Videohaastattelu: Chris Timmermann – DMT neuroscience, experience and changing world views

Haastattelimme neurotieteilijä Chris Timmermannia, joka tutkii DMT:tä, LSD:tä ja muita psykedeelejä Imperial College Londonilla.

Breaking Convention 2019 -konferenssissa kuvatussa, suomeksi tekstitetyssä videohaastattelussa käsitellään muun muassa psykedeelien vaikutuksia arvomaailmaan sekä ajattelun avoimuuteen ja jäykkyyteen, DMT:n katalysoimia kokemusmaailmoja, tieteen, materialismin ja idealismin suhdetta, integraation merkitystä psykedeelikokemusten käsittelyssä, psykedeelien kehollisia vaikutuksia, tiedeyhteisön suhtautumista psykedeeleihin, kysymystä tutkijoiden omien kokemusten mahdollisesti vinouttavista vaikutuksista sekä muuntuneiden tajunnantilojen laajempaa merkitystä.

• • • • •

Jos sinulla on ammatillista mielenkiintoa psykedeelejä koskevaan tutkimukseen tai psykedeelejä hyödyntäviin terapiamuotoihin, tai jos ylipäänsä haluat tukea psykedeelitutkimusta edistävää ja aihepiiristä suomeksi viestivää työtä, voit liittyä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäseneksi osoitteessa https://psyty.fi/mukaan/jaseneksi

Comments are Disabled