Tieteelliset julkaisut

Tulokset kategoriasta metodologia hakusanalla cross-over. Takaisin


Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial. (Griffiths, R. R., Johnson, M. W., Carducci, M. A., Umbricht,.., 2016)
Tiivistelmä: Cancer patients often develop chronic, clinically significant symptoms of depression and anxiety. Previous studies suggest that psilocybin may decrease depression and anxiety in cancer patients. The effects of psilocybin were studied in 51 cancer patients with life-threatening diagnoses and symptoms of depression and/or anxiety. This randomized, double-blind, cross-over trial investigated the effects of a very low (placebo-like) dose (1 or 3 mg/70 kg) vs. a high dose (22 or 30 mg/70 kg) of psilocybin administered in counterbalanced sequence with 5 weeks between sessions and a 6-month follow-up. Instructions to participants and staff minimized expectancy effects. Participants, staff, and community observers rated participant moods, attitudes, and behaviors throughout the study. High-dose psilocybin produced large decreases in clinician- and self-rated measures of depressed mood and anxiety, along with increases in quality of life, life meaning, and optimism, and decreases in death anxiety. At 6-month follow-up, these changes were sustained, with about 80% of participants continuing to show clinically significant decreases in depressed mood and anxiety. Participants attributed improvements in attitudes about life/self, mood, relationships, and spirituality to the high-dose experience, with >80% endorsing moderately or greater increased well-being/life satisfaction. Community observer ratings showed corresponding changes. Mystical-type psilocybin experience on session day mediated the effect of psilocybin dose on therapeutic outcomes.
Yhdiste:psilosybiini
Indikaatio:kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus
Julkaisu:Journal of Psychopharmacology
Metodologia:cross-over, kaksoissokko, placebo, seuranta
Otoskoko:56
Muuta:
DOI:10.1177/0269881116675513
URL: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269881116675513
Tagit: kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus, psilosybiini


Rapid and sustained symptom reduction following psilocybin treatment for anxiety and depression in patients with life-threatening cancer: a randomized controlled trial (Ross, S., Bossis, A., Guss, J., Agin-Liebes G., Malone, T., .., 2016)
Tiivistelmä: Tausta: Ahdistus ja masennusoireilu ovat yleisiä potilailla, joilla on pitkälle edennyt syöpäsairaus. Psykiatrinen oireilu on yhteydessä huonompaan hoidon ennusteeseen. Aiemmat tutkimustulokset viittaavat psilosybiinin soveltuvan syöpäsairauteen liittyvän ahdistuksen ja masennuksen hoitoon.

Metodit: Tässä satunnaistetussa plasebokontrolloidussa ristikkäistutkimuksessa 29 syöpää sairastavaa potilasta, joilla oli sairauteensa liittyvää ahdistusta ja masennusta saivat satunnaistetusti psykoterapian yhteydessä yhden annoksen joko psilosybiiniä (0.3mg/kg) tai niasiinia. Hoidon vaikuttavuutta arvioitiin ahdistus- ja masennusmittauksilla ennen koe- ja kontrolliryhmien yhdistämistä 7 viikkoa hoidon jälkeen.

Tulokset: Koehenkilöiden ahdistuneisuudessa ja mielialassa havaittiin tilastollisesti merkitseviä positiivisia muutoksia psilosybiinin jälkeen ennen koe- ja kontrolliryhmien yhdistämistä. Lisäksi syöpään liittyvässä toivottomuudessa ja demoralisaatiossa havaittiin laskua. Myös koehenkilöiden henkinen hyvinvointi ja elämänlaatu kohenivat. Kuuden kuukauden seurannassa psilosybiinin ahdistusta ja masentuneisuutta lieventävät vaikutukset säilyivät (60-80 % koehenkilöistä havaittiin kliinisesti merkitsevää vaikutusta ahdistukseen ja masentuneisuuteen). Seurannassa psilosybiini oli yhteydessä eksistentiaalisen ahdingon helpottumiseen, kohonneeseen elämänlaatuun ja muuntuneeseen asenteeseen kuolemaa kohtaan. Psilosybiinin terapeuttiset vaikutukset välittyivät sen tuottaman mystisen kokemuksen kautta.

Johtopäätökset: Kerta-annoksinen psilosybiiniavusteinen psykoterapia tuotti nopeita ja pysyviä muutoksia syöpää sairastavien potilaiden sairauteen liittyvässä masentuneisuudessa ja ahdistuneisuudessa.
Yhdiste:Psilosybiini
Indikaatio:Kuolemaan liittyvä ahdistus
Julkaisu:Journal of Psychopharmacology
Metodologia:kaksoissokko, plasebo, cross-over
Otoskoko:29
Muuta:
DOI:10.1177/0269881116675512
URL: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0269881116675512
Tagit: kuolemaan liittyvä ahdistus, masennus, psilosybiini