Tieteelliset julkaisut

Tulokset kategoriasta menetelmat hakusanalla vaihtovuoroinen. Takaisin


Rapid and sustained symptom reduction following psilocybin treatment for anxiety and depression in patients with life-threatening cancer: a randomized controlled trial (Ross S, Bossis A, Guss J, Agin-Liebes G, Malone T, Cohen B, .., 2016)
Julkaisu:Journal of Psychopharmacology
Tiivistelmä: Tausta: Ahdistus ja masennusoireilu ovat yleisiä potilailla, joilla on pitkälle edennyt syöpäsairaus. Psykiatrinen oireilu on yhteydessä huonompaan hoidon ennusteeseen. Aiemmat tutkimustulokset viittaavat psilosybiinin soveltuvan syöpäsairauteen liittyvän ahdistuksen ja masennuksen hoitoon.

Metodit: Tässä satunnaistetussa plasebokontrolloidussa ristikkäistutkimuksessa 29 syöpää sairastavaa potilasta, joilla oli sairauteensa liittyvää ahdistusta ja masennusta saivat satunnaistetusti psykoterapian yhteydessä yhden annoksen joko psilosybiiniä (0.3mg/kg) tai niasiinia. Hoidon vaikuttavuutta arvioitiin ahdistus- ja masennusmittauksilla ennen koe- ja kontrolliryhmien yhdistämistä 7 viikkoa hoidon jälkeen.

Tulokset: Koehenkilöiden ahdistuneisuudessa ja mielialassa havaittiin tilastollisesti merkitseviä positiivisia muutoksia psilosybiinin jälkeen ennen koe- ja kontrolliryhmien yhdistämistä. Lisäksi syöpään liittyvässä toivottomuudessa ja demoralisaatiossa havaittiin laskua. Myös koehenkilöiden henkinen hyvinvointi ja elämänlaatu kohenivat. Kuuden kuukauden seurannassa psilosybiinin ahdistusta ja masentuneisuutta lieventävät vaikutukset säilyivät (60-80 % koehenkilöistä havaittiin kliinisesti merkitsevää vaikutusta ahdistukseen ja masentuneisuuteen). Seurannassa psilosybiini oli yhteydessä eksistentiaalisen ahdingon helpottumiseen, kohonneeseen elämänlaatuun ja muuntuneeseen asenteeseen kuolemaa kohtaan. Psilosybiinin terapeuttiset vaikutukset välittyivät sen tuottaman mystisen kokemuksen kautta.

Johtopäätökset: Kerta-annoksinen psilosybiiniavusteinen psykoterapia tuotti nopeita ja pysyviä muutoksia syöpää sairastavien potilaiden sairauteen liittyvässä masentuneisuudessa ja ahdistuneisuudessa.
Yhdiste:psilosybiini
Aihe:kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus
Menetelmät:Kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, vaihtovuoroinen
Otoskoko:29
Muuta:
Tagit: kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus, psilosybiini
DOI:10.1177/0269881116675512
URL: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0269881116675512
LinkkiPysyvä linkki julkaisun sivulle tietokannassamme


Acute Effects of Lysergic Acid Diethylamide in Healthy Subjects. (Schmid Y, Enzler F, Gasser P, Grouzmann E, Preller KH, Volle.., 2015)
Julkaisu:Biological Psychiatry
Tiivistelmä: BACKGROUND:
After no research in humans for >40 years, there is renewed interest in using lysergic acid diethylamide (LSD) in clinical psychiatric research and practice. There are no modern studies on the subjective and autonomic effects of LSD, and its endocrine effects are unknown. In animals, LSD disrupts prepulse inhibition (PPI) of the acoustic startle response, and patients with schizophrenia exhibit similar impairments in PPI. However, no data are available on the effects of LSD on PPI in humans.

METHODS:
In a double-blind, randomized, placebo-controlled, crossover study, LSD (200 μg) and placebo were administered to 16 healthy subjects (8 women, 8 men). Outcome measures included psychometric scales; investigator ratings; PPI of the acoustic startle response; and autonomic, endocrine, and adverse effects.

RESULTS:
Administration of LSD to healthy subjects produced pronounced alterations in waking consciousness that lasted 12 hours. The predominant effects induced by LSD included visual hallucinations, audiovisual synesthesia, and positively experienced derealization and depersonalization phenomena. Subjective well-being, happiness, closeness to others, openness, and trust were increased by LSD. Compared with placebo, LSD decreased PPI. LSD significantly increased blood pressure, heart rate, body temperature, pupil size, plasma cortisol, prolactin, oxytocin, and epinephrine. Adverse effects produced by LSD completely subsided within 72 hours. No severe acute adverse effects were observed.

CONCLUSIONS:
In addition to marked hallucinogenic effects, LSD exerts methylenedioxymethamphetamine-like empathogenic mood effects that may be useful in psychotherapy. LSD altered sensorimotor gating in a human model of psychosis, supporting the use of LSD in translational psychiatric research. In a controlled clinical setting, LSD can be used safely, but it produces significant sympathomimetic stimulation.
Yhdiste:LSD
Aihe:haitta-arvio, yleiset vaikutukset
Menetelmät:kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumekontrolloitu, vaihtovuoroinen
Otoskoko:16
Muuta:
Tagit: LSD
DOI:10.1016/j.biopsych.2014.11.015
URL: https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(14...
LinkkiPysyvä linkki julkaisun sivulle tietokannassamme