Opinnäytetyökilpailun 2020–2021 voittaja on valittu

Psykedeelitutkimusyhdistyksen kilpailu parhaasta psykeedeliaiheisesta opinnäytetyöstä vuosina 2020–2021 on ratkennut. Monien korkealaatuisten töiden joukosta monitieteinen asiantuntijaraati valitsi parhaaksi opinnäytetyöksi FM Juuso Kähösen käytännöllisen filosofian pro gradu -työn “Psychedelic unselfing and moral perception – A philosophical account of the change of values induced by psychedelic experiences”. Psyty onnittelee voittajaa!

Arviointiraadin mukaan voittajatyö on hyvin ansiokas ja edukseen erottuva gradutasoinen opinnäytetyö. Työ on erinomaisesti kirjoitettu ja osoittaa laajaa asiantuntemusta ja ajattelun kypsyyttä. Aihe on laaja mutta hyvin rajattu, ja aiheeseen liittyvää argumentaatiota käsitellään kriittisestä näkökulmasta selkeästi, monipuolisesti ja vakuuttavasti. Työssä kehitetty viitekehys, pyrkimyksenään ymmärtää psykedeelien aikaansaamia arvojen muutoksia, luo myös uusia mahdollisuuksia aihepiirin jatkotarkasteluun. Psyty kiittää suuresti kaikkia osallistujia ja rohkaisee heitä jatkamaan tutkimustyön parissa!

Lisätietoa kilpailusivulla.

Comments are Disabled