Tieteelliset julkaisut

Neural correlates of the LSD experience revealed by multimodal neuroimaging (Carhart-Harris RL, Muthukumaraswamy S, Roseman L, Kaelen M, .., 2016)
Julkaisu:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Tiivistelmä: LSD:n vaikutuksia aivoissa tutkittiin kolmen aivokuvantamismenetelmän avulla. Kohderyhmänä olivat terveet koehenkilöt. Tutkimuksessa todettiin, että LSD vähentää oletushermoverkostoon luettujen aivoalueiden välistä integraatiota ja toisaalta lisää eri aivoalueiden välistä kytkeytyneisyyttä.

Näköaivokuoren voimistunut verenkierto, näköaivokuoren vaimentuneet alfa-aallot ja primäärisen näköaivokuoren toiminnallisten yhteyksien laajeneminen korreloivat vahvasti koehenkilöiden visuaalisista hallusinaatiosta tekemien arvioiden kanssa.

Lisäksi parahippokampuksen ja retrospleniaalisen aivokuoren välisten yhteyksien vaimeneminen korreloi koehenkilöiden arvioimien egon hälvenemisen ja merkityskokemuksen muuttumisen kanssa.

Myös eri kuvantamismenetelmien välillä havaittiin merkittäviä korrelaatioita.
Yhdiste:LSD
Aihe:aivotutkimus
Menetelmät:Aivokuvantaminen, fMRI, MEG
Otoskoko:20
Muuta:
Tagit: aivot, default mode network, LSD, tietoisuus
DOI:10.1073/pnas.1518377113
URL: http://www.pnas.org/content/113/17/4853.full
LinkkiPysyvä linkki julkaisun sivulle tietokannassamme