Psykedeelinäkymiä 2019 syksy – MDMA-avusteinen psykoterapia – miksi?

Psykedeelinäkymiä 2019 syksy

 

Lauantaina 5.10.2019 seminaari:
Psykedeelinäkymiä 2019: MDMA-avusteinen psykoterapia – miksi?

 

Psykedeelitutkimusyhdistys ry järjestää lauantaina 5. lokakuuta Helsingin Ruoholahdessa MDMA-avusteista psykoterapiaa käsittelevän koko päivän seminaarin. Tapahtuma on suunnattu erityisesti lääketieteen, psykologian, psykoterapian sekä muiden aiheeseen liittyvien alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, mutta ovet ovat avoinna kaikille aiheesta kiinnostuneille.

 

MDMA-avusteiseen psykoterapiaan on viimeaikaisten tutkimusten myötä alkanut kohdistua yhä enemmän huomiota. Traumaperäisen stressihäiriön MDMA-avusteisen hoidon tehoa ja turvallisuutta selvittävät tutkimukset ovat edenneet viimeiseen vaiheeseensa, ja alustavat tutkimustulokset ovat herättäneet mielenterveyshoidon kentällä paljon mielenkiintoa. Perinteisemmistä lääkehoidoista hoitomuoto eroaa erityisesti siten, ettei kyse ole jatkuvasta lääkityksestä vaan psykoterapiaprosessista, johon sisältyy MDMA:ta hyödyntäviä terapiasessioita.

 

Tapahtumassa luennoi kolme kansainvälistä puhujavierasta: Psykiatrian ja psykoterapian professori Torsten Passie Hannoverin lääketieteellisestä yliopistosta puhuu MDMA-avusteisen psykoterapian historiasta, tekniikoista ja vaikutusmekanismeista; psykiatrian professori, eversti Eric Vermetten Leidenin yliopistosta puhuu psykedeelien käyttösovelluksista erityisesti traumojen hoidon näkökulmasta; psykologian tutkijatohtori Anne Wagner Ryersonin yliopistosta puhuu MDMA-avusteisesta terapiasta erityisesti ihmissuhteiden kontekstissa ja pariterapian apuvälineenä.

 

Tapahtuman aikataulu:

 

09:00 Ovet aukeavat
10:00 Alkusanat
10:15 Torsten Passie: MDMA-assisted psychotherapy: History, techniques and mechanisms of action
11:15 Kahvitauko
11:45 Eric Vermetten: Toward a heat map of psychedelics in treatment of PTSD
12:45 Lounas
14:00 Anne Wagner: MDMA as therapeutic catalyst: Using MDMA with couples and with cognitive behavioural treatment for PTSD
15:00 Kahvitauko
15:30 Paneelikeskustelu: Glimpses into the future of MDMA assisted psychotherapy
17:00 Loppusanat
18:00 Ovet sulkeutuvat

 

Tapahtuman kieli on englanti. Tapahtumapaikkana on HTC Helsingin Kolumbus Auditorio Ruoholahdessa (Tammasaarenkatu 1–5).

 

Liput:
Normaalihintainen lippu 49€
Lippu Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäsenille 39€
Lippu + Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäsenyys 59€
Opiskelijoille 10€ alennus (edellyttää voimassa olevaa opiskelijakorttia).

 

Jäsenalennus on saatavilla myös ruotsalaisen sisarjärjestömme Nätverket för Psykedelisk Vetenskapin jäsenille.

 

 

Psykedeelitutkimusjärjestö MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) on antanut tapahtuman järjestämiseen rahallista tukea. Lisätietoa järjestöstä löydät heidän verkkosivuiltaan.

 

Tietoa luennoista:

 

Torsten Passie: MDMA-assisted psychotherapy: History, techniques and mechanisms of action

 

Luennolla esitetään ensin yleiskatsaus MDMA:n varhaiseen terapeuttiseen käyttöön, sisältäen muun muassa aineen laillisen käytön Sveitsissä vuosina 1988–1993 sekä 2010–2017. Aineen terapeuttiselle käytölle muodostui jo varhain eräänlainen standardimalli. Luennolla kuvataan myös MDMA-avusteisen terapian eri osatekijöitä, muun muassa valmistelua, kokemuksen integraatiota, kokemukseen vaikuttavia psykologisia ja ympäristötekijöitä (set & setting), terapeutin ja asiakkaan välisen yhteistyön rajoja, sekä mahdollisia ongelmatilanteita. Lisäksi esitellään Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies -järjestön kehittämä traumaperäisen stressihäiriön hoitomalli. Luennon viimeisessä osuudessa käydään läpi MDMA:n psykologiset ja neurofysiologiset toimintamekanismit psykoterapian näkökulmasta.

 

Torsten Passie toimii psykiatrian ja psykoterapian professorina Hannoverin lääketieteellisessä yliopistossa, sekä vierailevana tutkijana Frankfurtin Goethe-yliopiston Dr. Senckenberg Institute for History and Ethics in Medicinessä. Lääketieteen ohella hän on opiskellut filosofiaa ja sosiologiaa Leibniz University Hannoverissa sekä psykolyyttistä terapiatyötä psykedeelien ja psykolyyttisen terapian asiantuntija prof. Hanscarl Leunerin alaisuudessa Zürichin psykiatrisella yliopistoklinikalla. Vuosina 1997–2010 hän johti Hannoverin lääketieteellisen yliopiston Tietoisuuden ja neurokognition laboratoriota. Hänen muuntuneiden tajunnantilojen psykofysiologiaa koskevat kliiniset tutkimuksensa ovat käsitelleet muun muassa hengitystyöskentelyä, kannabista, MDMA:ta, ilokaasua, ketamiinia ja psilosybiiniä. Vuosina 2012–2015 hän toimi vierailevana professorina Harvardin lääketieteellisessä yliopistossa (Boston, USA).

 

Eric Vermetten: Toward a heat map of psychedelics in treatment of PTSD

 

Psykedeeleillä on psykoterapian näkökulmasta mielenkiintoisia ominaisuuksia. Niiden tuottamat voimakkaat mielentilan muutokset voivat auttaa käsittelemään psykoterapian viitekehyksessä traumaattisia kokemuksia. Vuosikymmenten hiljaiselon jälkeen psykedeelejä tutkitaan koko ajan enemmän – erityisesti niiden terapeuttisia sovelluksia, sillä ne voivat auttaa pääsemään kosketuksiin ja työskentelemään henkilökohtaisten muistojen kanssa. Tämä voi auttaa ymmärtämään paremmin trauma-altistuksen ja traumasta toipumisen mekanismeja. Luennolla käsitellään psykedeelien käyttöperusteita, annostelua, käytön puitteita sekä traumaperäistä stressihäiriötä koskevaa tutkimusnäyttöä.

 

Professori, eversti Eric Vermetten, MD, PhD, johtaa uutta tutkimusaloitetta, joka kartoittaa lääkkeellisesti tuetun (ml. psykedeelejä hyödyntävän) psykoterapian mahdollisuuksia Alankomaissa ja Euroopassa. Hän on kliininen psykiatri, ja toimii tutkimuksen strategisena neuvonantajana Hollannin puolustusministeriön armeijan mielenterveyspalveluissa sekä kansallisessa psykotraumakeskuksessa Arq’ssa. Kliinisessä työssään hän toimii vaikeasta traumaperäisestä stressihäiriöstä (PTSD) kärsivien sotilaiden hoidon parissa. Hän toimii myös professorina Leidenin yliopiston lääketieteellisen keskuksen psykiatrian osastolla sekä apulaisprofessorina New Yorkin yliopiston lääketieteellisen keskuksen psykiatrian osastolla. Hän on opiskellut psykiatriaa ja neurotiedettä sekä Alankomaissa että Yhdysvalloissa. Erityisesti hän on keskittynyt niin sotilaissa kuin siviiliväestössäkin esiintyvän moninkertaisen traumatisoitumisen lääketieteellisiin, biologisiin ja psykiatrisiin ulottuvuuksiin. Hän on julkaissut yli 250 tutkimusartikkelia, yli 30 kirja-artikkelia sekä toimittanut useita stressiä, traumaa, kompleksia PTSD:tä ja neurotiedettä käsitteleviä kirjoja. Hän suhtautuu avoimesti uusiin lähestymistapoihin mielenterveyden hoidossa, kattaen niin uudet teknologiat kuin lääketerapian muodotkin. Hän luennoi ympäri maailmaa muun muassa PTSD:stä, hypnoosista, dissosiaatiosta, resilienssistä, armeijaan ja veteraaneihin liittyvistä kysymyksistä sekä uusista lähestymistavoista terapiaan.

 

Anne Wagner: MDMA as therapeutic catalyst: using MDMA with couples and with cognitive behavioural treatment for PTSD

 

Ennen aineen kriminalisointia MDMA:ta hyödynnettiin psykoterapian kentällä pariterapiassa. Johtuen aineen empatogeenisistä, tunteiden suvaitsemista ja hyväksyntää lisäävistä sekä kommunikaatiota ja yhteyden tunteita vahvistavista ominaisuuksista, MDMA voi toimia hyödyllisenä työkaluna ihmissuhteiden työstämiseen.

 

Ihmissuhteet ovat maailmamme keskiössä – olivat ne sitten läsnä tai puuttuvia, tukevia tai stressaavia. Kamppailu trauman seurausten kanssa ei kosketa vain sen kokenutta yksilöä vaan myös hänen läheisiään. Tämän vuoksi trauman hoidolla ihmissuhteiden kontekstissa on merkittävää potentiaalia. Kognitiivis-behavioraalinen pariterapia (CBCT) traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) hoidossa kehitettiin traumahoidon välineeksi pareille, ja auttaa useiden tutkimusten perusteella vähentämään PTSD-oireita sekä kohentamaan parisuhdetyytyväisyyttä ja osapuolten toimintakykyä. MDMA-avusteinen psykoterapia puolestaan auttaa useiden tutkimusten perusteella vähentämään merkittävästi PTSD-oireita. Wagnerin ym. pilottitutkimuksessa on ihmissuhteessa tapahtuvan perinpohjaisen paranemisprosessin edistämiseksi yhdistetty CBCT ja MDMA-avusteinen terapia PTSD:n hoitamiseksi. Luennolla kuvataan näiden lähestymistapojen yhdistämistä ja tutkimuksen lopputuloksia, sekä valotetaan tulevaisuuden mahdollisuuksia pareina toteuttavien hoitomuotojen sekä manualisoitujen interventioiden käytöstä MDMA:n yhteydessä.

 

Tri Anne Wagner on kliininen psykologi ja tutkija, joka on omistautunut traumahoitojen kehittämisen ja traumaa koskevan ymmärryksen edistämiseen. Hän on myös mielenterveysinnovaatioihin keskittyneen Remedy-yhteisön perustaja. Hän toimii Ryersonin yliopistolla apulaisprofessorina psykologian laitoksella sekä vierailevana opettajana Yeates School of Graduate Studies -ohjelmassa. Anne suoritti Kanadan terveystutkimusinstituutin CIHR:n rahoittaman post doc -kautensa Ryersonin yliopistolla, ja sai vuonna 2019 Kanadan psykologiliiton kliinisen jaoston Early Career Scientist Practitioner Award -palkinnon. Hän toimii Kanadan psykologiliiton traumajaoston väistyvänä puheenjohtajana, ja hänen työtään ovat rahoittaneet Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, Kanadan terveystutkimusinstituutti CIHR, Ontario Trillium Foundation, Canadian Foundation for AIDS Research, sekä Kanadan asevoimat.

 

Osta lippu verkkokaupastamme.

 


 

Saturday October 5th 2019: Seminar
Psykedeelinäkymiä 2019: MDMA-assisted psychotherapy – why?

 

On Saturday, October 5th, 2019, the Finnish Association for Psychedelic Research will organize a full-day seminar titled “MDMA-assisted psychotherapy – why?” in Ruoholahti, Helsinki. The event is aimed at professionals and students of medicine, psychology, psychotherapy and other relevant fields, but is open to anyone interested in the topic.

 

Recent research on MDMA-assisted psychotherapy has garnered increasing attention. Clinical trials on the efficacy and safety of MDMA-assisted treatment of posttraumatic stress disorder have entered their final phase, and preliminary findings have aroused much interest in the field of mental health. In contrast to traditional pharmacotherapy, MDMA is not prescribed as a continuous course of medication, but instead offered during selected therapeutic sessions as part of a psychotherapeutic process.

 

The event will feature three international guest speakers. Professor of psychiatry and psychotherapy Torsten Passie from Hannover Medical School will present the history and mechanisms of action of MDMA-assisted psychotherapy. Professor of psychiatry, colonel Eric Vermetten from Leiden University Medical Center and the Arq Psychotrauma Expert Group will discuss the application of MDMA and psychedelics in the treatment of trauma-related disorders. Adjunct professor in psychology Anne Wagner from Ryerson University will talk about MDMA-assisted therapy in the context of interpersonal relations and couples therapy.

 

Schedule

 

09:00 Doors open
10:00 Opening words
10:15 Torsten Passie: MDMA-assisted psychotherapy: History, techniques and mechanisms of action
11:15 Break
11:45 Eric Vermetten: Toward a heat map of psychedelics in treatment of PTSD
12:45 Lunch break
14:00 Anne Wagner: MDMA as therapeutic catalyst – Using MDMA with couples and with cognitive behavioural treatment for PTSD
15:00 Break
15:30 Panel discussion: Glimpses into the future of MDMA-assisted psychotherapy
17:00 Conclusions
18:00 Doors close

 

All sessions are in English. The event will be held in the Kolumbus Auditorium of HTC Helsinki, located at Tammasaarenkatu 1-5, Ruoholahti, Helsinki.

 

Prices:

 

Regular ticket 49€
Ticket for members of the Finnish Association for Psychedelic Research (Psyty) 39 €
Ticket + one year membership of the Finnish Association for Psychedelic Research 59 €
For students, a discount of 10 € is available (valid student card required).

 

Member discount is also available for members of our Swedish sister organization Nätverket för Psykedelisk Vetenskap.

The psychedelic research organization MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) has kindly offered financial support for organizing the event. You can find more information on MAPS at their website.

 

Information on the lectures:

 

Torsten Passie: MDMA-assisted psychotherapy: History, techniques and mechanisms of action

 

The lecture will first provide an overview on the early therapeutic use of MDMA, including its legal use in Switzerland between 1988–1993 and 2010–2017. It appears that a certain “standard format“ for its therapeutic use was already established during this early use in therapy. Different facets of MDMA-assisted psychotherapy will be explored, including ideas about set and setting, boundaries with clients, integration and preparation, and possible complications. The treatment model developed by the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies to treat PTSD will be also presented. The last part of the lecture reviews the psychological and neurophysiological mechanisms of action of MDMA in a psychotherapeutic context.

 

Torsten Passie, MD, PhD is Professor of Psychiatry and Psychotherapy at Hannover Medical School and Visiting Scientist at the Dr. Senckenberg Institute for History and Ethics in Medicine, at the Goethe-University in Frankfurt. Apart from medicine, he has studied philosophy and sociology at Leibniz University Hannover and psycholytic therapy under Prof. Hanscarl Leuner, a leading authority on psychedelics and psycholytic therapy, at Zürich Psychiatric University Clinic. During 1997–2010, he led the Laboratory for Consciousness and Neurocognition at Hannover Medical School. Prof. Passie’s research on the psychophysiology of altered states of consciousness has included clinical studies with breathwork, cannabis, MDMA, laughing gas, ketamine and psilocybin. From 2012 to 2015 he was Visiting Professor at Harvard Medical School.

 

Eric Vermetten: Toward a heat map of psychedelics in treatment of PTSD

 

Psychedelic drugs are a class of substances with interesting properties as adjuncts to psychotherapy. The substantial change in mental state they produce may increase ability to engage with traumatic material in psychotherapy. After decades of prohibition, psychedelics are increasingly being studied again, specifically for their potential therapeutic applications in engagement with personal memories. This may promote a greater understanding of mechanisms of exposure as well as recovery from trauma. The lecture will present a heat map of different compounds, discussing rationale, administration, setting and evidence in treatment of PTSD.

 

Professor, Colonel Eric Vermetten, MD, PhD, is Principal Investigator of a new research initiative on a roadmap for medication-assisted psychotherapy in the Netherlands and Europe, including the use of a variety of psychedelics. He is a clinical psychiatrist and employed as strategic advisor of research at the Military Mental Health Service with the Dutch Ministry of Defense and the Arq National Psychotrauma Center. His clinical work involves working with uniformed officers with complex PTSD. He holds an endowed chair in Psychiatry at the Department Psychiatry at Leiden University Medical Center and is Adjunct Professor at the Department of Psychiatry at New York University Medical Center. He was trained in the Netherlands and the USA in psychiatry and neuroscience. His focus is on medical/biological as well as psychiatric aspects of complex psychotrauma in military as well as civilian populations. He has published over 250 papers, over 30 book chapters and edited several books on stress, trauma, complex PTSD and neuroscience. He is open to novel approaches in mental health, combining technology as well as novel pharmacotherapies. He lectures on the topic of PTSD, hypnosis, dissociation, resilience, military and veterans’ issues as well as novel approaches to therapy across the globe.

 

Anne Wagner: MDMA as therapeutic catalyst: using MDMA with couples and with cognitive behavioural treatment for PTSD

 

Relationships are fundamental in our worlds – be they present or absent, supportive or stressful. When an individual has experienced a trauma and is struggling in its aftermath, not only is the individual impacted, but so are those around them. Therefore, treating the aftermath of trauma in the context of relationships has strong potential power. Cognitive Behavioral Conjoint Therapy for Posttraumatic Stress Disorder (CBCT for PTSD) was developed to work with dyads in the context of trauma recovery, and has demonstrated decreases in PTSD symptoms, increases in relationship satisfaction and improved partner functioning in numerous trials. Additionally, MDMA-assisted psychotherapy has demonstrated large decreases in PTSD symptoms across several studies. Therefore, in an effort to facilitate deep healing in the context of relationships, Dr. Wagner and colleagues combined CBCT for PTSD with MDMA in a pilot trial. This talk will share the process of combining these approaches, the outcomes of the trial, as well as illuminating the possibilities moving forward of using dyadic frameworks as well as protocol-based interventions with MDMA.

 

Anne Wagner, CPscyh, PhD, is a clinical psychologist and researcher who is committed to helping understand and improve trauma recovery. She is also the founder of Remedy, a mental health innovation community. She is Adjunct Professor at the Department of Psychology and an Associate Member of the Yeates School of Graduate Studies at Ryerson University. Anne completed a Canadian Institutes of Health Research Postdoctoral Fellowship at Ryerson University, and is the 2019 recipient of the Clinical Section of the Canadian Psychological Association’s Early Career Scientist Practitioner Award. She is currently the Past-Chair of the Traumatic Stress Section of the Canadian Psychological Association and her work has been funded by the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, the Canadian Institutes of Health Research, the Ontario Trillium Foundation, the Canadian Foundation for AIDS Research, and the Canadian Armed Forces.

Comments are Disabled