Opinnäytetyökilpailu 2016-2017

Psykedeelitutkimusyhdistys ry järjesti loppuvuodesta 2017 kilpailun, jossa haettiin parasta vuosina 2016-2017 valmistunutta suomalaista, psykedeelejä käsittelevää korkeakoulutasoista opinnäytetyötä.

Parhaaksi valittiin FM Ville Kurjen työ “Psykedeelinen teknologia – Tietoisuuden kemiallisen muuntamisen ja mediateknologian risteyksissä”. Kyseessä on mediatutkimuksen pro gradu -tutkielma, joka on suoritettu Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle vuonna 2017.

Voit lukea työn tästä.

Perusteluissaan Psytyn arviointiraati toteaa, että työ yhdistää omaperäisen ja innovatiivisen aiheen hyvään argumentointiin ja lukemaan houkuttelevaan tyyliin. Kurki tarkastelee työssään onnistuneesti lukuisia yhtymäkohtia ja kehityskulkuja psykedeelien ja mediateknologian suhteessa ja niitä koskevassa kielenkäytössä. Psykedeelit tekniikkana tai työkaluina rinnastuvat tutkielmassa mielenkiintoisella tavalla etenkin internet-teknologian nousuun. Työ nostaa esiin useita jatkotutkimuksen aiheita ja teemoja, joiden tarkastelu voisi olla hedelmällistä myös mediatutkimuksen alueen ylittävästi.

Voittaja saatiin valita useista laadukkaista opinnäytetöistä, joita kilpailuun saapui mediatutkimuksen lisäksi niin uskontotieteen, sosiaalipolitiikan kuin psykologiankin alueilta. Valinta ei ollut helppo. Psyty kiittää kaikkia osallistujia ja rohkaisee heitä jatkamaan psykedeeleihin liittyvän tutkimuksen parissa!