Tallenteet – Psykedeelinäkymiä 2018

Psykedeelitutkimusyhdistys ry järjesti 12.5.2018 Balderin salissa Helsingissä luentotapahtuman Psykedeelinäkymiä 2018 – MDMA- ja psilosybiiniavusteinen terapia. Tapahtumassa luennoivat lääketieteen tohtori, psykiatri Ben Sessa, psykologian ja psykofarmakologian tohtori Kim Kuypers, sekä kognitiivisen ja kliinisen neurotieteen maisteri, neuropsykofarmakologian tohtoriopiskelija Natasha Mason. Osa luennoista on tulossa nähtäviin Youtube-kanavallamme suomenkielisten tekstitysten kera.

 
 

Ben Sessa – Child abuse, trauma, addictions and MDMA therapy

 

 

Alkoholismin MDMA-avusteista hoitoa koskevaa tutkimusta tekevä brittipsykiatri Ben Sessa luennoi viime vuonna Suomessa MDMA- ja psilosybiiniavusteista terapiaa käsittelevässä seminaarissamme. Luennosta tehty taltiointi on nyt julkaistu Youtube-kanavallamme suomeksi tekstitettynä.
 
Sessa kuvaa luennollaan mekanismia, jonka kautta monista kaltoinkohdelluista lapsista kasvaa masentuneita tai addiktio-ongelmista kärsiviä aikuisia. Sessan näkökulmasta yksilön moraalista vastuuta tavataan ylikorostaa, sillä ilman tervettä sosiaalista turvaverkostoa ihmisen on vaikea kasvaa tasapainoiseksi, terveitä selviytymiskeinoja hyödyntäväksi aikuiseksi.
 
Miksi sitten juuri MDMA? Traumatisoituneille ihmisille on usein usein muodostunut ajattelu- ja käyttäytymistottumuksia, jotka saavat hänet suhtautumaan itseensä vihamielisesti ja näkemään maailman pelottavana, uhkaavana paikkana. Tällöin pelot ja itseen kohdistuvat kielteiset tulkinnat pintaan nostavaan psykoterapiaprosessiin sitoutuminen saattaa tuntua mahdottomalta.
 
Terapian kontekstissa MDMA näyttää vaimentavan pelkoreaktioita ja kielteistä minäkuvaa ylläpitävää puhetta jättäen kuitenkin samanaikaisesti muut aivotoiminnot ennalleen. Tämä auttaa luomaan luottamuksellista terapiasuhdetta ja käsittelemään ongelmien kivuliaita juuria rakentavasti. Tarkoituksena ei ole vain auttaa alkoholisteja selviämään ongelmansa kanssa vaan löytää keinoja, jotka auttavat pääsemään ylös elämää tuhoavasta riippuvuudesta.