finnish conference for psychedelic studies, Psykedeelit 2021, at Åbo Akademi University on November 18–19, 2021. The conference is aimed at scholars working in Finland, and we hope that it will advance Finnish psychedelic research by bringing together people studying the subject from different perspectives. The conference is interdisciplinary and open for researchers, students, and others whose work is related to psychedelics (psychologists, physicians, sociologists, philosophers, theologians, anthropologists, gender studies researchers, artists etc.). The conference will be held in a hybrid format, with possibilities for both online and live attendance.

Keynote speakers (via Zoom) are Dr. Katrin Preller (University of Zürich), who will lecture on the neurobiological mechanisms of psychedelics in a therapeutic context and Dr. Peter Sjöstedt-Hughes (University of Exeter), who will address the philosophical importance of experiences induced by psychedelic compounds.

Abstract submission is now closed. The program for oral presentations and a list of posters is attached below. Please note that the majority of the program will be held in Finnish.

The conference is organized by the organizing committee together with the Department of Psychology of Åbo Akademi and The Finnish Association for Psychedelic Research (Psykedeelitutkimusyhdistys ry).

Participation is free of charge, but registration is required.

 

Program

Thursday, November 18, 2021
Location: Åbo Akademi, Auditorium Salin, Axelia (Piispankatu 8, Turku) and via Zoom

9:00 Alkusanat
9:15-9:45 Jussi Jylkkä: Metafyysiset oivallukset psykedeelisessä kokemuksessa
9:45-10:15 Pekka Nikander: Psykedeelinen hallusinaatio vai kosketus todellisuuteen? Naturalistiseen filosofiaan perustuva malli psykedeelipohjaisten kokemusten ymmärtämiseksi osaksi todellisuutta
10:15-10:45 Tommi Vehmas: Psykedeelikokemusten merkityksiä kristilliselle eletylle teologialle
10:45-11:00 Break
11:00-11:30 Juuso Kähönen: Voiko itsetransendenssi psykedeelikokemuksissa kirkastaa arvoja?
11:30-12:00 Samuli Kangaslampi: Psykedeelin aiheuttama mystinen kokemus ja sen merkitys koetuille muutoksille hyvinvoinnissa
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Keynote – Peter Sjöstedt-Hughes: What is philosophy of psychedelics?
14:00-15:00 Poster session
15:00-15:30 Tuomas Pernu: Psychedelic therapy and the mind-body problem
15:30-16:00 Mika Pekkola: Psykedeelit ja yhteyden kokemus
16:00-16:30 Johanna Sopanen: Journeying in the Realm of the Unconscious: Jung’s Liber Novus and Psychedelic Experience

Friday, November 19, 2021
Location: Åbo Akademi, Auditorium Salin, Axelia (Piispankatu 8, Turku) and via Zoom

9:00-9:30 Leo Lahti: Tieteen luotettavuus ja avoimuus nousevilla tutkimusaloilla
9:30-10:00 Pilleriin Sikka: What can psychedelic research learn from dream research? A methodological perspective
10:00-10:15 Break
10:15-11:15 Keynote – Katrin Preller: Neurobiology of psychedelics and implications for psychedelic-assisted treatment
11:15-11:30 Break
11.30-12.00 Sakari Rusanen: Psilosybiini sarjoittaisen päänsäryn hoidossa
12:00-12:30 Antti Hupli: MDMA-avusteinen psykoterapia
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:00 Aleksi Hupli: Psykedeelit ja ”aivodoping” – sosiologisia havaintoja psykedeelien mikroannostelusta
14:00-14:30 Aila Mustamo: Psykedeelit ja hyvinvoinnin antropologia
14:30-15:00 Valde Orrenmaa: Stan Grof, psykedeelit ja hengitystyöskentely
15:00-15:15 Break
15:15-16:00 Päätöskeskustelu

 

 

Poster presentations
Thursday, November 18 at 14-15
Lobby, Axelia building

Juulia Järvenpää: MDMA/ecstasy use, psychological distress and suicidality in the US adult population
Joel Haapamäki: Kohti parempaa ihmisyyttä – psykedeelien käytön itsensä kehittämiseen liittyvät merkitykset suomalaisessa keskiluokassa
Anastasia Hartikainen: Haastavien kokemusten narratiivinen tulkinta
Jussi Jylkkä: Psykedeelit ja kognitio
Tuomas Kuusisto: Psykedeelit ja “Plant’s-Eye View” -hypoteesi
Konsta Piironen: Psykedeelien vaikutus default mode networkiin
Ville Räisänen: Soteriologinen näkökulma naturalistiseen henkisyyteen
Mika Turkia: Tapauskuvaus: Psykoosin/skitsofrenian itsehoito psykedeeleillä

 

Psykedeelit 2021
Torsdag 18 – fredag ​​19.11.2021
Kongress för psykedelisk forskning i Finland
Axelia, Auditorium Salin, Biskopsgatan 8, Åbo, och online via Zoom

Psykedelisk forskning har upplevt en renässans och forskning som har stoppat i årtionden har startat igen i snabb takt på flera universitet runt om i världen. Den terapeutiska potentialen av psykedelika vid behandling av olika psykiska problem studeras intensivt. Intresset är inte begränsat till klinisk forskning, utan psykedeliska erfarenheter har också börjat undersökas inom medvetenhetsforskning, filosofi och humanistisk-social forskning.

Vi anordnar den första finska konferensen Psykedeelit 2021 med fokus på psykedelisk forskning vid Åbo Akademi universitet den 18.–19. November 2021. Konferensen är riktad till forskare som arbetar i Finland och vi hoppas att den kommer att främja finsk psykedelisk forskning genom att sammanföra forskare och aktörer som närmar sig ämnet ur olika perspektiv. Konferensen är tvärvetenskaplig och öppen för forskare, studenter och operatörer inom kultur vars arbete är relaterat till psykedelika (t.ex. psykologer, läkare, sociologer, filosofer, teologer, antropologer, genusforskare och konstnärer). Konferensen kommer att organiseras i ett hybridformat, så att både online och live deltagande är möjligt.

Keynote-talare (via Zoom) inkluderar Dr. Katrin Preller (Zürichs universitet), som presenterar om neurobiologiska mekanismer av psykedelika i ett terapeutiskt kontext, och Dr Peter Sjöstedt-Hughes (University of Exeter), som diskuterar betydelsen av psykedeliska upplevelser för filosofi.

Inlämning av abstrakt för presentationer är nu stängd, och ett preliminärt program finns nedan. Merparten av programmet kommer att hållas på finska.

Konferensen anordnas av kommittén i samarbete med ämnet psykologi vid Åbo Akademi och Föreningen för Psykedelisk Forskning i Finland (Psykedeelitutkimusyhdistys ry).

Deltagande i konferensen är gratis, men man måste registrera sig.

 

Program

Torsdag, 18 november, 2021
Plats: Åbo Akademi, Auditorium Salin, Axelia (Piispankatu 8, Åbo) och via Zoom

9:00 Alkusanat
9:15-9:45 Jussi Jylkkä: Metafyysiset oivallukset psykedeelisessä kokemuksessa
9:45-10:15 Pekka Nikander: Psykedeelinen hallusinaatio vai kosketus todellisuuteen? Naturalistiseen filosofiaan perustuva malli psykedeelipohjaisten kokemusten ymmärtämiseksi osaksi todellisuutta
10:15-10:45 Tommi Vehmas: Psykedeelikokemusten merkityksiä kristilliselle eletylle teologialle
10:45-11:00 Paus
11:00-11:30 Juuso Kähönen: Voiko itsetransendenssi psykedeelikokemuksissa kirkastaa arvoja?
11:30-12:00 Samuli Kangaslampi: Psykedeelin aiheuttama mystinen kokemus ja sen merkitys koetuille muutoksille hyvinvoinnissa
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Keynote – Peter Sjöstedt-Hughes: What is philosophy of psychedelics?
14:00-15:00 Poster session
15:00-15:30 Tuomas Pernu: Psychedelic therapy and the mind-body problem
15:30-16:00 Mika Pekkola: Psykedeelit ja yhteyden kokemus
16:00-16:30 Johanna Sopanen: Journeying in the Realm of the Unconscious: Jung’s Liber Novus and Psychedelic Experience

Fredag, 19 november, 2021
Plats: Åbo Akademi, Auditorium Salin, Axelia (Piispankatu 8, Åbo) och via Zoom

9:00-9:30 Leo Lahti: Tieteen luotettavuus ja avoimuus nousevilla tutkimusaloilla
9:30-10:00 Pilleriin Sikka: What can psychedelic research learn from dream research? A methodological perspective
10:00-10:15 Paus
10:15-11:15 Keynote – Katrin Preller: Neurobiology of psychedelics and implications for psychedelic-assisted treatment
11:15-11:30 Paus
11.30-12.00 Sakari Rusanen: Psilosybiini sarjoittaisen päänsäryn hoidossa
12:00-12:30 Antti Hupli: MDMA-avusteinen psykoterapia
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:00 Aleksi Hupli: Psykedeelit ja ”aivodoping” – sosiologisia havaintoja psykedeelien mikroannostelusta
14:00-14:30 Aila Mustamo: Psykedeelit ja hyvinvoinnin antropologia
14:30-15:00 Valde Orrenmaa: Stan Grof, psykedeelit ja hengitystyöskentely
15:00-15:15 Paus
15:15-16:00 Päätöskeskustelu

 

 

Poster presentationer
Torsdag, 18 november, klockan 14-15
Lobby, Alexia

Juulia Järvenpää: MDMA/ecstasy use, psychological distress and suicidality in the US adult population
Joel Haapamäki: Kohti parempaa ihmisyyttä – psykedeelien käytön itsensä kehittämiseen liittyvät merkitykset suomalaisessa keskiluokassa
Anastasia Hartikainen: Haastavien kokemusten narratiivinen tulkinta
Jussi Jylkkä: Psykedeelit ja kognitio
Tuomas Kuusisto: Psykedeelit ja “Plant’s-Eye View” -hypoteesi
Konsta Piironen: Psykedeelien vaikutus default mode networkiin
Ville Räisänen: Soteriologinen näkökulma naturalistiseen henkisyyteen
Mika Turkia: Tapauskuvaus: Psykoosin/skitsofrenian itsehoito psykedeeleillä