Tieteelliset julkaisut

Tulokset kategoriasta tagi hakusanalla kuolemaan liittyvä ahdistus. Takaisin


Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial. (Griffiths RR, Johnson MW, Carducci MA, Umbricht A, Richards .., 2016)
Julkaisu:Journal of Psychopharmacology
Tiivistelmä: Cancer patients often develop chronic, clinically significant symptoms of depression and anxiety. Previous studies suggest that psilocybin may decrease depression and anxiety in cancer patients. The effects of psilocybin were studied in 51 cancer patients with life-threatening diagnoses and symptoms of depression and/or anxiety.

This randomized, double-blind, cross-over trial investigated the effects of a very low (placebo-like) dose (1 or 3 mg/70 kg) vs. a high dose (22 or 30 mg/70 kg) of psilocybin administered in counterbalanced sequence with 5 weeks between sessions and a 6-month follow-up. Instructions to participants and staff minimized expectancy effects. Participants, staff, and community observers rated participant moods, attitudes, and behaviors throughout the study.

High-dose psilocybin produced large decreases in clinician- and self-rated measures of depressed mood and anxiety, along with increases in quality of life, life meaning, and optimism, and decreases in death anxiety. At 6-month follow-up, these changes were sustained, with about 80% of participants continuing to show clinically significant decreases in depressed mood and anxiety. Participants attributed improvements in attitudes about life/self, mood, relationships, and spirituality to the high-dose experience, with >80% endorsing moderately or greater increased well-being/life satisfaction. Community observer ratings showed corresponding changes. Mystical-type psilocybin experience on session day mediated the effect of psilocybin dose on therapeutic outcomes.
Yhdiste:psilosybiini
Aihe:kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus
Menetelmät:vaihtovuoroinen, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, seuranta
Otoskoko:56
Muuta:
Tagit: kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus, psilosybiini
DOI:10.1177/0269881116675513
URL: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269881116675513
LinkkiPysyvä linkki julkaisun sivulle tietokannassamme


Pilot study of psilocybin treatment for anxiety in patients with advanced-stage cancer (Grob CS, Danforth AL, Chopra GS, Hagerty M, McKay CR, Halber.., 2011)
Julkaisu:Archives of General Psychiatry
Tiivistelmä: Tarkoitus: Tutkimuksessa arvioidaan hallusinogeenien kliinistä soveltuvuutta ahdistuksen hoitoon, joka on syntynyt reaktiona pitkälle edenneeseen syöpään.

Koeasetelma: Psilosybiinin (0.2 mg/kg) tehoa ja turvallisuutta tutkittiin plasebokontrolloidulla kaksoissokko asetelmalla, jossa koehenkilöt toimivat omana kontrollinaan.

Koehenkilöt: 12 pitkälle edennyttä syöpää sairastavaa aikuista, joilla on myös kuolemaan liittyvää ahdistusta.

Käytetyt mittarit: Koehenkilöiden kehon lämpötilaa ja verenapainetta mitattiin kokeen aikana ja sitä ennen. Seurantamittaukset sisälsivät BDI (Beck Depression Inventory), POMS (Profile of Mood States) ja STAI (State-Trait Anxiety Inventory) asteikot, joihin koehenkilöt vastasivat sokkoutuksen purkamisen jälkeen kuuden kuukauden ajan.

Tulokset: Fysiologisten vasteiden ja psykologisten mittausten perusteella arvioituna hoito vaikutti turvalliselta. Psilosybiini ei aiheuttanut koehenkilöille kliinisesti merkittävää haittaa. Koehenkilöiden ahdistustaipumuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevää laskua 1 ja 3 kuukautta hoidon jälkeen. BDI:llä mitattuna koehenkilöiden mielialassa havaittiin tilastollisesti merkitsevää kohenemista kuusi kuukautta hoidon jälkeen. Myös POMS mittauksissa havaittiin koehenkilöiden mielialan kohenemista, joka ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää.

Johtopäätökset: Tämä tutkimus osoitti psilosybiinin annostelun olevan turvallista ja soveltuvaa pitkälle edenneestä syövästä sairastuneilla potilailla, joilla on kuolemaan liittyvää ahdistusta. Osa aineistosta viittasi positiivisiin muutoksiin koehenkilöiden mielialassa ja ahdistuneisuudessa. Tulosten valossa lisätutkimus vaikuttaa perustellulta tällä pitkään sivuutetulla alalla.
Yhdiste:psilosybiini
Aihe:kuolemaan liittyvä ahdistus
Menetelmät:kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, seuranta
Otoskoko:12
Muuta:
Tagit: kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus, psilosybiini
DOI:10.1001/archgenpsychiatry.2010.116
URL: http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/210962
LinkkiPysyvä linkki julkaisun sivulle tietokannassamme


Rapid and sustained symptom reduction following psilocybin treatment for anxiety and depression in patients with life-threatening cancer: a randomized controlled trial (Ross S, Bossis A, Guss J, Agin-Liebes G, Malone T, Cohen B, .., 2016)
Julkaisu:Journal of Psychopharmacology
Tiivistelmä: Tausta: Ahdistus ja masennusoireilu ovat yleisiä potilailla, joilla on pitkälle edennyt syöpäsairaus. Psykiatrinen oireilu on yhteydessä huonompaan hoidon ennusteeseen. Aiemmat tutkimustulokset viittaavat psilosybiinin soveltuvan syöpäsairauteen liittyvän ahdistuksen ja masennuksen hoitoon.

Metodit: Tässä satunnaistetussa plasebokontrolloidussa ristikkäistutkimuksessa 29 syöpää sairastavaa potilasta, joilla oli sairauteensa liittyvää ahdistusta ja masennusta saivat satunnaistetusti psykoterapian yhteydessä yhden annoksen joko psilosybiiniä (0.3mg/kg) tai niasiinia. Hoidon vaikuttavuutta arvioitiin ahdistus- ja masennusmittauksilla ennen koe- ja kontrolliryhmien yhdistämistä 7 viikkoa hoidon jälkeen.

Tulokset: Koehenkilöiden ahdistuneisuudessa ja mielialassa havaittiin tilastollisesti merkitseviä positiivisia muutoksia psilosybiinin jälkeen ennen koe- ja kontrolliryhmien yhdistämistä. Lisäksi syöpään liittyvässä toivottomuudessa ja demoralisaatiossa havaittiin laskua. Myös koehenkilöiden henkinen hyvinvointi ja elämänlaatu kohenivat. Kuuden kuukauden seurannassa psilosybiinin ahdistusta ja masentuneisuutta lieventävät vaikutukset säilyivät (60-80 % koehenkilöistä havaittiin kliinisesti merkitsevää vaikutusta ahdistukseen ja masentuneisuuteen). Seurannassa psilosybiini oli yhteydessä eksistentiaalisen ahdingon helpottumiseen, kohonneeseen elämänlaatuun ja muuntuneeseen asenteeseen kuolemaa kohtaan. Psilosybiinin terapeuttiset vaikutukset välittyivät sen tuottaman mystisen kokemuksen kautta.

Johtopäätökset: Kerta-annoksinen psilosybiiniavusteinen psykoterapia tuotti nopeita ja pysyviä muutoksia syöpää sairastavien potilaiden sairauteen liittyvässä masentuneisuudessa ja ahdistuneisuudessa.
Yhdiste:psilosybiini
Aihe:kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus
Menetelmät:Kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, vaihtovuoroinen
Otoskoko:29
Muuta:
Tagit: kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus, psilosybiini
DOI:10.1177/0269881116675512
URL: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0269881116675512
LinkkiPysyvä linkki julkaisun sivulle tietokannassamme