Tieteelliset julkaisut

Tulokset kategoriasta aihe hakusanalla kuolemaan liittyvä ahdistus. Takaisin


Serotonergic hallucinogens in the treatment of anxiety and depression in patients suffering from a life-threatening disease: A systematic review. (Reiche S, Hermle L, Gutwinski S, Jungaberle H, Gasser P, Maj.., 2018)
Julkaisu:Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry
Tiivistelmä: Anxiety and depression are some of the most common psychiatric symptoms of patients suffering with life-threatening diseases, often associated with a low quality of life and a poor overall prognosis. 5-HT2A-receptor agonists (serotonergic hallucinogens, 'psychedelics') like lysergic acid diethylamide (LSD) and psilocybin were first investigated as therapeutic agents in the 1960s.

Recently, after a long hiatus period of regulatory obstacles, interest in the clinical use of these substances has resumed. The current article provides a systematic review of studies investigating psychedelics in the treatment of symptoms of existential distress in life-threatening diseases across different periods of research, highlighting how underlying concepts have developed over time.

A systematic search for clinical trials from 1960 to 2017 revealed 11 eligible clinical trials involving a total number of N=445 participants, of which 7 trials investigated the use of lysergic acid diethylamide (LSD) (N=323), 3 trials investigated the use of psilocybin (N=92), and one trial investigated the use of dipropyltryptamine (DPT) (N=30). The 4 more recent randomized controlled trials (RCTs) (N=104) showed a significantly higher methodological quality than studies carried out in the 1960s and 1970s.

Evidence supports that patients with life threatening diseases associated with symptoms of depression and anxiety benefit from the anxiolytic and antidepressant properties of serotonergic hallucinogens. Some studies anecdotally reported improvements in patients´ quality of life and reduced fear of death.

Moreover, low rates of side effects were reported in studies that adhered to safety guidelines. Further studies are needed to determine how these results can be transferred into clinical practice.
Yhdiste:Psykedeelit yleisesti, LSD, psilosybiini
Aihe:Kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus
Menetelmät:Kirjallisuuskatsaus
Otoskoko:0
Muuta:
Tagit:
DOI:10.1016/j.pnpbp.2017.09.012
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S02785846173063...
LinkkiPysyvä linkki julkaisun sivulle tietokannassamme


Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial. (Griffiths RR, Johnson MW, Carducci MA, Umbricht A, Richards .., 2016)
Julkaisu:Journal of Psychopharmacology
Tiivistelmä: Cancer patients often develop chronic, clinically significant symptoms of depression and anxiety. Previous studies suggest that psilocybin may decrease depression and anxiety in cancer patients. The effects of psilocybin were studied in 51 cancer patients with life-threatening diagnoses and symptoms of depression and/or anxiety.

This randomized, double-blind, cross-over trial investigated the effects of a very low (placebo-like) dose (1 or 3 mg/70 kg) vs. a high dose (22 or 30 mg/70 kg) of psilocybin administered in counterbalanced sequence with 5 weeks between sessions and a 6-month follow-up. Instructions to participants and staff minimized expectancy effects. Participants, staff, and community observers rated participant moods, attitudes, and behaviors throughout the study.

High-dose psilocybin produced large decreases in clinician- and self-rated measures of depressed mood and anxiety, along with increases in quality of life, life meaning, and optimism, and decreases in death anxiety. At 6-month follow-up, these changes were sustained, with about 80% of participants continuing to show clinically significant decreases in depressed mood and anxiety. Participants attributed improvements in attitudes about life/self, mood, relationships, and spirituality to the high-dose experience, with >80% endorsing moderately or greater increased well-being/life satisfaction. Community observer ratings showed corresponding changes. Mystical-type psilocybin experience on session day mediated the effect of psilocybin dose on therapeutic outcomes.
Yhdiste:psilosybiini
Aihe:kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus
Menetelmät:vaihtovuoroinen, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, seuranta
Otoskoko:56
Muuta:
Tagit: kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus, psilosybiini
DOI:10.1177/0269881116675513
URL: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269881116675513
LinkkiPysyvä linkki julkaisun sivulle tietokannassamme


Rapid and sustained symptom reduction following psilocybin treatment for anxiety and depression in patients with life-threatening cancer: a randomized controlled trial (Ross S, Bossis A, Guss J, Agin-Liebes G, Malone T, Cohen B, .., 2016)
Julkaisu:Journal of Psychopharmacology
Tiivistelmä: Tausta: Ahdistus ja masennusoireilu ovat yleisiä potilailla, joilla on pitkälle edennyt syöpäsairaus. Psykiatrinen oireilu on yhteydessä huonompaan hoidon ennusteeseen. Aiemmat tutkimustulokset viittaavat psilosybiinin soveltuvan syöpäsairauteen liittyvän ahdistuksen ja masennuksen hoitoon.

Metodit: Tässä satunnaistetussa plasebokontrolloidussa ristikkäistutkimuksessa 29 syöpää sairastavaa potilasta, joilla oli sairauteensa liittyvää ahdistusta ja masennusta saivat satunnaistetusti psykoterapian yhteydessä yhden annoksen joko psilosybiiniä (0.3mg/kg) tai niasiinia. Hoidon vaikuttavuutta arvioitiin ahdistus- ja masennusmittauksilla ennen koe- ja kontrolliryhmien yhdistämistä 7 viikkoa hoidon jälkeen.

Tulokset: Koehenkilöiden ahdistuneisuudessa ja mielialassa havaittiin tilastollisesti merkitseviä positiivisia muutoksia psilosybiinin jälkeen ennen koe- ja kontrolliryhmien yhdistämistä. Lisäksi syöpään liittyvässä toivottomuudessa ja demoralisaatiossa havaittiin laskua. Myös koehenkilöiden henkinen hyvinvointi ja elämänlaatu kohenivat. Kuuden kuukauden seurannassa psilosybiinin ahdistusta ja masentuneisuutta lieventävät vaikutukset säilyivät (60-80 % koehenkilöistä havaittiin kliinisesti merkitsevää vaikutusta ahdistukseen ja masentuneisuuteen). Seurannassa psilosybiini oli yhteydessä eksistentiaalisen ahdingon helpottumiseen, kohonneeseen elämänlaatuun ja muuntuneeseen asenteeseen kuolemaa kohtaan. Psilosybiinin terapeuttiset vaikutukset välittyivät sen tuottaman mystisen kokemuksen kautta.

Johtopäätökset: Kerta-annoksinen psilosybiiniavusteinen psykoterapia tuotti nopeita ja pysyviä muutoksia syöpää sairastavien potilaiden sairauteen liittyvässä masentuneisuudessa ja ahdistuneisuudessa.
Yhdiste:psilosybiini
Aihe:kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus
Menetelmät:Kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, vaihtovuoroinen
Otoskoko:29
Muuta:
Tagit: kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus, psilosybiini
DOI:10.1177/0269881116675512
URL: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0269881116675512
LinkkiPysyvä linkki julkaisun sivulle tietokannassamme


Safety and efficacy of lysergic acid diethylamide-assisted psychotherapy for anxiety associated with life-threatening diseases. (Gasser P, Holstein D, Michel Y, Doblin R, Yazar-Klosinski B,.., 2014)
Julkaisu:The Journal of Nervous and Mental disease
Tiivistelmä: A double-blind, randomized, active placebo-controlled pilot study was conducted to examine safety and efficacy of lysergic acid diethylamide (LSD)-assisted psychotherapy in 12 patients with anxiety associated with life-threatening diseases.

Treatment included drug-free psychotherapy sessions supplemented by two LSD-assisted psychotherapy sessions 2 to 3 weeks apart. The participants received either 200 μg of LSD (n = 8) or 20 μg of LSD with an open-label crossover to 200 μg of LSD after the initial blinded treatment was unmasked (n = 4).

At the 2-month follow-up, positive trends were found via the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) in reductions in trait anxiety (p = 0.033) with an effect size of 1.1, and state anxiety was significantly reduced (p = 0.021) with an effect size of 1.2, with no acute or chronic adverse effects persisting beyond 1 day after treatment or treatment-related serious adverse events. STAI reductions were sustained for 12 months.

These results indicate that when administered safely in a methodologically rigorous medically supervised psychotherapeutic setting, LSD can reduce anxiety, suggesting that larger controlled studies are warranted.
Yhdiste:LSD
Aihe:kuolemaan liittyvä ahdistus
Menetelmät:kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumekontrolloitu, seuranta
Otoskoko:12
Muuta:
Tagit: LSD, pilotti
DOI:10.1097/NMD.0000000000000113
URL: https://journals.lww.com/jonmd/fulltext/2014/07000/Safety_and_Eff...
LinkkiPysyvä linkki julkaisun sivulle tietokannassamme


Pilot study of psilocybin treatment for anxiety in patients with advanced-stage cancer (Grob CS, Danforth AL, Chopra GS, Hagerty M, McKay CR, Halber.., 2011)
Julkaisu:Archives of General Psychiatry
Tiivistelmä: Tarkoitus: Tutkimuksessa arvioidaan hallusinogeenien kliinistä soveltuvuutta ahdistuksen hoitoon, joka on syntynyt reaktiona pitkälle edenneeseen syöpään.

Koeasetelma: Psilosybiinin (0.2 mg/kg) tehoa ja turvallisuutta tutkittiin plasebokontrolloidulla kaksoissokko asetelmalla, jossa koehenkilöt toimivat omana kontrollinaan.

Koehenkilöt: 12 pitkälle edennyttä syöpää sairastavaa aikuista, joilla on myös kuolemaan liittyvää ahdistusta.

Käytetyt mittarit: Koehenkilöiden kehon lämpötilaa ja verenapainetta mitattiin kokeen aikana ja sitä ennen. Seurantamittaukset sisälsivät BDI (Beck Depression Inventory), POMS (Profile of Mood States) ja STAI (State-Trait Anxiety Inventory) asteikot, joihin koehenkilöt vastasivat sokkoutuksen purkamisen jälkeen kuuden kuukauden ajan.

Tulokset: Fysiologisten vasteiden ja psykologisten mittausten perusteella arvioituna hoito vaikutti turvalliselta. Psilosybiini ei aiheuttanut koehenkilöille kliinisesti merkittävää haittaa. Koehenkilöiden ahdistustaipumuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevää laskua 1 ja 3 kuukautta hoidon jälkeen. BDI:llä mitattuna koehenkilöiden mielialassa havaittiin tilastollisesti merkitsevää kohenemista kuusi kuukautta hoidon jälkeen. Myös POMS mittauksissa havaittiin koehenkilöiden mielialan kohenemista, joka ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää.

Johtopäätökset: Tämä tutkimus osoitti psilosybiinin annostelun olevan turvallista ja soveltuvaa pitkälle edenneestä syövästä sairastuneilla potilailla, joilla on kuolemaan liittyvää ahdistusta. Osa aineistosta viittasi positiivisiin muutoksiin koehenkilöiden mielialassa ja ahdistuneisuudessa. Tulosten valossa lisätutkimus vaikuttaa perustellulta tällä pitkään sivuutetulla alalla.
Yhdiste:psilosybiini
Aihe:kuolemaan liittyvä ahdistus
Menetelmät:kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, seuranta
Otoskoko:12
Muuta:
Tagit: kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus, psilosybiini
DOI:10.1001/archgenpsychiatry.2010.116
URL: http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/210962
LinkkiPysyvä linkki julkaisun sivulle tietokannassamme