Webinaaritaltiointi: Psykedeelitutkimuksen metodologiset haasteet

Psykedeelien terapeuttisista vaikutuksista on jonkin verran lupaavia tutkimustuloksia. On kuitenkin syytä huomioida, että psilosybiiniä ja muita klassisia psykedeelejä koskevat tulokset perustuvat vasta pienillä otoksilla toteutettuihin alustaviin tutkimuksiin. Jotta tuleva tutkimus voi tuottaa entistä luotettavampaa ja sovellettavampaa tietoa, suurempien osallistujamäärien ohella tarvitaan myös tutkimusten metodologisten ongelmien ja haasteiden sekä tutkimusasetelmien rajoitteiden lähempää tarkastelua.

Psytyn huhtikuussa 2021 järjestämässä jäsenwebinaarissa teeman tiimoilta kuultiin kaksi puheenvuoroa ja käsiteltiin aihetta koskevia yleisökysymyksiä. Tapahtumassa puhuivat syöpätauteihin erikoistuva lääkäri Anna-Riikka Vehviläinen ja psykologian tohtori ja tutkija, Psytyn puheenjohtaja Samuli Kangaslampi. Webinaarin taltiointi on nyt julkaistu Psytyn Youtube-kanavalla osoitteessa https://youtu.be/dL_Ms6RAy-I

• • • • •

Jos sinulla on ammatillista mielenkiintoa psykedeelejä koskevaan tutkimukseen tai psykedeelejä hyödyntäviin terapiamuotoihin, tai jos ylipäänsä haluat tukea psykedeelitutkimusta edistävää ja aihepiiristä suomeksi viestivää työtä, voit liittyä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäseneksi.

Comments are Disabled