Opinnäytetyökilpailu 2016–2017

Psykedeelitutkimusyhdistys ry palkitsee parhaan vuosien 2016–2017 aikana tehdyn psykedeeliaiheisen akateemisen opinnäytetyön. Kilpailuun voivat osallistua kaikki aihepiiriä käsittelevät, suomalaisessa korkeakoulussa näinä vuosina hyväksytyt työt (kandidaatin, pro gradu- tai lisensiaatin tutkielmat, diplomityöt tai AMK-opinnäytetyöt), tieteenalasta riippumatta.

 

Mielestään laadukasta opinnäytetyötä voivat kilpailuun ehdottaa esimerkiksi työn tekijä itse tai työn ohjaaja tai arvioitsija. Maineen ja kunnian ohella parhaan työn tekijää odottaa pienimuotoinen rahapalkinto.

 

Ehdotukset sähköpostin liitteenä 31.12.2017 mennessä osoitteeseen psyty (a) psyty.fi