Opinnäytetyökilpailu 2020–2021

Parhaaksi psykedeeliaiheiseksi opinnäytetyöksi vuosilta 2020-2021 on valittu FM Juuso Kähösen käytännöllisen filosofian pro gradu -tutkielma “Psychedelic unselfing and moral perception – A philosophical account of the change of values induced by psychedelic experiences”. Onnittelut!

Maassamme tehdään monilla eri tieteenaloilla yhä enemmän opinnäytetöitä, jotka käsittelevät psykedeelejä jostakin näkökulmasta. Psykedeelitutkimusyhdistys ylläpitää opinnäytetyötietokantaa aihepiiriin liittyvistä opinnäytteistä, joiden tekijät ovat antaneet luvan lisätä työnsä saataville. Yhdistys tahtoo lisäksi kannustaa aihepiiriin liittyvään tutkimukseen jo perustutkintovaiheessa palkitsemalla parhaita opinnäytetöitä joka toinen vuosi järjestettävällä opinnäytetyökilpailulla.

Viimeisimmässä kilpailussa haettiin parasta vuosina 2020–2021 suomalaisessa korkeakoulussa hyväksyttyä psykedeeliaiheista opinnäytetyötä, ja kilpailuun osallistuneet opinnäytetyöt arvioi hallituksen valtuuttama monitieteellinen raati. Tehtävä ei ollut helppo, sillä osallistujatyöt olivat korkealaatuisia, jokaisen työn ollessa ansiokas kokonaisuutenaan ja alansa edustajana. Kilpailun yhteydessä raadilla olikin ilo perehtyä useisiin erinomaisiin opinnäytetöihin monilta eri tieteenaloilta.

Voittajatyöksi raati valitsi FM Juuso Kähösen käytännöllisen filosofian pro gradu -tutkielman “Psychedelic unselfing and moral perception – A philosophical account of the change of values induced by psychedelic experiences”. Työ on hyväksytty Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2020. Voit lukea työn tästä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/315556. Voittaja palkitaan 200 euron stipendillä.

Arviointiraadin mukaan voittajatyö on hyvin ansiokas ja edukseen erottuva gradutasoinen opinnäytetyö. Työ on erinomaisesti kirjoitettu ja osoittaa laajaa asiantuntemusta ja ajattelun kypsyyttä. Aihe on laaja mutta hyvin rajattu, ja aiheeseen liittyvää argumentaatiota käsitellään kriittisestä näkökulmasta selkeästi, monipuolisesti ja vakuuttavasti. Työssä kehitetty viitekehys, pyrkimyksenään ymmärtää psykedeelien aikaansaamia arvojen muutoksia, luo myös uusia mahdollisuuksia aihepiirin jatkotarkasteluun. Psyty kiittää suuresti kaikkia osallistujia ja rohkaisee heitä jatkamaan tutkimustyön parissa!