Opinnäytetyökilpailu

Psykedeelitutkimusyhdistys ry järjestää joka toinen vuosi kilpailun parhaasta psykedeeliaiheisesta akateemisesta opinnäytetyöstä. Kilpailuun voivat osallistua kaikki aihepiiriä käsittelevät, suomalaisessa korkeakoulussa näinä vuosina hyväksytyt työt (kandidaatin, pro gradu- tai lisensiaatin tutkielmat, diplomityöt tai AMK-opinnäytetyöt), tieteenalasta riippumatta.

 
 
Mielestään laadukasta opinnäytetyötä voivat kilpailuun ehdottaa esimerkiksi työn tekijä itse tai työn ohjaaja tai arvioitsija. Maineen ja kunnian ohella parhaan työn tekijää odottaa pienimuotoinen rahapalkinto.
 
Ensimmäinen kilpailu järjestettiin loppuvuodesta 2017 ja seuraava tullaan järjestämään loppuvuodesta 2019.
 
 
 

Aiemmat kilpailut:


 
Opinnäytetyökilpailu 2016-2017