Psykedeelit 2023

PSYKEDEELIT 2023

The 2nd Finnish Interdisciplinary Conference on Psychedelics

What is (a) psychedelic?

 

November 23–24, 2023
Åbo Akademi University, Turku, Finland

Psychedelic research is advancing rapidly in multiple fields at numerous universities around the world, including the Nordic countries. Studies on psychedelics are gaining ground in Finland as well, with the first clinical study on psilocybin treatment of alcoholism already underway, and a number of other research projects starting or ongoing. The promising preliminary results from clinical trials have received substantial media attention, and there has even been talk of a “psychedelic hype”. Still, many of the most fundamental questions related to psychedelics and psychedelic experiences lack clear answers. In particular, there is no agreement about which substances count as “psychedelics”, and what are the defining characteristics of psychedelic experiences. Answering these questions calls for an interdisciplinary approach.

We are organizing Psykedeelit 2023 – The 2nd Finnish Interdisciplinary Conference on Psychedelics, at Åbo Akademi University, Turku, Finland, on November 23–24, 2023.

This year’s conference focuses on the specific theme of What is (a) psychedelic? This general question reflects 1) the diverse meanings, potentials, and contexts related to psychedelics, 2) the nebulous and debated boundaries between psychedelics and other (psychoactive) substances, and 3) on-going discussion about whether experiences occasioned by non-chemical means such as meditation might also appropriately be called “psychedelic”. 

The conference is multidisciplinary to the bone and open to researchers, students, and others whose work is related to psychedelics in any field of science (e.g., psychologists, physicians, pharmacologists, sociologists, philosophers, theologians, anthropologists, gender studies researchers, artists).

The conference is organized by the organizing committee together with the the Finnish Association for Psychedelic Research (Psyty), the Faculty of Arts, Psychology and Theology of Åbo Akademi, and the Emerging Technologies Lab of Tampere University. Funding is also provided by Stiftelsen för Åbo Akademi.

Program 

The full program is now available.

Invited keynote speakers of the conference are psychologist Dr. Max Wolff (Charité – Berlin University of Medicine & MIND Foundation), who will talk about whether psychedelic-assisted psychotherapy is actually just psychotherapy, and evolutionary anthropologist Dr. Manvir Singh (University of California, Davis), who will talk about the extent of psychedelic use in shamanism.

In addition to the keynote speakers, we will hear more than 30 oral and poster presentations from researchers from four continents and a variety of fields of science, including philosophy, psychology, anthropology, history, sociology, and chemistry.

The conference sessions will take place over two full days on November 23-24, 2023. Friday, November 24th, will include parallel sessions. In addition, an opening event is planned for the evening of Wednesday, November 22nd, and a conference dinner / get-together will be organized on the evening of Thursday, November 23rd.

Public Discussion Event on November 18th

In connection to the conference, a discussion event open to the general public will be held in Turku City Library on Saturday, November 18, at 14:00-16:00. This event is in Finnish. More details here.

Call for Presentations

The call for oral and poster presentations is now over. Thank you all for submitting proposals – we have a wonderful program.

Registration

Registration is now closed. We have reached full capacity with conference registrations, so the event is sold out.

Venue

The conference will take place in the Arken building of Åbo Akademi University, mainly in the Armfelt and Helikon rooms.

The building is located by the Aura River in the centre of Turku at Tehtaankatu 2 / Fabriksgatan 2, within walking distance from the bus and railway stations. Turku is 1 h 45 min away by train from Helsinki and Tampere, and also accessible directly by ferry or airplane from Stockholm, Sweden.

Hotels and B&Bs close to the conference venue include (in descending order of prices) Scandic Hamburger Börs, Centro Hotel, Sokos Hotel Wiklund, Omena-Hotelli Kauppiaskatu, Scandic Julia, Hotelli Helmi, Holiday Club Turun Caribia, and Bed and Breakfast Tuure. Some quirkier choices are prison hotel Hotel Kakola and ship hostel S/S Bore.

Arken building

Psykedeelit 2023


The 2nd Finnish Interdisciplinary Conference on Psychedelics

What is (a) psychedelic?

23.–24.11.2023
Åbo Akademi, Turku

Psykedeelitutkimus edistyy nopeasti useilla eri aloilla lukuisissa yliopistoissa ympäri maailmaa, myös Pohjoismaissa. Psykedeeleihin liittyvä tutkimus on saanut jalansijaa myös Suomessa, sillä ensimmäinen kliininen tutkimus alkoholismin psilosybiiniavusteisesta hoidosta on jo käynnissä, ja useita muita tutkimushankkeita on käynnissä tai käynnistymässä. Lupaavat alustavat tulokset kliinisistä kokeista ovat saaneet merkittävää mediahuomiota, ja puhutaan jo jopa ”psykedeelihypestä”. Kuitenkin monet psykedeeleihin ja psykedeelisiin kokemuksiin liittyvistä peruskysymyksistä ovat yhä vailla selkeitä vastauksia. Ei ole yksimielisyyttä siitä, mitkä aineet lasketaan “psykedeeleiksi” ja mitkä ovat psykedeelisten kokemusten määrittelevät ominaisuudet. Näihin kysymyksiin vastaaminen edellyttää monitieteistä lähestymistapaa.

Järjestämme Psykedeelit 2023 – The 2nd Finnish Interdisciplinary Conference on Psychedelics -konferenssin Åbo Akademilla Turussa 23.-24. marraskuuta 2023. Konferenssi on englanninkielinen.

Tämän vuoden konferenssin teema on “What is (a) psychedelic?“. Tämä kysymys heijastelee 1) psykedeeleihin liittyviä moninaisia merkityksiä, mahdollisuuksia ja konteksteja, 2) psykedeelien ja muiden (psykoaktiivisten) aineiden epäselviä ja kiisteltyjä rajoja, sekä 3) keskustelua siitä, pitäisikö myös ei-kemiallisilla keinoilla kuten meditaatiolla aikaan saatuja kokemuksia kutsua “psykedeelisiksi”. Tähän teemaan liittyvät esitykset ovat etusijalla, mutta toivotamme tervetulleiksi myös esitykset, jotka muutoin liittyvät psykedeeleihin tai psykedeliaan.

Konferenssin kutsutut keynote-puhujat ovat psykologi Max Wolff (Charité – Berliinin lääketieteellinen yliopisto ja MIND Foundation), joka puhuu siitä, miten psykedeeliavusteinen psykoterapia eroaa tavallisesta psykoterapiasta, sekä evoluutioantropologi Manvir Singh (Institute for Advanced Study, Toulouse), joka käsittelee psykedeelejä suhteessa shamanismiin ja alkuperäiskansoihin.

Konferenssi on monitieteinen ja avoin tutkijoille, opiskelijoille ja muille, joiden työ liittyy psykedeeleihin millä tahansa tieteenalalla (esim. psykologit, lääkärit, farmakologit, sosiologit, filosofit, teologit, antropologit, sukupuolentutkijat, taiteilijat).

Järjestelytoimikunta järjestää konferenssin yhteistyössä Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n, Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnan sekä Tampereen yliopiston Emerging Technologies Labin kanssa. Rahoittajana on myös Stiftelsen för Åbo Akademi.

Esitelmähaku ja ohjelma

Hakuaika esityksiin on päättynyt.

Konferenssin koko ohjelma on nyt julkaistu.

Keynote-esitysten ohella tiedossa on yli 25 puhe-esitystä monilta eri tieteenaloilta sekä joukko posteriesityksiä. Konferenssisessiot järjestetään 23. ja 24. marraskuuta, klo 9:00-17:00 välillä. Lisäksi järjestetään avajaistapahtuma illalla ke 23.11. illalla sekä konferenssi-illallinen to 24.11.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt. Tapahtuma on loppuunmyyty.

Paikka

Konferenssi pidetään Åbo Akademin Arken-rakennuksen Armfelt- ja Helikon-auditorioissa.

Rakennus sijaitsee Aurajoen rannalla Turun keskustassa osoitteessa Tehtaankatu 2 / Fabriksgatan 2, kävelymatkan päässä bussi- ja rautatieasemilta.

Yleisötapahtuma la 18.11.

Konferenssin yhteydessä järjestetään kaikille avoin yleisötapahtuma Turun kaupunginkirjastossa lauantaina 18.11. klo 14:00-16:00. Tapahtuman teemana on “Mikä on psykedeelistä? Psykedeelitutkimuksen näkymiä Suomessa”. Lisätietoja tapahtumasta.